Veckoanalys | Vecka 13

Marknaden blickar framåt

Ukrainakrisen fortsätter att vara i marknadens fokus och sakta börjar de ekonomiska konsekvenserna av kriget att skönjas. Marknaderna kan därigenom börja blicka framåt igen då den omedelbara osäkerheten minskar i betydelse för utvecklingen. Samtidigt utökas sanktionerna gradvis mot Ryssland från bland annat EU-länderna, USA och Storbritannien.

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka

Finansiella marknader

Marknaderna uppvisade en fortsatt återhämtning under veckan och volatiliteten föll tillbaka. Krigsrubrikerna har fortsatt en stor påverkan men successivt, om inget helt banbrytande sker, bör den omedelbara marknadspåverkan minska. Beslutsamheten och sammanhållningen mellan de länder som stödjer Ukraina och sanktionerar Ryssland i konflikten är mycket omfattande. Under veckan har ett flertal gemensamma åtgärder presenterats för att fasa ut användandet av ryska råvaror, främst olja och gas.  Ett flertal bolag har under veckan varnat för att de under det första kvartalet påverkats negativt av störningar från komponentbrist och nedstängningar i Ryssland. Vi förväntar oss en nedjustering av vinstestimaten för i år med anledning av den fortsatta komponentbristen och störningar i leveranskedjorna. Samtidigt närmar sig rapportperioden för det första kvartalet vilket bör ge marknaden en ökande insikt i omfattningen av störningarna. Oljepriset handlas fortsatt volatilt men då rysk olja fortfarande finns tillgänglig på marknaden, för de som vill köpa, har de värsta farhågorna kring skenande priser ännu inte materialiserats.

Minskande osäkerhet speglas i VIX index
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

Först ut var tyska producentprisindex som steg på bred front, dock mindre än väntat från 25,0 procent till 25,9 procent i årstakt samt mindre än i januari månad över månad. Svenskt PPI-index föll istället på årsbasis men steg jämfört med januari. Det är fortsatt energi samt varu- och komponentsbrist, delvis till följd av pandemirelaterade nedstängningar i Kina, som är drivande, men självfallet även kriget. Brittisk inflation inkom under onsdagen högre än väntade 5,9 procent när det steg från 5,5 procent till 6,2 procent, och så gjorde även kärninflationen som steg till 5,2 procent i årstakt. BOE har kommunicerat att hänsyn till nedåtrisker för tillväxt måste tas även om inflationstrycket från energipriser, producentpriser och utfasning av skattelättnader är påtagligt. Under torsdagen höjde Norges bank återigen styrräntan som nu ligger på 0,75 procent och presenterade en något lägre räntebana än väntat. Även preliminära inköpschefsindex presenterades och indikerade generellt sett optimism och begränsade krigseffekter när det sjönk mindre än väntat i euroområdet samt steg i USA, som inte är lika påverkade av prisökningar. Värt att nämna är dock att siffrorna, precis som under pandemin, kan vara uppblåsta av långa leveranstider. Tyska IFO-index o andra sidan indikerade inte samma optimism då både nuvarande och framtidssynen på affärsklimatet sjönk mer än väntat. Så gjorde även konsumentförtroende i USA i form av Michigan-index samt konsumentförtroende för euroområdet, där det sistnämnda närmar sig bottennivåer från 2020.  

Amerikanskt konsumentförtroende har fallit under året
University of Michigan index

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka

Finansiella marknader

Vid stigande räntenivåer tenderar de cykliska bolagen att prestera starkt. På senare tid har de däremot haft svårt att hänga med i den kraftfulla ränteuppgången, samtidigt som de mer defensiva bolagen hållit uppe relativt väl. Att tillväxtutsikter revideras ned, framförallt i Europa, påverkar även vinstestimaten för de mer konjunkturkänsliga bolagen som tvingas tas ned. Vi befinner oss i en situation där osäkerheten är stor vad gäller krigets påverkan på konjunkturen genom stigande råvarupriser men även dess effekt på inflationen och i förlängningen centralbankernas åtstramningsplaner. Även om marknaden lägger den värsta krigsoron bakom sig räknar vi med att det kommer vara oroligt och osäkert i det korta perspektivet både för Ukraina men också på finansiella marknader. Mot den bakgrunden väntar vi oss att de mer defensiva bolagen kan prestera bättre än de cykliska till dess att osäkerheten minskat. Bolag som Apple, med starka kassaflöden och återkommande intäkter kan ses som ett bra defensivt alternativ i dagens marknad. Långt ifrån alla typer teknik- och tillväxtbolag klarar av rådande inflationistiska miljö men bolag likt Microsoft, som har en dominerande position med marginaler och lönsamhet på höga nivåer, kommer ha bättre förutsättningar att höja priser än mindre bolag som inte dominerar sin marknad.

