Försäkring för kända transaktionsrisker

I vissa transaktioner kan särskilda risker identifieras som inte alltid kan fångas upp av de mer traditionella M&A-försäkringarna, som exempelvis W&I-försäkringen eller skatteansvarsförsäkringen. För att du ska få ett komplett skydd, kan en specialanpassad försäkring krävas för att täcka dessa specifika risker.

Risker som inte täcks av traditionella försäkringar

Inför en transaktion kan du få stöd av våra specialister inom M&A-försäkring med att skapa en riskanalys. Om risker skulle uppdagas i riskanalysen, som inte täcks av de mer traditionella M&A-försäkringarna, har vi den specialistkompetens som krävs för att hjälpa dig.

Skydd mot specifika risker

Det händer att bolag står inför risker som ingen av de traditionella M&A-försäkringarna täcker. Det kan exempelvis röra sig om hotande eller pågående tvister, miljöföroreningar, patentintrång, eller frågor kring aktieägande. Oavsett hur komplex din riskprofil är, kan du få hjälp av våra specialister som har den kompetens som krävs för att skapa anpassade M&A-försäkringslösningar.

När det gäller fastighetstransaktioner kan även risker kopplade till efterlevnad av bygglov, tillstånd och detaljplaner uppstå. I dessa fall behövs en specifik försäkring för fastighetstransaktioner.

Vägen till ett komplett skydd

Försäkringar mot kända transaktionsrisker behöver normalt hanteras som ett separat förlopp under transaktionsprocessen. Ofta krävs en separat försäkring, även om det i vissa fall finns möjligheter att koppla skyddet till en W&I-försäkring. Tillsammans kan vi säkerställa att företaget får rätt skydd mot komplexa kända risker.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.