Veckoanalysen 6-10 februari
Året har börjat med en rivstart

Världens börser steg kraftigt i samband med centralbanksbeskeden från Fed och ECB. Marknaden prisar in att räntetoppen är nära men den starka arbetsmarknaden i USA kan göra investerare besvikna. I skuggan av centralbankerna släpps bolagsrapporter där vinsttillväxten bromsar in något.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Rapporterna bekräftar en inbromsad vinsttillväxt

Hälften av bolagen på S&P 500 har rapporterat och hittills har 69 procent slagit förväntningarna, vilket är lägre än det historiska snittet. Vinsttillväxten bromsar som väntat in och lönsamheten minskar men från höga nivåer. Bolagen målar upp en mer försiktig bild av framtiden, vilket inte är konstigt givet att vi går in i en svagare konjunktur.

Begränsat spelrum för Riksbanken framöver. Räntebesked på torsdag.

För svenskt vidkommande är räntebeskedet på torsdag i fokus. Även om en höjning med 50 punkter är att vänta anser vi att Riksbanken har ett begränsat utrymme att höja allt för mycket framöver. Att stärka den svenska kronan är välkommet då det skulle dämpa den importerade inflationen och bidra positivt till det pressade konsumentförtroendet.

Kommer Powell stötta marknaderna igen?

Marknaden letar efter ytterligare signaler från Fed. Efter förra veckans mer marknadsvänliga kommunikation från centralbankschefen och efterföljande starka sysselsättningsdata kan man tänka sig en mer restriktiv kommunikation under Powells tal i Washington i veckan. Detta för att styra tillbaka förväntansbilden kring räntorna och hålla nere inflationsförväntningarna.

Marknadskommentar

Året har börjat med en rivstart

Världens börser steg kraftigt i samband med centralbanksbeskeden från Fed och ECB. Marknaden prisar in att räntetoppen är nära men den starka arbetsmarknaden i USA kan göra investerare besvikna. I skuggan av centralbankerna släpps bolagsrapporter där vinsttillväxten bromsar in något.

Räntetoppen kommer allt närmare

Vilken börsvecka det blev. Världens börser steg kraftigt på förhoppningar om att vi snart är klara med räntehöjningarna för den här gången. Rallyt började efter Fedbeskedet och tog ytterligare fart efter ECBs räntebesked. Även om båda levererade det väntade var avsaknaden av negativa överraskningar det marknaden fokuserade på. Att Fed närmar sig marknadens förväntansbild över kommande räntenivåer togs emot positivt. Marknadsräntor föll initialt över hela linjen men vände upp igen när den urstarka arbetsmarknadsstatistiken presenterades. Än så länge håller konjunkturbilden uppe bättre än marknaden väntat sig och sannolikheten för den så svåra mjuklandningen av ekonomin har ökat.

Att marknadsräntor inte fortsätter stiga är vår grundsyn. Det innebär att förutsättningarna för räntemarknaden har förbättrats. Samtidigt föredrar vi tillväxtbolag över värdebolag av samma anledning. Mot den bakgrunden lyfte vi nyligen betyget för kommunikationssektorn som börjat året med en riktig rivstart.

Meta gjorde sin bästa dag någonsin

Meta steg 23 procent under torsdagen efter löften om effektiviseringsplaner under 2023. Dessvärre lyckades inte Apple, Alphabet och Amazon följa upp med lika bra nyheter i sina rapporter. I veckan fortsätter rapporterna hagla in där det är stort fokus på marginalutvecklingen, som börjar avta något.

Börskalender

Makro- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

Fabege (kl 12.00), Balco (kl 13.00), Aurubis (kl 7.00), Activision Blizzard (efter USA-börsernas stängning), Cummins (före USA-börsernas öppning), Kennametal (efter USA-börsernas stängning), Take Two (efter USA-börsernas stängning), Timken (före USA-börsernas öppning)

Makro

Tyskland: industriorder december kl 8.00, EMU: detaljhandel december kl 11.00

Tisdag

Rapporter

Cellavision (kl 7.20), Knowit (kl 7.30), Resurs (kl 7.30), Tobii (kl 7.30), Inwido (kl 7.45), CTT (kl 8.00), Lammhults (kl 8.30), Securitas (ca kl 13.00), IPC, Moberg Pharma, Nordic Waterproofing, Nordic Semiconductor (kl 7.00), Carlsberg () (kl 8.00), Nokian Renkaat (ca kl 13.00), Demant, BNP Paribas Exane, BP (före USA-börsernas öppning), Nintendo, Softbank

Makro

Japan: hushållens konsumtion december kl 0.30, Tyskland: industriproduktion december kl 8.00, USA: handels- och bytesbalans december kl 14.30, USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55, RBA: räntebesked kl 4.30

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: IPC

Onsdag

Rapporter

SHB (kl 7.00), Collector (kl 7.30), Kindred (kl 7.30), Qliro (kl 7.30), Bilia (kl 8.00), Wallenstam, Elkem (kl 7.00), XXL (kl 7.00), Pandora (kl 7.30), Sparebank 1 SR-Bank (kl 7.30), Storebrand (kl 7.30), Neste (kl 8.00), Equinor, Vestas, Société Générale, Walt Disney (efter USA-börsernas stängning), Voestalpine, Vattenfall (kl 8.00)

Makro

Japan: bytesbalans december kl 0.50, Bomarknad: Mäklarstatistik januari kl 6.00, SCB: hushållens konsumtion december kl 8.00, SCB: industriorder december kl 8.00

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Equinor

Torsdag

Rapporter

Volvo Cars (kl 7.00), Sweco (kl 7.20), Mips (kl 7.30), Astra Zeneca (kl 8.00), Humana (kl 8.00), Profilgruppen (kl 14.00), DNB (kl 7.30), Huhtamäki (ca kl 7.30), Atea (kl 8.00), Credit Suisse, Paypal (efter USA-börsernas stängning), Siemens, Toyota, Unilever

Makro

USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30, Riksbanken: räntebesked kl 9.30

Övrigt

Exklusive utdelning: Dividend Sweden (aktier i Zoomability)

Fredag

Rapporter

Saab (kl 7.30), Thule (kl 7.45), Attendo (kl 8.00), Balder, Boozt, Catella, Latour, Studsvik, Tradedoubler, Troax, Volati, Sampo (ca kl 8.30-9.00), Schibsted

Makro

Kina: KPI januari kl 2.30, Storbritannien: BNP (prel) 4 kv kl 8.00, Tyskland: KPI (prel) januari kl 8.00, USA: Michiganindex (prel) februari kl 16.00, Ryssland: räntebesked kl 11.30

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen.

Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.