Söderberg & Partners publicerar årets hållbarhetsranking av de svenska pensionsbolagen

6 dec. 2023
Idag släpper Söderberg & Partners för tionde året i rad rapporten ”Hållbara Pensionsbolag”, som analyserar pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen lanserades första gången 2014 och omfattar 13 av de svenska pensionsbolagen. Den är till för att hjälpa pensionsspararna att kunna välja det mest hållbara alternativet.

I årets rapport har det inte skett några förändringar av totalbetygen. Däremot har det skett vissa förändringar av bolagens delbetyg. Dessa är ett direkt resultat av förbättringar och finjusteringar av betygsmodellen där förändringar gjorts för att bättre återspegla den snabba utvecklingen inom hållbarhetsområdet, och för att säkerställa att modellen fortsätter att vara relevant och exakt. 

- I årets rapport ser vi att pensionsbolagen fortsätter att anställa fler till deras hållbarhetsteam och bolagen har även arbetat med att förbättra deras scenarioanalyser genom att integrera fler tillgångsslag och hållbarhetsrisker. Sedan förra årets analys har flera pensionsbolag även introducerat en hållbarhetsvecka eller hållbarhetsdag, där fokus bland annat varit på att öka kunskapen om kopplingen mellan vardagliga beslut och hållbarhet, säger Lingyi Lu, Hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Årets temadel handlar om hur pensionsbolagen kan fastställa klimatmål i enlighet med Parisavtalet och vilka branschinitiativ de kan ta hjälp av för att uppnå detta. Majoriteten av pensionsbolagen har antagit nettonollmål medan några har valt att avvakta med att sätta mål. 

- De största utmaningarna som pensionsbolagen identifierar för att nå sina mål är bristen på tillräcklig och kvalitativ data. Trots detta har pensionsbolagen stor potential att påverka bolagen de investerar igenom ett aktivt påverkansarbete, samt att stödja innovation och utveckling av nya lösningar, säger Lingyi Lu. 

Du hittar hela rapporten ”Hållbara Pensionsbolag” här.

Vid frågor, kontakta:

Henrik Edström
Henrik Edström
Interim marknads- och kommunikationschef
henrik.edstrom@soderbergpartners.se