Skip to main content Skip to main navigation

Förmögenhetsbrott

Företag och organisationer exponeras dagligen för brottsliga handlingar. Den ökade globaliseringen – med etablering utanför Sverige – samt det ökade beroendet av dataprocesser och e-handel har gjort gör att verksamheter än mer sårbara.

Exempel på brottsliga handlingar är bedrägerier, förskingring, förfalskning, svindel, dataintrång och databedrägerier. Statistik och internationella studier visar att en stor del av dessa brott begås av den egna personalen.

På försäkringsmarknaden finns en rad produkter som skyddar och ersätter företaget för förluster till följd av förmögenhetsbrott. Söderberg & Partners specialister erbjuder kvalificerad rådgivning samt utformar och upphandlar rätt försäkringsskydd.Vi ser till att ni är rätt försäkrade

Att vara rätt försäkrad innebär i korthet att er försäkring täcker de risker som er verksamhet står inför. Med oss som försäkringsförmedlare kan ni vara trygga med att ni alltid är rätt försäkrade, med ett konkurrenskraftigt skydd till en lägre premie. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss