Veckoanalys | Vecka 11


Rekordstort amerikanskt stimulanspaket påskrivet

Uppåt för såväl globala aktier som amerikanska långräntor under veckan som gick och nya stora amerikanska stimulanser är på väg ut. Stockholmsbörsen nådde dagliga rekordnoteringar och teknikorienterade aktier hämtade lite efter senaste tidens svaghet.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Under föregående vecka syntes styrka på finansiella marknader. Stockholmsbörsen och amerikanska Dow Jones Industrial Average satte nya rekord varje dag och mer tekniktunga Nasdaq hämtade igen en del av den senaste tidens förlorade mark mot S&P 500. Bakom optimismen låg framför allt ett rekordstort amerikanskt stimulanspaket klubbat och påskrivet och en duvaktig europeisk centralbank. Vi fick även ta del av kvartalsrapporter från Clas Ohlson, Sectra och Systemair. Clas Ohlson, med nytillträdda Kristofer Tonström som VD, levererade ett stabilt kvartal givet förutsättningarna och rapporten kom in bättre än väntat på samtliga poster. Räkenskapsårets fjärde kvartal har inletts svagt sett till försäljning, men bolaget uppvisar hittills under sitt brutna räkenskapsår förbättrad lönsamheten tack vare kostnadskontroll. Sectra redovisade en stark orderingång drivet av det ökade distansarbetet, men mötte tuffa jämförelsetal avseende försäljning och resultat samtidigt som begränsade leveransmöjligheter och en starkare krona pressar. Systemair växte organiskt för första gången på ett år, men missade marknadens förväntningar avseende såväl omsättning som rörelseresultat.


USA: S&P 500 rel. Nasdaq comp. (USD)Makrostatistik

På makrofronten kom ljus på europeisk industri i form av tysk industriproduktion, svensk industriorder och industriproduktionen i eurozonen, samtliga för januari månad. Den tyska industriproduktionen var en besvikelse med ett fall om 2,5 procent månad över månad jämfört med en väntad uppgång om 0,2 procent. Inom eurozonen i sin helhet syntes dock en ljusare trend då produktionen steg med 0,8 procent månad över månad. Svenska industriorder steg med 0,6 procent jämfört med december i fjol, där hemmamarknaden bidrog positivt medan exportmarknaden föll. ECB:s penningpolitiska besked gav positiv eftersmak då de ökar takten på stödköpen inom ramen för sitt krispaket PEPP. I Europa fick vi även sysselsättningsstatistik för 2020 års sista kvartal. Antalet sysselsatta i euroområdet ökade med 0,3 procent under det fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. I hela EU-27-området ökade sysselsättningen med 0,4 procent. Från USA fick vi tre betydande makroekonomiska datapunkter; småföretagarindex NFIB, inflationsstatistik och preliminärt Michiganindex. NFIB steg marginell i februari, CPI kom in i linje med förväntningarna på 1,7 procent i årstakt och konsumenternas humör tog ett rejält skutt uppåt enligt preliminär data, tillskrivet vaccin och nya stimulanser.

USA
CPI

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Marknadens huvudfokus är fortsatt makrobetonat och är för närvarande i händerna på utvecklingen för de långa räntorna. Börsutvecklingen balanserar mellan de å ena sidan starka indikationerna om en rejäl uppgång i ekonomisk aktivitet när fler är vaccinerade och en oro för överhettning i spåren av stigande penningmängd och uppdämda konsumtionsbehov, påeldat av finanspolitiska stimulanser. Aktiemarknaderna har dock i många fall trots allt noterat nya högsta nivåer eller befinner sig nära dessa, vilket är en signal om fortsatt hög riskaptit. Den nya demokratadministrationen i USA förväntas presentera betydande infrastrukturpaket och satsningar på energiomställning de kommande månaderna vilket sannolikt kommer ge avtryck på finansmarknaderna av liknande karaktär vi sett de senaste veckorna, positivt för tillväxt men till priset av ökande skuldsättning och tryck uppåt på räntor och inflationsförväntningar.

MSCI AC World
MSCI AC World inkl. utdelningarMakrostatistik

På tisdag presenteras ZEW-index, indikator över det ekonomiska sentimentet i Tyskland samt NAHB, statistik över stämningsläget bland husbyggare i USA. Husbyggandet och NAHB-indexet har uppvisat en mycket stark utveckling genom pandemin efter en mångårig svag utveckling efter finanskrisen 2008. Veckans kanske tyngsta makrohöjdpunkt är sannolikt Feds penningpolitiska besked på onsdag där marknaden utöver ett räntebesked också förväntar sig någon form av förtydligande kring hur Fed ser på ränterörelserna för de längre löptiderna. Flera ledamöter har signalerat att de inte anser att nuvarande nivåer är skadliga eller på något vis orimliga givet de förbättrade tillväxtutsikterna. Med tanke på de betydande tillgångsköpsprogrammen och förhållningssätten till utvecklingen genom YCC samt AIT och centralbankernas enorma betydelse för den globala ekonomiska tillvaron kommer sannolikt varje stavelse i uttalandena vägas på guldvåg. I veckan presenteras även statistik över amerikanska byggstarter och Conference Board Leading Indicators, också dessa från USA. Veckan avslutas med bland annat konsumentförtroendestatistik från Storbritannien och detaljhandelsstatistik från Kanada.

USA: NAHB och husbyggande
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Carlsberg, DSV Panalpina, H&M: presenterar försäljningssiffror för första kvartalet kl 8.00

Tisdag

Utl. rapporter

Volkswagen (prel datum), Zalando

Övrigt

Stämmor: Danske Bank. Ex. utdelning Carlsberg (22:00 DKK)

Onsdag

Utl. rapporter

BMW (prel datum), China Unicom (prel datum)

Torsdag

Utl. rapporter

Nike (ca kl 22.15), Accenture, Fedex, Oracle (prel datum).

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Nokia kl. 13.00-17.30, Bufab kl. 14.00-16.30, Volati kl. 14.00-15.00

Fredag

Rapporter

Skistar (kl 7.30)

Utl. rapporter

Lufthansa

Övrigt

Pharmalundensis: anmälningstid i företrädesemission avslutas

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen