Skip to main content Skip to main navigation
Familjerätt

Samäganderättsavtal

Om du samäger en fastighet med exempelvis dina släktingar eller om du och din sambo köper en bil eller båt tillsammans men där endast en av er kan stå som registrerad ägare, kan det vara bra att upprätta ett samäganderättsavtal.

Genom att skriva ett samäganderättsavtal kan ni förebygga tvister och skapa trygghet i ert samägande samt reglera rättigheter och skyldigheter er emellan. I samäganderättsavtalet kan ni exempelvis reglera hur ni ska nyttja fastigheten samt vem som ska ansvara för skötsel och kostnader kopplade till fastigheten. Det är även viktigt att reglera vad som gäller om någon delägare vill sälja sin andel och vilken värderingsprincip som i sådant fall ska gälla.

Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av ett samäganderättsavtal är du välkommen att fylla i formuläret nedan så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Kontakta oss

Kontakta oss