Veckoanalys | Vecka 15

Räntemarknaden står för dramatiken

Räntemarknadens rörelser präglade även börserna under veckan, då uttalanden om Federal Reserves balansräkning och kommande policyåtgärder medförde kurspress. Marknadsrörelserna är också i allt mindre grad styrda av kriget och i stort fokus blir rapporterna för det första kvartalet , då rapportsäsongen nu inleds.

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka

Finansiella marknader

Veckan inleddes stabilt på marknaderna i USA och euroområdet för att sedan under tisdagen och onsdagen falla. Drivkrafterna var hökaktiga signaler från Fed-ledamöter samt protokollet från marsmötet som nästintill bekräftade en höjning om 50 punkter vid nästa möte. Framförallt var det dock signaler om en snabb kvantitativ åtstramning från och med maj som tryckte upp räntor och förde med sig minskad riskaptit. Uppgången drivs främst av reala räntor, exempelvis närmade sig den tioåriga realräntan nollan, vilket drabbar räntekänsliga bolag, och gjorde det svårt för tekniktunga Nasdaq att återhämta fallet. Vidare har nya sanktioner till följd av ryska krigsbrott aviserats, vilket medfört viss osäkerhet på europeiska marknader. Samtidigt påverkar pandemirelaterade nedstängningar de asiatiska marknaderna, men medför också hopp om en lättare penningpolitik. I veckan släpptes även en ny rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, där det fastslås att tekniken för att nå hållbarhetsmålen finns, men att massiva investeringar krävs. Kriget i Ukraina är paradoxalt nog ytterligare ett skäl till omställningen och initiativen är flera med finanspolitiska stimulanser till investeringar för att minska beroendet av olja, gas och kol. Till sist presenterade Clas Ohlson bra försäljningssiffror men mycket svaga siffror för onlinehandeln, vilket i kombination med ett svagt resultat från H&M fått kurser samt förväntningar på kommande kvartalsrapporter för e-handelsbolag att falla.

Realräntorna lyfter från låga nivåerMakrostatistik

Veckan inleddes med tysk handelsstatistik som överraskade på uppsidan då exporten växte med hela 6,4 procent mot väntade 1,5 procent. Även importen slog förväntningarna om än något mindre. Under tisdagen presenterades inköpschefsindex för tjänstesektorn som oväntat steg för både Tyskland och Eurozonen, medan index för USA väntades öka från 56,6 till 58,9 men landade på 58. Även om index för Sverige föll ligger det fortfarande på mycket högre nivåer än övriga länder, och samtliga ligger över gränsen om 50 och indikerar fortsatt expansion. I Kina o andra sidan föll Caixin-index från 50,2 till 42,0, vilket är det största fallet sedan början av pandemin, till följd av nedstängningar där mindre företag påverkats mer vilket det privata indexet fångar upp bättre än det officiella. Under onsdagen presenterades producentpriser som i Eurozonen steg marginellt mindre än väntat till 31,4 procent från 30,6 procent på årsbasis, vilket inte bidrar till dämpning av inflationen om företagen lyckas föra över ökningen till konsumenterna. Vi fick även industriproduktionsstatistik som utmanas av höga insats- och energipriser och därav väntades falla men höll sig över nollan för både Tyskland och Sverige. Avslutningsvis fick vi detaljhandelsstatistik som i februari ökade med 5,0 procent vilket är en avmattning som väntas fortsätta efter den senaste statistiken med kraftiga fall i konsumentförtroende. 

