Strategisk förvaltning

Vilken rådgivnings­modell passar dig?

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (Söderberg & Partners) erbjuder två rådgivningsmodeller, S&P Strategisk och S&P Klassisk. Båda modellerna har sitt fokus på sparande till pension. Inom S&P Strategisk får du i huvudsak placerings-råd avseende fond-i-fonder som förvaltas av koncernens fondbolag. Användningen av fond-i-fonder är ett sätt att realisera Söderberg & Partners strategier och att erbjuda kontinuerligt uppdaterade fondportföljer.

Vid personliga kundmöten tillhandahålls rådgivning baserad på varje kunds individuella finansiella situation, behov och önskemål. Rådgivningen mynnar ut i ett förslag om lämplig placering. Många av Söderberg & Partners kunder har inte tid eller intresse av att själva bevaka sina placeringar och göra omplacering mellan rådgivningstillfällena. För att tillgodose kunders behov av en löpande bevakning och förvaltning erbjuder Söderberg & Partners fondportföljsförvaltning genom de olika fonder som tillhandahålls av koncernens fondbolag Söderberg & Partners Asset Management S.A (Fondbolaget).

Fondbolaget förvaltar s.k. fond-i-fonder, vilket innebär att fonderna investerar i andra underliggande fonder och genomför löpande förändringar. De underliggande fonderna är i stor utsträckning motsvarande fonder som Söderberg & Partners använder i rådgivningstillfällena till de kunder som valt konceptet S&P Klassisk. Nedan kan du läsa mer om de olika fondstrategier som erbjuds inom S&P Strategisk genom Fondbolagets fond-i-fonder.

Fondstrategier

Aktiv Påverkan

Världen står inför stora utmaningar: resursbrist, klimatförändringar och demografiska förändringar. I Sverige lever vi som att vi har ca 4 jordklot till vårt förfogande. Vi kan alla bidra positivt genom våra val. Inte minst genom sparandet finns stora möjligheter att vara med och påverka. Genom dina val av lösningar kan vi påverka ännu mer.¹ Alla som är investerade i fonden har möjlighet att vara med och rösta kring fondens påverkansarbete. Här kan du logga in för att rösta: Omröstning påverkansarbete.

¹ WWF (2016); Sammanfattning av Världsnaturfonden WWF:s Living Planet Report 2016, WWF

Alternativ

Ett sparande ska användas någon gång i framtiden, oavsett vad som har hänt på marknaden under vägen. Fokus i Alternative är att sprida riskerna mellan olika typer av tillgångsslag. Tillgångsslagen reagerar olika vid olika händelser på marknaden, såsom inflation, deflation och ekonomisk tillväxt eller stagnation. Tillsammans skapar tillgångsslagen en bred portfölj med förutsättningar att prestera bra i olika marknadsklimat.

Dynamisk

Under de senaste 100 åren har det ungefär var 10:e år inträffat en finansiell krasch som leder till stora fall på börsen och det kan vara svårt att ha kontroll på sina investeringar när marknaden förändras snabbt.¹

Historiskt sett byter sparare fonder för sällan och en av huvudanledningarna till varför man inte byter är att det inte blir av enligt TNS Prospera 2016. Söderberg & Partners Dynamisk förvaltning bygger på att samla mycket data och genom en omfattande analys erbjuda en kontroll på din riskexponering vid alla marknadssituationer.

¹Daniel Waldenström (2007): Monthly Swedish stock prices and returns and bond yields 1856 – 2006 - Månadsdata över börsindex, avkastningsindex och obligationsräntor i Sverige 1856-2006, Institutet för Näringslivsforskning

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Fonderna förvaltas av Söderberg & Partners Asset Management S.A.. För information och dokumentation om fonderna samt fondbolaget besök bolagets hemsida. Där hittar du bland annat basfaktablad, riktlinjer och årsredovisning.

www.soderbergpartners.lu