Skip to main content Skip to main navigation

Långsiktiga investeringar

I spåren av Coronautbrottet har vi nu en väldigt svängig börs, den har fallit rejält vissa dagar senaste veckorna. Det är svårt att överblicka effekten av viruset, inte minst de effekter det ger på vårt kapital och investeringar. 

Hur ska man hantera sina investeringar?

Vi har stor förståelse för att det kan finnas oro och på grund av det frågor kring ditt kapital och den strategi du valt för dina innehav. Även om du har en långsiktig strategi och plan att luta dig emot kan det vara skönt att kunna lyfta luren och ringa din finansiella rådgivare. Vid tidigare börsfall av denna magnitud har vi i regel sett en återhämtning inom ett par månader upp till två år och för den långsiktige investeraren kan det därför vara läge att positionera sig för framtida uppgångar. Rådgivare hos Söderberg & Partners finns till för dig för att svara på dessa frågor.

Söderberg & Partners tar sitt samhällsansvar på största allvar och prioriterar till högsta grad att följa rådande rekommendationer från myndigheter för att begränsa coronavirusets spridning. För din trygghet hålls det första mötet därför på distans, digitalt eller via telefon.

Kontakta oss

heart.png

Hur vi hjälper våra kunder

Våra rådgivare tar ett helhetsgrepp och säkerställer att ditt kapital löpande övervakas och hanteras så att du kan fokusera på det du vill ägna dig åt. 

thumbs-up.png

Transparent prissättning – Fair Deal

Fair Deal innebär att vi skiljer oss från de flesta aktörer på marknaden genom att vi inte låter rådgivningen påverkas av t.ex. ersättningar från fond- och produktbolag eller courtage på transaktioner. Alla fondrabatter eller kick-backs går tillbaka till dig som kund.

briefcase.png

Vår kapitalförvaltning

Inom Wealth Management erbjuder vi förmögenhetsrådgivning för privatpersoner, företag, stiftelser och institutioner. Från ditt första möte med oss får du en personlig rådgivare som lyssnar på dina målsättningar och önskemål!

Vår rådgivning

1. Inledande möte
För din trygghet hålls det första mötet på distans, digitalt eller via telefon. Vid vårt första möte inleder vi med att göra en noggrann behovsanalys så att vi lär känna dig och förstår vilka förväntningar och mål du har. Vi utgår sedan från denna bild när vi tillsammans diskuterar lämpliga lösningar och vid behov kopplar in våra olika specialister.

2. Återkoppling från mötet
Vi sammanställer det vi diskuterade under mötet och återkommer med ett förslag på hur vårt samarbete kan se ut. Du kan tänka igenom allt i lugn och ro och ställa kompletterande frågor. Om du bestämmer dig för att du vill inleda ett samarbete med oss så formaliserar vi samarbetet och börjar verkställa den plan som vi enats om.

3. Samarbete inleds 
Oavsett vilken förvaltningsform som passar bäst för dig så har du alltid tillgång till din portfölj via vårt digitala verktyg S&P Online, där du har överblick över dina innehav.

4. Personlig uppföljning
Som kund har du regelbunden kontakt med din rådgivare som går igenom förvaltningens utveckling tillsammans med dig. Vi ser löpande över dina behov och gör anpassningar. Du får också en portföljrapport skickad till dig med jämna mellanrum samt tillgång till marknadsuppdateringar, analyser och rapporter från våra experter.

Boka ett första möte

Våra möten hålls på distans, digitalt eller via telefon.
Personlig rådgivning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital.

Hur ska du agera när börsen svänger?

Läs mer

Coronaviruset - så hjälper vi dig

Läs mer

Söderberg & Partners © 2020 All rights reserved.