Skuld­rådgivning

Inom vår skuldrådgivning kontrollerar vi riskerna i låneportföljen genom att lägga en långsiktig skräddarsydd strategi för skuldhanteringen. Vi bistår med utvärdering av upplåningsalternativ, strategianalys, löpande skuldrådgivning samt utformning av riktlinjer och löpande rapportering.

Om institutionell
skuld­rådgivning

Skuldrådgivning är vårt senaste tillskott inom Institutionell rådgivning där vi har sett stor efterfrågan. Med skuldrådgivningen kan vi bistå våra kunder med en helhetslösning av den finansiella situationen med utgångspunkt i respektive kunds resultat- och balansräkning.

Vårt team inom skuldförvaltning har lång erfarenhet av rådgivning till institutionella kunder, primärt mot kunder inom den offentliga sektorn.

Söderberg & Partners råd utgår alltid från kundens situation. Vi arbetar med fast arvode och erhåller ingen ersättning från tredje part. Rådgivningen baseras på gedigna analyser, unik marknadsexpertis och grundar sig alltid i kundens specifika behov.

Vad kan jag få hjälp med?

Vår institutionella skuldrådgivning kan hjälpa dig med följande tjänster:

  • Strategianalyser

  • Upprättande eller uppdatering av finanspolicy

  • Rådgivande skuldförvaltning

  • Löpande uppföljning och rapportering av skuldportföljen

  • Beräkning av marknadsmässiga borgensavgifter/internräntepåslag

  • Likviditetsplanering

  • Budgetunderlag