Försäkring vid fastighetstransaktioner

Intresset för M&A-försäkringar som ger trygghet i fastighetsaffärer har vuxit kraftigt under de senaste åren. Såväl private equity som fastighetsbolag och privata aktörer har börjat se fördelarna med försäkringarna. När det kommer till fastighetstransaktioner finns det nämligen en del återkommande risker som kan göra M&A-försäkringar särskilt relevanta.

Försäkringar för trygga transaktioner

M&A-försäkringarna i fastighetstransaktioner behöver anpassas till den aktuella fastigheten eller fastighetsportföljen. Men även efter köparens eller säljarens specifika behov. Våra specialister har den erfarenhet som krävs för att skapa försäkringslösningar som ger trygga fastighetstransaktioner.

Köpare och säljare har olika försäkringsbehov 

En M&A-försäkring för fastighetstransaktioner kan skydde både köpare och säljare på olika sätt. En köpare kan exempelvis känna ett behov av bredare och mer omfattande garantier under aktieöverlåtelseavtalet. Eller vilja skydda sig mot potentiella brister relaterat till detaljplaner eller efterlevnaden av bygglov och tillstånd. Det kan även handla om att köparen vill försäkra sig mot potentiella miljörelaterade risker eller skatterelaterade risker.

Samtidigt kan det finnas en önskan från säljarens sida att vilja begränsa sitt ansvar under aktieöverlåtelseavtalet och få direkt tillgång till säljlikviden. 

Med M&A-försäkringar finns det möjlighet att tillgodose flera av dessa önskemål. På den här sidan listar vi några av de vanligast förekommande försäkringslösningarna för att skydda köpare och säljare vid just fastighetstransaktioner.

Försäkring för fastighets- och entreprenadaffärer

Den mest frekvent använda M&A-försäkringen vid fastighetstransaktioner är Warranty & Indemnity-försäkringen (W&I-försäkring). Den används för att överföra säljarens finansiella ansvar för okänd risk vid säljarens brott mot garantierna under ett aktieöverlåtelseavtal eller inkråmsöverlåtelseavtal. Försäkringen har en rad fördelar för både säljare och köpare.

W&I-försäkringen kan även användas vid köp eller försäljning av pågående eller framtida entreprenader och projekt. Det kan handla om fastigheter, vindkraft- och solcellsparker eller andra så kallade ”ready-to-build”-projekt. Dessa projekt kännetecknas ofta av långa interimperioder mellan undertecknandet av aktie- eller inkråmsöverlåtelseavtalet och tillträdet. Att det ser ut på det sättet, beror på att projekten ofta innehåller milstolpar som behöver färdigställas vid olika tidpunkter innan tillträdet.

Genom en särskilt anpassad W&I-försäkring är det möjligt att säkerställa ett ekonomiskt skydd för köparen om säljarens garantier inte skulle stämma. Försäkringen gäller då både vid undertecknandet av transaktionsdokumenten och vid tillträdet. Dessutom får säljaren möjlighet till en så kallad ”clean exit”.

W&I-försäkring

Vilka M&A-försäkringar behöver jag?

Utöver W&I-försäkringen finns det ett flertal olika M&A-försäkringslösningar som skyddar köpare och säljare på olika sätt i fastighetsaffärer. Det finns exempelvis försäkringar som skyddar mot skatt- och momsrisker – men även speciellt anpassade försäkringar som skyddar dig mot mer komplexa risker. Den unika riskprofilen avgör vilka försäkringar som du behöver. Du kan läsa mer om olika M&A-försäkringar som finns tillgängliga här på vår hemsida eller kontakta oss för att få hjälp.
M&A-försäkringar

Traditionell fastighetsförsäkring och entreprenadförsäkring

Utöver M&A-relaterade försäkringslösningar har Söderberg & Partners ett flertal specialister inom traditionell fastighetsförsäkring och försäkring för entreprenader. Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer eller prata med någon av våra specialister.

Hos oss får du hjälp av en rådgivare att se över dina specifika försäkringsbehov – allt för att säkerställa att du får rätt skydd till rätt pris.

Vill du få hjälp att se över ditt försäkringsskydd inför en fastighetstransaktion?

Kontakta oss via formulären nedan, så återkommer vi till dig.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.