Cykliska bolag hänger inte med i ränteuppgångenMakrostatistik

Månadsskifte betyder som alltid att vi får ta del av viktig makrostatistik. Makroveckan inleds med husprisstatistik från USA samt detaljhandelsstatistik från Tyskland. Under onsdagen får vi svenskt konsumentförtroende samt inflationsförväntningar och definitivt konsumentförtroende för Eurozonen. Det presenteras även preliminära inflationssiffror för Tyskland där marknaden väntar sig en ökning från 5,5 procent till 6,4 procent i årstakt. På torsdag presenteras Feds favoritmått PCE-deflatorn, som mäter prisökningar för privatkonsumtion i USA. Under fredagen får vi preliminär inflationsstatistik för Eurozonen som väntas stiga från 5,9 procent till 6,5 procent i årstakt samt amerikansk data i form av arbetsmarknadsstatistik och ISM. Förväntansbilden på antalet nya jobb under mars ligger på 475 000 efter förra månadens starka utfall om 678 000, och hamnar lite i skymundan av den just nu höga inflationen. Om statistiken framåt däremot skulle visa tecken på svaghet kan dock oron för stagflation öka vilket skulle sätta centralbanken i en svår situation. Inga tecken på svaghet väntas heller genom inköpschefsindex för industrisektorn som väntas ligga kvar på 58,6, vilket är över 50 och därmed fortsatt indikerar expansion.

PCE Core inflation
Feds eget favoritmått för inflationen
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Bonäsudden, Caverion, Electra, Fortum, SRV, Synact Pharma (extra)

Exklusive utdelning: ABB (0:82 CHF), Gofore (0:28 EUR)

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Alma Media, Backaheden, Clavister (extra), Ericsson, Fabege, Fleming Properties, Genmab, Heeros, Nexar (extra), Skanska, Synthetic MR (extra), UPM

Exklusive utdelning: Bonäsudden (1:90 SEK), Caverion (0:17 EUR), Electra (3:00 SEK), Fortum (1:14 EUR), Kallebäck Property (3:00 SEK kvartalsvis)

Onsdag

Rapporter

Cavotec (ändrat datum från 25 februari) (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: Beijer Alma, Electrolux, FLSmidth, HK Scan, Holmen, Konecranes, NAXS, Neste, Swedbank

Exklusive utdelning:  Corem Property (5:00 SEK i D-aktie, 0:10 SEK i A- och B-aktie, 5:00 SEK i preferensaktie), Ericsson (1:25 SEK), Fabege (1:00 SEK), Sagax (0:50 SEK i D-aktie), SBB (0:25 SEK i B-aktie, 0:50 SEK i D-aktie), Skanska (7:00 SEK + 3:00 SEK extra)

Torsdag

Rapporter

H&M

Övrigt

Stämmor: Avanza, Castellum, Dividend Sweden, JM, Lundin Energy, Pareto Bank, SCA, Tryg

Exklusive utdelning: Beijer Alma (3:50 SEK), Electrolux (4:60 SEK), Holmen (7:50 SEK + extra 4:00 SEK), NAXS (3:50 SEK), Preservium Property (1:63 SEK), Swedbank (9:25 SEK + extra 2:00 SEK)

Fredag

Övrigt

Stämmor: Bonava

Exklusive utdelning: Avanza (9:20 SEK), Castellum (1:90 SEK), JM (13:50 SEK), Pareto Bank (3,50 NOK), SCA (2:25 SEK + extra 1:00 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen