Entreprenad­försäkring

Varje byggföretag, entreprenadföretag och anläggningsföretag har sina egna krav och normer som styr det individuella försäkringsbehovet. Söderberg & Partners erbjuder företagsförsäkringar för byggföretag, inklusive entreprenadförsäkring och fullgörandeförsäkring. Våra specialister kan er bransch och utgår ifrån era specifika behov när de rekommenderar en försäkringslösning. Men ambitionen är alltid densamma – att förenkla, förtydliga och ge ert företag det optimala försäkringsskyddet.

Professionell bedömning och stöd

Söderberg & Partners försäkringsexperter inom entreprenad och garantier ger er sakkunnig hjälp med såväl offerter och försäkringsbehov som hantering av eventuella skador.

Täcker avtal och ansvar

Vårt team hjälper till att säkerställa att försäkringarna är i linje med de avtal ni tecknar samt de ansvar och krav som ställs från er beställare.

Egna produkter – egna experter

Söderberg & Partners produkter och villkor är baserade på mångårig erfarenhet. Du får en direktkontakt med våra experter som kan din bransch och alla de försäkringsbehov som kan uppstå.

Vad är en bygg- och entreprenad­försäkring?

En entreprenadförsäkring i form av en företagsförsäkring kallas även för byggförsäkring och täcker oförutsedd fysisk skada eller förlust av den försäkrade egendomen. Försäkringen gäller för skador som ni som entreprenör är skyldig att ersätta enligt det entreprenadavtal som upprättats mellan ert företag och era beställare. Det kan vara allt från att en snickare råkat ha sönder ett fönster till att ett misstag av en rörmokare orsakat en stor vattenskada. Entreprenadförsäkringen ersätter givetvis även skador såsom inbrott på arbetsområdet och fasta försäkringsställen samt rättsskyddärenden vid uppkommen tvist.

Vid en inträffad skada eller om ett skadeståndskrav riktats mot er så hjälper våra experter er med skadehanteringen och bistår er i skadeärendet från det att skadan har inträffat till dess att den har slutreglerats.

Söderberg & Partners Entreprenadförsäkringsprogram är speciellt framtaget för företag med verksamhet inom byggbranschen. Försäkringen är anpassad efter byggföretagens försäkringsbehov och med hänsyn tagen till de vanligast förekommande försäkringskraven från beställarleden. Den breda standardomfattning innebär att försäkringen ger en av de mest omfattande grundskydden och uppfyller ansvars- och försäkringskraven enligt allmänna leveransbestämmelser såsom AB04/AB-U07, ABT06/ABT-U07 och ABS18.

Vill du veta mer om våra bygg- och entreprenad­försäkringar?

Be om kontakt så hör vår försäkringsrådgivare av sig och svarar på de frågor du har.
Kontakta oss