Veckoanalys | Vecka 12

Marknaden ser optimistiskt på nyhetsflödet

Händelseutveckling i Ukraina fortsätter att vara i marknadens fokus där förhoppningar om förhandlingar lyfter börshumöret. Beskedet om hela sju räntehöjningar från Fed bröt inte den positiva börstrenden. Ytterligare ett orosmoln är nu borta men fokus blir framöver på räntekurvan som är nära att invertera.

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka

Finansiella marknader

Det positiva börshumöret kom tillbaka under veckan trots det låsta läget i Ukrainakonflikten och påskyndade räntehöjningsplaner från Fed (se mer nedan). Att börserna handlar starkt på ett förhållandevis hökaktigt besked från Fed kan till viss del förklaras av att ytterligare ett orosmoment nu är borta och en mer aggressiv räntehöjningstakt än den som kommunicerats är relativt osannolikt. På bara tre dagar steg tekniktunga Nasdaq i USA med hela 8,3 procent. Det var däremot lite jämfört med Hongkongbörsen. Efter uttalanden från Peking om att stödja och stabilisera landets ekonomi och finansiella marknader steg Hongkongbörsen med 17 procent på bara två dagar. De hårt pressade bolagen Alibaba och Tencent steg 43 respektive 31 procent under samma korta period. På det geopolitiska planet röstade kongressen i USA igenom ett förslag om att bryta normala handelsrelationer med Ryssland vilket ger möjlighet att chockhöja tullar på ryska varor. Däremot väntar vi oss ingen större effekt av detta då ryska exporten till USA är begränsad. Energipriserna handlas fortsatt volatilt men ett potentiellt ökat utbud efter fortsatta förhandlingar med Iran har dämpat oron för skenande priser.

Stora marknadsrörelser under veckan
Hårt pressade bolag i Hongkong fick stöd av uttalanden från Kinas statsrådMakrostatistik

Veckans huvudnyhet var utan tvekan räntebeskedet från Fed. Med en inflationstakt runt åtta procent har läget blivit mer akut för Fed att visa både marknaden och amerikanska hushåll att de tar tag i situationen av skenande priser. Som väntat höjde centralbanken därför styrräntan med 25 punkter, men den stora överraskningen var att även prognosen höjdes från tre till sju räntehöjningar under 2022. Det betyder att alla möten under året kan komma med en räntehöjning. Samtidigt kommunicerade centralbankschefen Powell att beslut om balansräkningen tas redan vid nästa möte i maj och indikerade att den redan då kan börja krympa. På samma tema fortsatte Bank of England sin åtstramningsplan och utöver en 25 punkters räntehöjning stoppar de återinvesteringar av värdepapper som går till förfall. När styrräntan sedan når en procent ska de aktivt sälja delar av sina innehav. Sveriges Riksbankschef Stefan Ingves har även insett att inflationen blivit alldeles för hög, vilket sannolikt leder till en framflyttad räntehöjning från andra halvåret 2024, vilket tidigare prognostiserats. Veckan bjöd även på överraskande positiv data från Kina. Detaljhandel, industriproduktion och investeringar bekräftar en bra tillväxttakt under starten av året och dämpar oron för omikronvirusets effekt på både konsumtion och produktion. Tillväxtmålet för Kina är satt till 5,5 procent för 2022, vilket dock kräver stimulanser för att kunna uppnås.