KPI och PPI i Eurozonen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka

Finansiella marknader

Aktiemarknaderna har, som vi tidigare kommunicerat, repat mod och stabiliserats efter den initiala chocken av kriget i Ukraina. Samtidigt är det desto mer dramatik på räntemarknaderna där räntorna  fortsätter att stiga. Även om rörelserna sker från historiskt låga nivåer är det en betydande förändring på relativt kort tid. Kommunikationen kring penningpolitiken har generellt svängt om rejält och trots att styrräntor ännu inte höjts i någon större omfattning eller balansräkningar bantats ännu, är nu marknaden prissatt för något helt annat än vad som var fallet för bara några månader sedan. Rapportsäsongen för det första kvartalet inleds i veckan med bland annat JP Morgan på onsdag och Ericsson på torsdag. Trots nedreviderade globala tillväxtprognoser speglas detta ännu inte i vinstprognoserna. Vi bedömer att  vinstprognoserna kommer att justeras nedåt i samband med rapporterna då bolagen kommunicerar sina utsikter, även om det är stora skillnader på hur och i vilken grad bolag påverkas av de omfattande sanktionerna mot Ryssland. Leveranskedjorna var i flera sektorer ansträngda redan innan kriget i Ukraina och de senaste pandemirestriktionerna i Kina, och kommer av allt att döma vara ett kvarvarande problem under året. Stockholmsbörsen stänger kl 13.00 på torsdag och är helgstängd på fredag, i likhet med flertalet marknadsplatser i Europa och Nordamerika.

Vinstprognoserna är fortfarande positiva
Prognos över global vinsttillväxt, MSCI AC WorldMakrostatistik

Påskveckans makrostatistik inleds idag med kinesisk konsumentprisindex och producentprisindex. Från Sverige presenteras boprisindikator och från Storbritannien industriproduktion. På tisdag presenteras veckans kanske viktigaste statistikpunkt,  amerikansk inflationsstatistik i form av konsumentprisindex. Den senaste månaden visade på den högsta inflationstakten sedan 1982 och nu ligger förväntansbilden på en ännu högre siffra, 8,4 procent, jämfört med 7,9 procent föregående månad. Även Zew-index, en sammanställning av marknadsförväntningarna, från Tyskland presenteras på tisdag. Kinesisk handelsbalans presenteras på onsdag och samma dag även industriproduktionen inom EMU samt amerikansk producentprisindex. ECB kommunicerar sitt räntebesked på skärtorsdagen med efterföljande presskonferens med Christine Lagarde. Intresset är stort för vad ECB kommer att kommunicera då de stigande marknadsräntorna nu prisar in en stramare penningpolitik. Amerikansk detaljhandel presenteras också samma dag och veckan avslutas med bland annat industriproduktion och kapacitetsutnyttjande från USA på långfredagen.

Amerikansk inflation på högsta nivå sedan 1982
CPI
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: DBP (extra), Rush Factory

Exklusive utdelning: Evolution (1:42 EUR), Solnaberg Property (2:50 SEK kvartalsvis), Örsted (12:50 DKK)

Tisdag

Rapporter

ACQ Bure (kl 8.30)

Utl. rapporter

Asos

Övrigt

Stämmor: Fodelia, Nanoform, Pandox, Subsea 7

Onsdag

Rapporter

Stendörren (kl 7.00), Atrium Ljungberg (kl 7.30), Öresund (kl 8.00)

Utl. rapporter

JP Morgan (kl 13.00), Nyrstar

Övrigt

Stämmor: Dometic, Egetis Therapeutics (extra), Hoist, Online Brands Nordic (extra), Pihlajalinna, Remedy, Topright Exklusive utdelning: Fodelia (0:04 EUR)

Halvdag på Oslobörsen

Torsdag

Rapporter

Ericsson (ca kl 7.00), HMS Networks (kl 7.30)

Utl. rapporter

Wells Fargo (ca kl 13.00), Goldman Sachs, Morgan Stanley (ca kl 13.30), Citigroup (ca kl 14.00), Citigroup

Övrigt

Stämmor: Lyckegård (extra), Relais, S2 Medical (extra) Exklusive utdelning: Dometic (2:45 SEK), Pihlajalinna (0:30 EUR)

Stockholmsbörsen stänger kl 13.00, Köpenhamn- och Oslobörsen stängda.

Fredag

Rapporter

LÅNGFREDAGEN

Övrigt

Nordiska börserna stängda. USA- och Torontobörserna stängda. Frankfurtbörsen, Londonbörsen och Parisbörsen stängda. Hongkongbörsen stängd.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen