Skatteansvars­försäkring

En viktig del inom M&A-försäkringar är Skatteansvarsförsäkringen. En skatteförsäkring skyddar mot skatt- och momsrisker vid både transaktioner och omorganisationer. Försäkringen kan dessutom användas för att hantera skatterisker som är kopplade till den löpande verksamheten.

Vad är en skatteförsäkring?

En skatteansvarsförsäkring (eller skatteriskförsäkring som det också kan kallas) ingår i gruppen M&A-försäkringar och kan användas för att överföra identifierade skatte- och momsrisker till försäkringsmarknaden.

Vilka risker skyddar en skatteförsäkring mot?

En skatteansvarsförsäkring skyddar företaget mot skatterisker som kan uppkomma under pågående transaktioner, men även i den löpande verksamheten i företagets balansräkningar, vid omstruktureringar och i olika fondstrukturer. Det finns många fördelar med en skatteansvarsförsäkring:

  • Den minskar risken för ekonomisk skada till följd av Skatteverkets potentiella underkännande.

  • Den förbättrar chanserna till försäljning eller förvärv eftersom försäkringen tillför tillförlitlighet och transparens gällande eventuella skadekostnader.

  • Försäkringen kan hjälpa till att bevara eller öka värdet på ett företag eller en tillgång.

  • Den kan tecknas såväl innan en transaktions genomförande, som efter att transaktionen är genomförd.

  • Försäkringen kan användas i vissa situationer där parterna inte har tid att inhämta förhandsbesked från Skattenämnden.

Vilka företag behöver en skatteförsäkring?

Alla företag som överväger eller har ett pågående förvärv eller försäljning som involverar en känd skatterisk, kan få hjälp med att se över möjligheterna för en skatteriskförsäkring. Om en felaktig skattehantering skulle underkännas av Skatteverket, kan det resultera i stora kostnader och ett omfattande ansvar för företaget.

Även företag som tar hjälp av skatteexperter och rådgivare kan behöva ta beslut i områden där bedömningar och appliceringar av skatteregler inte är entydigt, vilket kan leda till en finansiell risk. En skatteansvarsförsäkring kan exempelvis ge ersättning om Skattemyndigheten med framgång skulle ifrågasätta företagets skattehantering eller skatteupplägg.

Vill du veta mer om skatteförsäkring?

Har du några frågor eller vill veta mer om skatteansvarsförsäkringen är du mer än välkommen att kontakta våra specialister.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.