Veckoanalys | Vecka 12


Optimism från Fed men stigande räntor stressar marknaderna

Nervositeten på finansmarknaderna var uppskruvad inför Fed:s räntebesked och kommunikation kring räntebanan i onsdags. Fed levererade dock ett fortsatt mycket duvaktigt besked och inga ledamöter ser en räntehöjning förrän 2024.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Stockholmsbörsen och S&P 500 nådde nya rekordnoteringar under veckan, men volatiliteten för i synnerhet tillväxtbolag var fortsatt hög med en kraftig rekyl på Nasdaq i torsdags. Långa räntor fortsatte att röra sig uppåt, vilket kan tolkas som att räntemarknaden nu ser ett tryck uppåt för inflationen och en avtagande effekt av de negativa pandemirelaterade ekonomiska följderna. Marknaderna balanserar mellan de positiva signalerna kring konjunkturförbättringar och att detta sker till priset av stigande långräntor. En indikator som fortsatt talar till aktiers fördel jämfört med obligationer är differensen mellan aktiemarknadens earnings yield och obligationsräntorna. En tydlig försämring har skett i samband med den snabba ränteuppgången, men den är fortfarande klart högre än historiskt snitt. Under veckan fick vi ta del av kvartalsrapport från Skistar vilken visade på fortsatta pandemirelaterade störningar i efterfrågan, framförallt i Norge. Boliden hade kapitalmarknadsdag med ett tydligt budskap kring höga hållbarhetsambitioner. Oljepriserna utvecklades svagt under veckan, med nedgångar på höga ensiffriga tal. En ny våg av nedstängningar kan påverka efterfrågan negativt.

Earnings yield vs räntemarknaden
Aktiers avkastning är attraktiv i nuvarande räntelägeMakrostatistik

På makrofronten var veckans stora händelse Fed:s räntebesked och kommunikationen av styrränteprognosen. Budskapet kring räntorna var fortsatt mycket duvaktigt, men de kommunicerade en klart ljusare bild av den amerikanska konjunkturåterhämtningen än tidigare. Kanske är det också detta förhållande som marknaderna har svårt att få ihop. Betydligt starkare tillväxt, sysselsättning och inflation men inga räntehöjningar. Det amerikanska aktivitetsindexet från Philadelphia, Philly Fed, förväntades uppgå till 22 men uppvisade istället den högsta nivån sedan 1973 på 51,8. Även tyska ZEW-index, vilket speglar förväntansbilden i det tyska näringslivet och ekonomin, steg till 76,6 jämfört med förväntningarna på 74. Leading Indicators, från Conference Board i USA, visade sig dock vara något svagare än väntat, då de steg med 0,2 procent istället för väntade 0,3 procent.

Fed:s implicita styrränteprognos

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Marknadens huvudfokus fortsätter att vara makrobetonat och i första hand ligga på inflations- och ränteutsikterna. Långräntorna fortsätter att stiga mer än korträntorna och annorlunda uttryckt brantar den så kallade räntekurvan, ofta refererad till som skillnaden mellan en tioårig och en tvåårig statsobligationsränta. En sektor som gynnas av det är banksektorn där inlåningen sker med korta löptider och utlåningen till längre löptider. Sektorn har på senare tid gått starkt men föll något i fredags efter Fed:s besked om att låta det tillfälliga undantaget avseende kapitalkrav löpa ut som planerat sista mars. Strukturellt möter sektorn en rad utmaningar, men de goda förutsättningarna mer kortsiktigt kvarstår. Utöver stigande långräntor gynnas sektorn av låg värdering jämfört med övriga börsen och av att de ekonomiska hjulen med vaccinens hjälp kan snurra snabbare. Bland annat eftersom det för med sig minskad oro för kreditförluster, förutsättningar för lyfta restriktioner avseende utdelningar och aktieåterköp samt en hög transaktionsaktivitet. Många banker är idag välkapitaliserade, inte minst de nordiska och vår samarbetspartners ABG Sundal Collier håller köprekommendation på samtliga svenska storbanker SEB, Handelsbanken och Swedbank liksom Nordea. Utöver stor potentiell aktieåterbäring är viktiga anledningar bakom den positiva synen på dessa fyra banker lönsamhetsförbättringar genom kostnadsbesparingar.

