Ansvars­försäkring

Vad händer om er produkt, tjänst eller medarbetare orsakar en skada som leder till att er kund förlorar pengar? Med en ansvarsförsäkring får ditt företag ett tryggt skydd om något inträffar som gör att ni skulle krävas på skadestånd. Låt våra specialister hjälpa er att hitta rätt försäkringslösning för ert företag.

Trygghet om något går snett

Det är svårt att förutse en olycka, skada eller ett misstag. Det kan bli dyrt och tidskrävande om en anställd, eller er produkt eller tjänst orsakat skada. Med ett ansvarsskydd får ni en ekonomisk trygghet.

Ni slipper betala skadestånd

Om något skulle hända får ni hjälp inför och under en rättegång. Blir ni skadeståndsskyldiga täcker ansvarsförsäkringen såväl skadestånd som ombudskostnader.

Rätt ansvarsskydd för er bransch

Det är viktigt att välja en ansvarsförsäkring som är lämpad för er verksamhet. Våra specialister är experter på er bransch och de risker som medföljer och kan därför se till att ni får ett optimalt försäkringsskydd för just er verksamhet.

Vad innebär en ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring hjälper ditt företag om era anställda, er produkt eller tjänst anses ha orsakat en skada eller ekonomisk förlust för era kunder. Med ett ansvarsskydd får du hjälp med utredning och förhandling samt med att föra er talan om ni skulle få ett skadeståndskrav riktat mot er. Om ni skulle bli fällda så täcker ansvarsförsäkringen kostnaderna. Försäkringen gäller för skador på andras saker, men också för personskador.

Alla företag behöver en ansvarsförsäkring

Ni bör teckna ansvarsförsäkring oavsett om ni arbetar som konsulter och levererar en tjänst eller om ni arbetar med tillverkning. För vissa branscher är ett ansvarsskydd ofta ett krav för att uppdragsgivare ska vilja arbeta med er. Det kan även vara ett viktigt skydd för dig som är egenföretagare.

Vilken ansvarsförsäkring behöver du?

Varje företag har sina utmaningar, vilket också styr behovet av ansvarsförsäkring. Det är stor skillnad på att vara byggherre, konsult, tillverkare eller leverantör av en tjänst. Våra specialister kan er bransch och utgår ifrån era specifika behov när de rekommenderar en försäkringslösning. Men ambitionen är alltid densamma – att förenkla, förtydliga och ge ert företag det optimala försäkringsskyddet.

Vd- och styrelseansvarsförsäkring

Som vd eller styrelsemedlem är man personligt ansvarig om något skulle gå snett. Med en vd- och styrelseansvarsförsäkring skyddas personer i ledningsgruppen om det skulle riktas skadeståndskrav mot dem. Ni får hjälp med utredning och förhandling och skulle ni bli skadeståndsskyldiga så täcker försäkringen kostnaden.

Läs mer

Cyberförsäkring

Cyberangrepp mot företag ökar. Ett dataintrång kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten och kräver snabba åtgärder av experter. Med en cyberförsäkring slipper ni oroa er för såväl förlorad inkomst som expertens kostnader.

Läs mer

Byggherreansvar

Byggherrar behöver en anpassad ansvarsförsäkring som skyddar mot skadeståndsanspråk i samband med byggnads- och anläggningsarbete. Ni får hjälp att utreda om byggherren ska betala skadestånd och en företrädare för er talan i domstol. Försäkringen täcker även rättegångskostnader och eventuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

Att hamna i en tvist är en risk som alla företag står inför. Tvister kan uppstå vid exempelvis påstådda avtalsbrott, sena leveranser eller andra meningsskiljaktigheter och kan snabbt bli dyrt. Med rättsskyddsförsäkring i er ansvarsförsäkring, får du ekonomisk ersättning för juridisk hjälp, utredning och ombudskostnader. Om du förlorar tvisten behöver du normalt betala motpartens rättegångskostnader vilket även det täcks av försäkringen. Försäkringen gäller för tvistemål och skattemål samt för miljö- och arbetsmiljöbrott.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Brott som begås av företagets egen personal eller utomstående omfattas vanligtvis inte av företags egendomsförsäkring. Skydd mot den typen av brott får man genom en förmögenhetsbrottsförsäkring eller en bredare kriminalitetsförsäkring. Vi erbjuder marknadens mest omfattande kriminalitetsförsäkring för små och medelstora företag.

Läs mer

Professionsansvarsförsäkring

Företag som bedriver rådgivande verksamhet, till exempel olika slags konsulter, behöver en kompletterande professionsansvarsförsäkring. Försäkringen skyddar om ni begår ett misstag som rådgivare och riskerar att krävas på ​ekonomiskt ansvar.

Boka möte

Här kan du boka ett förutsättningslöst digitalt möte på 30 min med en av våra försäkringsrådgivare. Välj den tid som passar dig, så hjälper vi dig att jämföra er företagsförsäkring!

Vanliga frågor

Kontakt och offertförfrågan

Önskar du en offert eller vill veta mer om vår försäkring och tjänster? Kontakta oss för mer information!
Kontakta oss