Fed indikerar 7 räntehöjningar under 2022

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka

Finansiella marknader

Nyheter om kriget i Ukraina fortsätter att ha stor marknadspåverkan, även om effekten har avtagit tydligt sedan krigsutbrottet den 24:e februari. Samtidigt har de krigsrelaterade nyheter som fortfarande påverkar de finansiella marknaderna skiftat karaktär, från att i början vara grundade i oro för både kriget i sig och efterföljande sanktioner, till att numera istället handla om positiva nyheter som driver marknaden uppåt. Stockholmsbörsen är nu upp 4,8 procent sedan krigsutbrottet, och aktiemarknaden hade det alltså som tuffast inför kriget och på dagen det bröt ut, för att sedan återhämta sig, även om det fruktansvärda humanitära läget består. Liknande mönster syns även på den globala aktiemarknaden.  Vi bedömer att detta kommer fortsätta, och att den största negativa påverkan på aktiemarknaden från kriget bör vara förbi. Framgent bedömer vi att ränteläget kommer ta upp mycket av marknadens fokus. Den amerikanska räntekurvan är farligt nära att invertera, och en inverterad räntekurva är ett tydligt tecken på en annalkande recession. Vi beaktar risken att detta sker och kommer följa räntemarknaden noga.

Börsfall inför kriget men positivt sedan utbrottetMakrostatistik

Makroveckan inleds med tyska producentprisindex för februari, som väntas ha stigit med 1,7 procent från januari, och med 26,1 procent det senaste året. Månadsförändringen i januari landade på 2,2 procent och årsförändringen på 25,0 procent. Därefter följer siffror för den brittiska inflationen under februari på onsdag som väntas landa på 5,9 procent på årsbasis, mot 5,5 procent i januari. Under torsdagen får vi ta del av preliminära inköpschefsindex från många viktiga ekonomier, bland annat Tyskland, Eurozonen, Storbritannien och USA. Samtliga av dessa väntas sjunka något, men samtliga väntas samtidigt ligga en bra bit över 50-strecket för både tjänstesektorn och tillverkningssektorn vilket indikerar expansion. Siffrorna är från mars och således efter krigsutbrottet, och om  estimaten stämmer indikerar de att den ekonomiska effekten utanför länderna som är inblandade i kriget åtminstone initialt är begränsad. Däremot väntas IFO-index, som mäter det tyska affärsklimatet sjunka, både vad gäller nuläget och framtidssynen. Slutligen får vi ta del av Michiganindex som mäter konsumentförtroendet i USA, som väntas komma in på 59,7, vilket är lågt, men i linje med föregående månad.

Avtagande men fortsatt höga inköpschefsindex att vänta
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Salzgitter

Övrigt

Stämmor: Esen Esports (extra), Hoylu (extra), Jyske Bank, Swedish Stirling (extra)

Tokyobörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Arctic Paper

Övrigt

Stämmor: Citycon, Fast Pass, MTG (extra), Neles, Ratos, SEB

Kapitalmarknadsdag: Irlab kl 13.00-15.00

Onsdag

Övrigt

Stämmor: Alligo (extra), Atrium Ljungberg, Axfood, Betolar, Lundbeck, Luxbright (extra), Medimi, Platzer, SHB, Stockmann, Trophy Games

Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR månadsvis), Neles (0:266 EUR), Ratos (1:20 SEK), SEB (6:00 SEK), Valmet (1:20 EUR) Kapitalmarknadsdag: Loomis kl 15.00-17.30

Torsdag

Rapporter

Enquest, Ework

Utl. rapporter

Green Mobility, Nio (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor:Tieto Evry (kl 16.00), ABB, Diadrom, Essity, Finnair, Fondia, Gjensidige Forsikring, Hufvudstaden, Metsä Board, Nordea, Novo Nordisk, SKF, Sydbank, Topdanmark, Verkkokauppa

Exklusive utdelning: Alligo (aktier i Momentum Group), Atrium Ljungberg (5:20 SEK), Axfood (4:00 SEK), Lundin Mining (0:20 CAD), Orion (1:50 EUR), Platzer (1:10 SEK), SHB (5:00 SEK)

Fredag

Övrigt

Stämmor: PGS (extra), Dividend Sweden, Euris, Gofore

Exklusive utdelning: Diadrom (0:80 SEK + extra 0:15 SEK), Essity (7:00 SEK), Gjensidige Forsikring (7,70 NOK), Hufvudstaden (2:60 SEK), Nordea (0:69 EUR), Novo Nordisk (6:90 DKK), SKF (7:00 SEK), Tieto Evry (0:70 EUR), Verkkokauppa (0:06 EUR)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen