M&A-försäkringar

Vid köp och försäljning av företag eller fastigheter kan du ställas inför en rad olika risker – oavsett om du är köpare eller säljare. Riskerna kan vara svåra att förutse och av olika karaktär. För att hantera dessa risker kan ett flertal olika försäkringar vara relevanta, vilka samlas under begreppet M&A-försäkring. M&A-försäkringarna används i transaktioner av både säljare och köpare som önskar få trygghet och mervärde i sina transaktionsprocesser.

Trygga transaktioner

M&A-försäkringar kan överföra både okända och kända transaktionsrisker till försäkringsmarknaden. Det möjliggör exempelvis en större trygghet till både köparen och säljaren. Försäkringarna kan också användas som verktyg i förhandlingar för att prissätta risker som köpare och säljare värderar på olika sätt.

Bevarade affärsrelationer

Kommersiella relationer kan tryggas då eventuella skadeanspråk inte riktas av köparen mot målbolagets ledning eller andra nyckelpersoner, utan istället mot en utomstående försäkringsgivare.

Eliminerar oro & frigör kapital

Försäkringarna kan eliminera eventuell osäkerhet kring säljarens betalningsförmåga, då försäkringsgivarna är av god finansiell stabilitet. Så kallad Escrow kan då ofta undvikas, vilket möjliggör effektivare kapitalförvaltning.

Vilka M&A-försäkringar behöver du?

M&A-relaterade risker kräver ofta skräddarsydda försäkringslösningar som anpassas specifikt till den aktuella transaktionen och till företagets eller fastighetens unika riskprofil. Hos oss på Söderberg & Partners kan du få hjälp av specialister inom M&A-försäkring för att skapa en försäkringslösning som är anpassad efter dina behov. Din rådgivare hjälper dig då att skapa en riskanalys, gå igenom försäkringsvillkor och sätta ihop ett tryggt försäkringsskydd.


M&A-försäkring - ett begrepp för en grupp försäkringar

Det finns  ett flertal typer av M&A-försäkringar som kan aktualiseras i en och samma transaktion. Nedan listar vi vilka försäkringar som finns och vilka risker de skyddar mot:

 • Warranty & Indemnity-försäkring
  Den mest frekvent använda M&A-försäkringen. Täcker säljarens finansiella ansvar för okända risker vid brott mot garantierna under ett aktieöverlåtelseavtal. Försäkringen tecknas vanligen av köparen.
W&I-försäkring
 • Försäkring vid fastighetstransaktioner
  M&A-försäkringar som är specifikt anpassade för att skydda mot risker kopplade till fastighetstransaktioner.
M&A-försäkring för fastighetstransaktioner
 • Skatteansvarsförsäkring 
  En försäkring som täcker kända och potentiella skatt- och momsrisker. Försäkringen kan vara relevant både i transaktioner och omorganisationer. Den kan dessutom användas för att hantera vissa skatterisker som är kopplade till löpande verksamhet.
Skatteansvarsförsäkring
 • Försäkring för kända risker
  Skräddarsydda försäkringslösningar som kan ge skydd mot specifika, identifierade risker som normalt inte fångas upp av andra M&A-försäkringar.
M&A-försäkring för kända risker
 • Försäkring vid fondstängning
  En försäkring som kan skydda mot kvarstående ansvarsrisker från historiska försäljningar av företag eller fastigheter och möjliggör en påskyndad nedstängning av en fond eller liknande kapitalstruktur. Denna försäkring är oftast mest relevant för private equity och liknande aktörer.

 • Försäkring vid uppköp från börsen
  Specialanpassade försäkringar mot risker som är kopplade till uppköp från börsen.

 • Försäkring vid minoritetsinvesteringar
  Försäkringslösningar som har anpassats för minoritetsinvesteringar, exempelvis vid kapitalresning.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.