Söderberg & Partners ändrar sin hållbarhetsanalys

2 maj 2022
EU:s nya regelverk för hållbara investeringar, SFDR, är ett viktigt steg för att tydliggöra för investerare vilka fonder som har en positiv påverkan på samhället. Men Söderberg & Partners går längre än så – ser till både positivt urval och ansvarsfullt ägande.

SFDR har utvecklats i syfte att skapa bättre transparens och jämförbar information för investerare. Det är en väsentlig pusselbit för att sektorn ska kunna spela en nyckelroll i att nå FN:s hållbarhetsmål.

Söderberg & Partners har valt att uppdatera sin egen hållbarhetsanalys av fonder för att även integrera SFDR-klassificeringen. Hållbarhetsanalysen tar hänsyn till hur innehaven i fonderna väljs in – positivt urval, samt hur kapitalet som investeras i fonderna används för att påverka bolag att bli mer hållbara – ansvarsfullt ägande. Utifrån detta sätts ett totalbetyg där fonderna får betyg utifrån trafikljussystemet; grönt, gult eller rött.

- Vår analys bekräftar att EU:s regelverk är en bra guide för att investera hållbart, men vår egen analysmodell kompletterar EU:s regelverk både på bredden och djupet, och ger ett mervärde. Vi fångar upp en större bredd av faktorer som påverkar hållbarhet, vilket har visat sig påverka även avkastningen på investeringar. Det är vi stolta över, säger Lingyi Lu, Hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Läs hela vår kvartalsrapport ”Hållbara fonder” här.

 

För mer information, kontakta:
Anna Charlotta Johansson, tf Informationschef, Söderberg & Partners
annacharlotta.johansson@soderbergpartners.se
Tel: 070-356 30 32

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Kundlöfte och värderingar

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.