Månadsutblick November 2022
Stark börsmånad väcker frågor

Under oktober fick vi se en återhämtning på aktiemarknaden. Rapportsäsongen har passerat sin kulmen, och resultaten för börsbolagen har varit mycket spretiga. På aggregerad nivå ser vi dock att vinsterna fortsätter växa trots det mycket utmanande ekonomiska läget. Även om rapportsäsongen har bjudit på viss respit så är det dock fortfarande centralbankerna som är kvar i förarsätet. De använder just nu alla till buds stående medel för att bekämpa den höga inflationstakten, utan att beakta vilka konsekvenser det får ur ett makroekonomiskt perspektiv. Detta väcker frågan; Är det starten på en vändning vi ser, eller en tjuvstart från aktiemarknadens sida? Detta behandlas i månadens utblick, men vi bjuder även på ett intressant inslag om ett av innehaven i Global Tema - portföljen. Där lyfts hur det ökade fokuset på säkerhetsfrågor kan utgöra möjligheter för investeringar i såväl digital som fysisk säkerhet.
Marknadskommentar

Stark börsmånad men är det en tjuvstart vi ser?

Oktober månad präglades av stark återhämtning på aktiemarknaden och till och med den svenska kronan lyckades med att stärkas något mot dollarn. Samtidigt fortsätter de ekonomiska utsikterna att försämras, tjuvstartar marknaden eller vågar man tro på att vändningen är här?
Mats Gunnå
Mats Gunnå 
Chefsstrateg

Nu när en majoritet av börsbolagen presenterat rapporter för det tredje kvartalet så går det att konstatera att utfallet är spretigt, likaså kursreaktionerna. På aggregerad nivå är vinstutvecklingen hyfsad men på global basis är det energibolagens enorma vinster som dopar siffrorna. Vinstutvecklingstakten faller tillbaka men det är samtidigt ingen dramatik. Den stora boven bakom årets negativa börsutveckling är i stället fallande värderingar. Med kraftigt stigande marknadsräntor ska självfallet vinstmultiplar som P/E-tal ned och det är det som ligger bakom börsfallen. Vinsterna är de facto upp i år.

Centralbankerna fortsatt i förarsätet

Den historiskt höga inflationen ska ned, och det med alla medel tillåtna. Så resonerar centralbanker runt om i världen och det är ju trots allt deras uppdrag, att försöka hålla prisförändringstakten låg och stabil. I sin iver kommer de, medvetet, att kasta in världen i en lågkonjunktur. I bästa fall. Historien talar dock inte för detta scenario utan det är fullt rimligt att resonera i en kommande global recession, även om det för närvarande inte är huvudspåret. Amerikanska Fed har höjt räntan kraftigt, likaså ECB och Riksbanken, men lagom till slutet av året kommer de närma sig sina egna prognoser över hur högt de ska höja styrräntan. Och sen då?

Fallande prisindikatorer från företagen

Priset på många insatsvaror i industrin har fallit ordentligt under senaste månaderna, oavsett om det är råvarupriser eller fraktrater. Det märks tydligt i olika företagsmätningar vilket tillsammans med en svagare efterfrågan framöver förväntas driva ned inflationstakten rejält kommande kvartal. I en sådan kontext förväntar vi oss att centralbankernas fortsatta räntehöjningar avslutas kort in på det nya året och då återstår bara frågan hur pass stor ekonomisk skada de lyckats skapa fram till dess.

Svag börsutveckling hittills i år

Tjuvstart från aktiemarknaden?

Att makrobilden kommer bli sämre framöver är som sagt hugget i sten, frågan är bara hur mycket sämre. Den ständigt framåtblickande aktiemarknaden letar hela tiden efter svaghetstecken. Det är det nya svarta. Svagare makro ger gladare börs, i hopp om minskat tryck från centralbankerna. Med tanke på börsens starka utveckling nu i oktober månad, är det botten vi har sett eller är det en klassisk tjuvstart?

Tyvärr är nog marknaden lite för optimistisk i dagsläget men det är inte konstigt att rörelserna blir stora. Ser man till hur pass dåligt makroscenario som idag prisas in på marknaden är det förmodligen en tjuvstart. Får vi en global recession har börsen ytterligare stora nedgångar framför sig, åtminstone 20 procent till. Men även om det stannar vid en global lågkonjunktur så kan man tycka att börsen är lite för optimistisk om uppgångarna fortsätter i närtid.

Vi bedömer att fortsättningen av kvartalet kan bli volatilt men ju närmare årsskiftet vi kommer desto mer makrostatistik hinner presenteras. Och de borde peka mot en snabbare inbromsning än väntat. Paradoxalt nog bör det ge stadigare mark för börsen att stå på.

Portföljstrategi

Säkerhet allt viktigare – marknaden växer snabbt

Cyberbrottsligheten är världens snabbast växande kriminalitet och de alltmer förekommande och avancerade attackerna skapar ett ökat fokus på den digitala säkerheten. Även den personliga säkerheten har en alarmerande utveckling för många.
Kristian Hahne
Kristian Hahne 
Portföljförvaltare

De geopolitiska riskerna har gjort sig påminda under året, inte minst för i Europa. För många invånare i diverse olika globala städer och förorter är oron att göra vardagliga saker stor.

Vi hör om gamla och unga som inte vågar säga hur det är till polisen. De går heller inte utanför hemmets lyckta dörrar, om det inte är absolut nödvändigt på grund av rädsla för överfall av olika slag.

Parallellt har mängden personliga data stigit kraftigt via sociala medier och det allt större antalet uppkopplade enheter. Cyberbrottsligheten växer i eskalerande takt och inget företag som slarvar med den personliga integriteten kommer billigt undan.

SolarWinds-attackerna som drabbade två amerikanska IT-säkerhetsföretag i slutet av 2020  blev en katalysator för en utökad efterfrågan av digital säkerhet.

Börsen lägre värderad än historiskt snitt

På aktiemarknaden har många investerare handlat med digitala säkerhetsbolag på ett kortsiktigt sätt. Snabbt in och snabbt ut.  I ljuset av det är det lätt att tro att dessa bolag är väldigt cykliska till sin karaktär.

Det stämmer inget vidare. Det är snarare så att tillväxten i dessa bolag är klart bättre än den förväntade BNP-tillväxten i stort och här väntas även lönsamheten nå nya höjder framöver.

Pictet Security i Global Tema

Global Temas val inom Säkerhet har gått till schweiziska Pictet. De har ägnat sig åt tematisk förvaltning sedan 1995 och startade upp sin säkerhetsfond 2006. Fonden investerar i ungefär 50 bolag och har ett högt tematiskt fokus på säkerhet.

Pictet-fonden investerar i företag som hjälper individer, företag och regeringar att vidhålla sitt skydd och sin integritet, hälsa och säkerhet. Detta görs genom att investera i tre delteman:

  • fysiska säkerhetsprodukter
  • digitala säkerhetsprodukter
  • säkerhetstjänster

Säkerhet finns överallt

En vanlig dag tar vi del av ett otal säkerhetslösningar utan att vi tänker på det fullt ut. Den hälsosamma frukosten som testats, säkerhetslösningarna på tåget eller i bilen på väg till jobbet, den optimala kvaliteten på inomhusluften på arbetsplatsen, betalningen via en säker elektronisk betalningstjänst till att vi aktiverar larmsystemet innan vi går till sängs.

Marknaden för säkerhet växer så det knakar och betalningsviljan är stor då vi ämnar säkra det som säkras kan

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.