Skip to main content Skip to main navigation
Familjerätt

Revers

Vill du hjälpa ditt barn med kontantinsatsen till första bostaden, eller köpa bostad med en partner där ni går in med olika kontantinsatser? Kanske har du en vän eller pålitlig kollega som du vill hjälpa med ett privat lån? Oavsett lånets storlek och hur mycket du litar på personen bör du alltid skriva en revers, även kallat skuldebrev. 

Vid upprättandet av en revers bör man ta ställning till en rad olika frågor, såsom exempelvis om ränta ska utgå, om skulden ska amorteras löpande eller betalas tillbaka i samband med en försäljning av bostad. Det är även intressant att beakta vad som ska ske med skulden om långivare eller låntagare separerar eller avlider. I vissa fall kan det vara klokt för långivaren att pantsätta låntagarens fastighet eller bostadsrätt som säkerhet för skulden, om pengar har lånats ut när någon exempelvis anskaffar en bostad.

Det finns en hel del fallgropar du bör se upp med, såsom att du ibland behöver komplettera reversen med andra avtal exempelvis äktenskapsförord eller samboavtal. Tänk även på att en privat fordran upphör att gälla efter 10 år om inte vissa åtgärder vidtas.

Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av en revers är du välkommen att fylla i formuläret nedan så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

 

Kontakta oss

Kontakta oss