Försäkrings­rådgivning

Vi hjälper med att analysera, utvärdera och hantera er pensionsskuld ur ett helhetsperspektiv där vi väger in både tillgångar, skulder samt prognos över framtiden för att upprätta en väl avvägd strategi framgent. Vi erbjuder även rådgivning kring kommunala kollektivavtal samt försäkringsavtal.

Om institutionell försäkrings­rådgivning

Vår rådgivning baseras alltid på gedigen analys och utgår från kundens behov och förutsättningar. Vår institutionella försäkringsrådgivning består utav ett team med lång erfarenhet av rådgivning till arbetsgivare. Teamet har utfört ett stort antal uppdrag inom både offentlig och privat sektor rörande hantering och tryggande av pensionsskulder samt rådgivning kring försäkringsavtal.

Inom ramen för vårt uppdrag tar vi en aktiv och kontinuerlig roll där vi löpande följer upp utvecklingen av kundens pensionsåtagande och stämmer av detta mot kundens valda strategi.

I samarbete med våra tjänster inom skuld- och placeringsrådgivning kan vi tillföra en unik hantering och assistans rörande våra kunders hela balansräkning.

Vad kan jag få hjälp med?

Vår institutionella försäkringsrådgivning kan hjälpa till med:

  • Analys av pensionsåtaganden

  • Jämförelse av tryggandeformer

  • Upphandling av pensionslösningar

  • Kostnadsanalyser

  • Kassaflödesanalyser

  • Riskhantering

  • Budgetering

  • Långtidsprognoser

  • Aktuariella beräkningar