Kristian Hahne

Portföljförvaltare
Kristian är senior portföljförvaltare och har fokus på strukturella trender och globala aktier. Han ansvarar för den globala temaportföljen hos Söderberg & Partners Wealth Management.