Skip to main content Skip to main navigation

Strategisk förvaltning

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (Söderberg & Partners) erbjuder två rådgivningsmodeller, S&P Strategisk och S&P Klassisk. Båda modellerna har sitt fokus på sparande till pension. Inom S&P Strategisk får du i huvudsak placerings-råd avseende fond-i-fonder som förvaltas av koncernens fondbolag. Användningen av fond-i-fonder är ett sätt att realisera Söderberg & Partners strategier och att erbjuda kontinuerligt uppdaterade fondportföljer

Vid personliga kundmöten tillhandahålls rådgivning baserad på varje kunds individuella finansiella situation, behov och önskemål. Rådgivningen mynnar ut i ett förslag om lämplig placering. Många av Söderberg & Partners kunder har inte tid eller intresse av att själva bevaka sina placeringar och göra omplacering mellan rådgivningstillfällena. För att tillgodose kunders behov av en löpande bevakning och förvaltning erbjuder Söderberg & Partners fondportföljsförvaltning genom de olika fonder som tillhandahålls av koncernens fondbolag Söderberg & Partners Asset Management S.A (Fondbolaget).

Fondbolaget förvaltar s.k. fond-i-fonder, vilket innebär att fonderna investerar i andra underliggande fonder och genomför löpande förändringar. De underliggande fonderna är i stor utsträckning motsvarande fonder som Söderberg & Partners använder i rådgivningstillfällena till de kunder som valt konceptet S&P Klassisk. Nedan kan du läsa mer om de olika fondstrategier som erbjuds inom S&P Strategisk genom Fondbolagets fond-i-fonder.

Kontakta oss