Försäkring för
egenföretagare

Är du egenföretagare eller funderar du på att starta eget? Att driva ett eget företag kan vara både inspirerande och utvecklande. Men vi vet att det kan vara tufft att vara ensam, framför allt om det skulle uppstå en skada eller olycka som påverkar företaget ekonomiskt. Med en företagsförsäkring får du mer resurser i form av ekonomiskt skydd och juridisk hjälp om något skulle inträffa. Låt våra experter guida dig rätt i försäkringsdjungeln så att du får rätt försäkring för din verksamhet.

Skydda ditt företags tillgångar

Har ditt företag viktig utrustning eller har du ett värdefullt varulager? Med en egendomsförsäkring kan du skydda dina viktigaste tillgångar.

Omfattande skydd vid olycka

Olyckor är svåra att förutse. En egendomsförsäkring skyddar ditt företag om det exempelvis skulle uppstå stöld, skadegörelse, vattenläcka, brand eller elskador.

Du slipper betala skadestånd

Alla kan göra fel. Med en ansvarsförsäkring får du ett ekonomisk skydd om ditt företag, din produkt eller tjänst anses ha orsakat en skada eller ekonomisk förlust för dina kunder.

Vilka försäkringar behöver jag?

Det finns flera försäkringar för egenföretagare. Hur många av dem du behöver beror på vilken verksamhet du har och vilken bransch du är verksam i. Låt våra specialister hjälpa dig att hitta rätt försäkringslösning för just ditt företag.

Egendomsförsäkring

Med en egendomsförsäkring skyddar du ditt företags viktigaste tillgångar, exempelvis datorer, maskiner eller varor mot inbrott, brand eller olycka. Du kan även komplettera med en avbrottsförsäkring som ersätter kostnader och förlorad vinst om din verksamhet råkar ut för ett avbrott.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring hjälper ditt företag om du, din produkt eller tjänst anses ha orsakat en skada eller ekonomisk förlust för dina kunder. Med ett ansvarsskydd får du hjälp av jurister och experter med att utreda skadan och att föra din talan om du skulle få ett skadeståndskrav riktat mot dig. Om du skulle bli fälld så täcker ansvarsförsäkringen kostnaderna. Försäkringen är extra viktig för särskilt utsatta branscher.

Fordonsförsäkring

Är ditt fordon centralt för din verksamhet? En trafikförsäkring måste alla ha enligt lag, men för att få ett starkare skydd bör du även komplettera med en halv- eller helförsäkring, och i vissa fall även en tilläggsförsäkring. Med rätt fordonsförsäkring får du hjälp snabbt om olyckan är framme och du slipper onödiga kostnader.

Personförsäkring

Som egenföretagare är det viktigt att försäkra dig själv. Vad skulle hända om du blev långtidssjukskriven? En sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till vård, så att du kan få rätt behandling och undvika en längre sjukskrivning.

Vanliga frågor

Olika bolag har olika behov

Varje företag har sina utmaningar, vilket också styr försäkringsbehovet. Det är stor skillnad på att vara konsult, byggherre, tillverkare eller leverantör av en tjänst. Som egenföretagare måste du fundera över vilka risker du vill ta och vilket skydd du behöver. Våra specialister kan din bransch och utgår ifrån dina specifika behov när de rekommenderar en försäkringslösning. Men ambitionen är alltid den samma – att förenkla, förtydliga och ge ditt företag det optimala försäkringsskyddet.

Vi hjälper dig att hitta rätt

Att vara rätt försäkrad innebär i korthet att er försäkring täcker de risker som just ert företag har. Med oss som försäkringsförmedlare kan ni vara trygga med att ert företag alltid är rätt försäkrat med ett konkurrenskraftigt skydd till en lägre premie. Kontakta oss så berättar vi mer.
Kontakta oss