Investerings­rådgivning

Vi assisterar er med strategianalyser, styrdokument, rådgivande kapitalförvaltning, portföljförvaltning samt rapportering. Vi erbjuder rådgivning som gynnar både avkastning och en hållbar framtid.

Om institutionell investerings­rådgivning

Vår institutionella investeringsrådgivning består av ett team med hög kompetens och lång erfarenhet av rådgivning till institutionella kapitalägare. Teamet har stor vana vid att utföra uppdrag för både svenska och utländska institutionella uppdragsgivare inom både rådgivande mandat och portföljförvaltning med olika målsättningar och syften.

Vår rådgivning baseras på gedigen analys och grundar sig alltid i kundens specifika behov, som ofta är högst individuella inom detta kundsegment. Några av de kundtyper vi arbetar med är kommuner, regioner, försäkringsbolag, banker, pensionsstiftelser, arbetsgivarorganisationer, fackförbund, donationsstiftelser och trossamfund.

Konkurrenskraftiga villkor

I dagsläget uppgår det sammanlagda kapitalet under rådgivning för institutioner till över 165 miljarder kronor. Som en av de största aktörerna inom branschen kan Söderberg & Partners upphandla bättre rabatter och villkor på olika placeringsalternativ, vilket direkt gynnar våra kunder.

Söderberg & Partners arbetar alltid med fast ersättning utan dolda avgifter och transaktionskostnader där samtliga rabatter återbetalas till våra kunder.

Hållbarhet i fokus

Hållbarhetsaspekten är ofta väldigt viktig för våra kunder. Med hjälp av våra hållbarhetsanalyser är vi ledande inom området för institutioner och kan erbjuda rådgivning som gynnar både avkastning och en hållbar framtid.

Vad kan jag få hjälp med?

Vår institutionella investeringsrådgivning kan hjälpa dig med följande tjänster:

  • Rådgivande kapitalförvaltning

  • Portföljförvaltning

  • Strategiutveckling

  • Riskhantering

  • Strategisk allokering

  • Placeringsanalyser

  • Hållbarhetsanalyser

  • Styrdokument

  • Skräddarsydd rapportering

  • ALM-analyser