Skip to main content Skip to main navigation

Långsiktiga investeringar

Att placera pengar och förvalta kapital långsiktigt innebär stora frågor som kräver välgrundade beslut. Hur ska man tänka kring risk, investeringsstrategi, förvaltning och skatt? Vi erbjuder en helhetslösning som skräddarsys efter din unika situation – så att du kan uppnå dina drömmar.

heart.png

Hur vi hjälper våra kunder

Våra rådgivare tar ett helhetsgrepp och säkerställer att ditt kapital löpande övervakas och hanteras så att du kan fokusera på det du vill ägna dig åt. 

thumbs-up.png

Transparent prissättning – Fair Deal

Fair Deal innebär att vi skiljer oss från de flesta aktörer på marknaden genom att vi inte låter rådgivningen påverkas av t.ex. ersättningar från fond- och produktbolag eller courtage på transaktioner. Alla fondrabatter eller kick-backs går tillbaka till dig som kund.

briefcase.png

Vår kapitalförvaltning

Inom Wealth Management erbjuder vi förmögenhetsrådgivning för privatpersoner, företag, stiftelser och institutioner. Från ditt första möte med oss får du en personlig rådgivare som lyssnar på dina målsättningar och önskemål!

Vår rådgivning

1. Inledande möte
För din trygghet hålls det första mötet på distans, digitalt eller via telefon. Vid vårt första möte inleder vi med att göra en noggrann behovsanalys så att vi lär känna dig och förstår vilka förväntningar och mål du har. Vi utgår sedan från denna bild när vi tillsammans diskuterar lämpliga lösningar och vid behov kopplar in våra olika specialister.

2. Återkoppling från mötet
Vi sammanställer det vi diskuterade under mötet och återkommer med ett förslag på hur vårt samarbete kan se ut. Du kan tänka igenom allt i lugn och ro och ställa kompletterande frågor. Om du bestämmer dig för att du vill inleda ett samarbete med oss så formaliserar vi samarbetet och börjar verkställa den plan som vi enats om.

3. Samarbete inleds 
Oavsett vilken förvaltningsform som passar bäst för dig så har du alltid tillgång till din portfölj via vårt digitala verktyg S&P Online, där du har överblick över dina innehav.

4. Personlig uppföljning
Som kund har du regelbunden kontakt med din rådgivare som går igenom förvaltningens utveckling tillsammans med dig. Vi ser löpande över dina behov och gör anpassningar. Du får också en portföljrapport skickad till dig med jämna mellanrum samt tillgång till marknadsuppdateringar, analyser och rapporter från våra experter.

Låt oss hjälpa dig vidare

Personlig rådgivning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital.

Hur ska du agera när börsen svänger?

Läs mer

Tjänster utformade efter dina behov

Läs mer