Skip to main content Skip to main navigation
Familjerätt

Testamente

Oavsett om du har familj eller inte bör du skriva ett testamente för att säkerställa att kvarlåtenskapen efter dig tillfaller den du önskar. Detta behöver inte vara en person utan kan likväl vara en organisation som ligger dig varmt om hjärtat. Utan ett testamente fördelas arvet enligt lag, dvs är du gift är huvudregeln att din make ärver dig och därefter era gemensamma barn. Har ni barn på varsina håll (särkullbarn) ärver ni dock inte varandra utan arvet tillfaller barnen.

Ytterligare en anledning till att skriva testamente är att säkerställa att kvarlåtenskapen blir arvtagarens enskilda egendom i äktenskap och i samboförhållande och därmed inte delas lika vid en framtida separation eller skilsmässa.

Du kan även uppställa en rad villkor i ditt testamente såsom till exempel att svensk lag ska tillämpas vid bouppteckning och arvskifte efter dig, att hembud ska gälla om dina arvtagare ska samäga en fritidsfastighet eller om du vill förordna om särskild förvaltning. Att villkora ett arv med särskild förvaltning kan vara lämpligt med tanke på att många barn inte uppnår ekonomisk mognad förrän de uppnår exempelvis 25 års ålder. Det kan också vara en lämplig lösning för frånskilda eller ensamstående föräldrar.

Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av ett testamente är du välkommen att fylla i formuläret nedan så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

 

Kontakta oss

Kontakta oss