Bank & Finans
MSCI ACWI Financials rel MSCI AC World inkl. utdelningar (SEK)Makrostatistik

Idag måndag offentliggörs Chicago Fed index för februari månad som väntas fortsätta öka från föregående mätning vilken visade den starkaste aktivitetstillväxten på tre månader. Idag och även imorgon tisdag får vi också mer ljus på den amerikanska bostadsmarknaden i form av försäljning av befintliga bostäder och försäljning av nya hem, båda för februari. Viss inbromsning väntas men generellt en fortsatt mycket stark bostadsmarknad. Onsdagen bjuder på preliminära inköpschefsindex för mars månad, från bland annat USA och eurozonen. Från USA kommer också preliminär statistik över order varaktiga varor under februari och från eurozonen kommer huhållens preliminära konfidensindikator för mars. Förra månadens inköpschefsindex visade att inköpscheferna fortsatt blev mer optimistiska i USA, om än med mindre kraft än tidigare och i synnerhet inom tjänstesektorn. I eurozonen syntes det motsatta då inköpschefernas humör tilltog och allra mest inom industrin. På fredag kommer svensk detaljhandelsstatistik för februari och innevarande månads tyska IFO-index. Till statistik av betydelse under veckan sällar sig även amerikansk konsumtion och PCE-inflation i februari, det inflationsmått som i första hand ligger till grund för den amerikanska centralbanken Fed:s penningpolitiska agenda.

USA: Försäljning nya samt befintliga hem
(Antal, miljoner)
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Traton.

Övrigt

Exklusive utdelning: Stora Enso (0:30 EUR).

Tisdag

Utl. rapporter

888 (prel. datum).

Övrigt

Stämmor: Amasten (extra), Beijer Alma, Bioinvent (extra), Cargotec, Jyske Bank, Lundbeck, Maersk m.fl. Kapitalmarknadsdagar: Hexpol (kl 13-16) och Byggmax.

Onsdag

Utl. rapporter

China Telecom (prel. datum), Tencent.

Övrigt

Stämmor: Ahlstrom-Munksjö, Alma Media, Axfood, FLSmidth, Gjensidige Forsikring, JM, Kemira, Nordea, Oscar Properties (extra), SHB m.fl. Exklusive utdelning: Beijer Alma (3:00 SEK), Cargotec (1:07 EUR i A-aktien, 1:08 EUR i AB-aktien), Lundbeck (2:50 DKK), Maersk (330:00 DKK), Vitec (0:34 SEK kvartalsvis) m.fl.

Torsdag

Rapporter

Enquest (prel. datum).

Utl. rapporter

China Mobile (prel. datum).

Övrigt

Stämmor: ABB, Atrium Ljungberg, Castellum, Electrolux, Essity, Fabege, Fortnox, Hufvudstaden, Metsä Board, Novo Nordisk, Orion, Pareto Bank, Sanoma, SKF, Swedbank, Sydbank m.fl. Kapitalmarknadsdagar: Nobia kl 13. Exklusive utdelning: Axfood (3:75 SEK, första av totalt 7:50 SEK), JM (12:75 SEK), Lundin Mining (0:06 CAD), SHB (4:10 SEK), Sydbank (4:00 DKK).

Fredag

Utl. rapporter

Blackberry (prel. datum).

Övrigt

Stämmor: Novo Nordisk (5:85 DKK) m.fl. Exklusive utdelning: Atrium Ljungberg (5:05 SEK), Castellum (3:45 SEK, halvårsvis), Electrolux (4:00 SEK, halvårsvis), Essity (6:75 SEK), Fabege (1:80 SEK, halvårsvis), Fortnox (0:75 SEK), Hufvudstaden (2:50 SEK), Orion (1:50 EUR), SKF (6:50 SEK), Swedbank (2:90 SEK) m.fl.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen