Försäkring för entrepenad

Entreprenadförsäkring ger dig inte bara ett omfattande försäkringsskydd i många olika situationer, utan även tillgång till tjänster från vårt team av specialister.

Vad ingår i försäkringen?

Dessa är ett urval av de försäkringsmoment som ingår i försäkringsprogrammets standardomfattning. Den breda standardomfattningen innebär att Söderberg & Partners försäkring ger en av de mest omfattande grundskydden och uppfyller ansvars- och försäkringskraven enligt allmänna leveransbestämmelser som AB04/AB-U07, ABT06/ABT-U07 och ABS18, med flera. Försäkringen är anpassad efter byggföretagens försäkringsbehov och med hänsyn tagen till de vanligast förekommande försäkringskraven från beställarleden.

 • Samtliga fasta försäkringsställen som inte utgör arbetsområde omfattas per automatik.
 • Försäkringsbeloppet avseende arbeten och allrisk begränsas till kontraktssumma eller huvuddel och inte arbetsområde.
 • Särskilt riskfyllda arbeten omfattas med första riskbelopp.
 • Hjälpmedel inklusive transport till och från arbetsområdet omfattas med första riskbelopp.
 • Åtkomst- och återställandekostnader ingår som standard.
 • Forcerings- och extrakostnader ingår som standard.
 • Befintlig egendom, inklusive hyresgäst tillhörig egendom både för konsument och näringsidkare.
 • Byggherreansvarsförsäkring som inkluderar pålnings-, spontnings- sprängningsarbeten som  tillsammans inte överstiger 10 miljoner kronor av kontraktssumman.
 • Rättsskyddsförsäkring för skiljeförfarande som även inkluderar ersättning för skiljemännen.
 • Verktygsförsäkring i servicebil ingår som standard.
 • Tjänstereseförsäkring som även inkluderar avbeställningsförsäkring.
 • Vid sidoverksamhet baserad på ABK09 eller ABM07 kan försäkringen kompletteras med  tilläggsförsäkringar för att uppfylla kraven.

Tjänster från vårt specialistteam

 • Tolkningar av AF-delar avseende ansvars- och försäkringsfrågor, från anbudsförfarande till gällande kontrakt.
 • Hjälp med överföringar av försäkringskrav till underentreprenörer och granskning av att kraven uppfylls.
 • Skräddarsydda försäkringsbevis i enlighet med beställarledens önskemål.
 • Bistå vid skadeärenden från det att skadan har inträffat till dess att den har slutreglerats.
 • Försäkringsgarantier.
 • Granskning av krav avseende säkerhet till beställaren.
 • Hjälp med kravställning mot underentreprenören och kontroll av inkommande försäkringsbrev.

Heltäckande försäkrings­program

Entreprenadförsäkringen är en del i vårt heltäckande försäkringsprogram för byggföretag, där även fullgörandeförsäkring ingår i programmet. Läs mer om våra försäkringar med experthjälp.
Läs mer

Vill du veta mer om våra bygg- och entreprenad­försäkringar?

Be om kontakt så hör vår försäkringsrådgivare av sig och svarar på de frågor du har.
Kontakta oss