Veckoanalys | Vecka 2

 

STRATEGI


Valresultat i fokus på finansiella marknader

Urartade demonstrationer till stöd för den avgående amerikanska presidenten Donald Trump dominerade nyhetsflödet under föregående vecka, men trots kaotiska scener syntes optimism på finansiella marknader. Är det rimligt?

Det korta svaret är ja. Även om det är allvarligt att demokratin och valsystemet i världens största ekonomi ifrågasätts ritar politiska händelser sällan om spelplanen för global ekonomi. I synnerhet inte som nu, när det rör sig om en mycket liten del av den republikanska väljarkåren över vilken kontrollen dessutom förhållandevis snabbt kunde återtas.

Mer stimulanser och ökad tydlighet

Fokus på finansiella marknader låg istället primärt på vad som skedde i Georgia och det faktum att kongressen senare samma natt kunde godkänna Joe Bidens valseger.

Biden står nu inför en mycket svår uppgift, men samtidigt väntar åtminstone två år av styre med en demokratisk kongress, om än med mycket liten majoritet. Det betyder bättre möjligheter för demokraterna att få igenom sina vallöften och möjliggör bland annat mer omfattande finanspolitiska stimulanser. Det gillas av aktiemarknaden, som också får stöd av att det osäkerhetsmoment som valet innebar har undanröjts. Vidare minskar det risken för internationella spänningar, i synnerhet mellan USA och Europa. Ser vi till räntemarknaden är det tydligt att det driver inflations-förväntningarna och därmed eldar på ränteuppgången.

En enad kongress kan medföra att risken för större förändringar som höjda bolagsskatter och hårdare regleringar av börsjättar ökar, men samtidigt kan vi av marknadens reaktioner utläsa att sannolikheten för i alla fall det förstnämnda bedöms som låg. Anledningen lär stå att finna i den knappa majoritet demokraterna håller.

Fortsatt bredd i börsuppgången

Valutfallet gynnar räntekänsliga sektorer som bank, men också andra cykliska sektorer som industri och material. Det ger också stöd till förnyelsebar energi och till småbolag. Det senare tack vare karaktären i de stimulanser Biden vill införa.

Den avgående presidentens agerande kan ses som uppviglade till våld i ett försök att behålla makten. Det skulle kunna leda till hans förtida avsättning. Förmodligen är det dock ett mindre troligt scenario, men även om så skulle bli fallet är det tydligt att aktiemarknadens fokus ligger på maktskiftet. Det gör att avtrycket på börsen mest troligt skulle bli begränsat.

Vi ser fortsatt goda förutsättningar för aktier som tillgångsslag vars möjligheter idag till stor del vilar på ränteläge, stimulanser och vaccindistribution. Valutfallet har resulterat i vissa ompositioneringsimpulser, men mot bakgrund av dämpade tillväxtförut-sättningar och rent absolut sett låga räntor ser vi det som mest troligt att det, i likhet med de senaste månaderna, snarare kommer att vara en större bredd av bolag som bidrar till uppgång.

 

Optimism på marknaden efter valresultat
MSCI ACWI (inkl. utdelningar, SEK)


10-årig amerikansk statsobligationsränta
Stora rörelser i amerikanska långräntor efter valutfallet

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Året har inletts i positiva tongångar bland annat med stöd av förhoppningar om en effektiv vaccinutrullning, en lösning i brexitfrågan, ett nytt amerikanskt stimulanspaket och ett slutligt valutfall i det amerikanska kongressvalet. I kronor räknat toppar tillväxtmarknaderna, men även utvecklade marknader som Europa och Norden har gått starkt sett till de regioner vi bevakar. Utöver valresultatet i USA och en generell ompositionering till följd av stigande räntor och inflationsförväntningar står anledningen till det bland annat att finna i oljeprisutvecklingen. Nordsjöoljan har sedan årsskiftet nämligen stigit med omkring åtta procent efter att förhandlingar inom Opec+ resulterat i att Saudiarabien ska sänka sin produktion med en miljon fat om dagen under februari och mars. Nu skiftar fokus alltmer mot rapportsäsongen som närmar sig med stormsteg. I USA inleds den på fredag och i vanlig ordning med amerikanska storbanker, först ut är JP Morgan och Wells Fargo. I Sverige får vi vänta till efterföljande vecka innan vi får ta del av det första svenska storbolagets bokslutsrapport, till på torsdag den 21 januari då Sandvik offentliggör sina kvartalssiffror. Under säsongen blir resultatutveckling och orderläge förstås högintressant läsning, men också utdelningsbesked. På många håll och inte minst i de svenska industribolagen är utdelningskapaciteten mycket god och positiva besked ur det avseendet skulle kunna ge ytterligare stöd till kursutvecklingen.

Utveckling regioner inledningen av 2021
MSCI index ink utd. SEKMakrostatistik

Under veckan som gick fick vi bland annat ta del av en rad inköpschefsindex för december månad. Kinesiska Caixin för industin föll från förra månadens tioårshögsta 54,9 till 53,0 vilket var lägre än väntade 54,0 och även inköpschefsindex för tjänstesektorn backade, till 56,3 från 57,8. Fortsatt noteras dock nivåer en bra bit över brytpunkten 50 vilket indikerar förbättrat humör månad över månad inom båda segmenten. Amerikanska industri-ISM steg för sjunde månaden i rad, till 60,7 och således överträffades förväntningarna om 56,6 med råge. Även tjäntesektorn uppvisade förbättrat humör i större utsträckning än väntat. I USA kom också statistik över industriorder för november månad under veckan, som visade sig ha stigit med 1,0 procent jämfört med i oktober och även det var bättre än av marknaden estimerade 0,7 procent. Dessutom fick vi ta del av den viktiga amerikanska sysselsättningsrapporten för december månad i fredags som visade att arbetslösheten låg kvar på samma nivå som i november, 6,7 procent. Det kan ställas i relation till förväntningarna om en ökning till 6,8 procent. Samtidigt försvann 140 000 jobb under månaden och här låg förväntningarna på en ökning om 71 000. I eurozonen föll detaljhandeln under november månad med 6,1 procent. Det motsvarar det största tappet sedan april.

USA: Antal sysselsatta föll för första gången sedan april
Antal sysselsatta utanför jordbrukssektorn (NFP, miljoner personer)

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Jul- och nyårshelgerna förde med sig ett positivt nyhetsflöde i både Brexitfrågan samt i senatsvalet i Georgia. Med det kommande politiska läget i den amerikanska kongressen finns färre uppenbara hinder för att kunna genomföra den politik som Demokraterna avser. I ett finansmarknadsperspektiv finns både fördelar och risker förenat med utfallet som diskuterat på sida två. Demokraterna bedöms vilja stimulera ekonomin finanspolitiskt i än högre grad vilket ökar underskotten och har redan idag givit utslag i prisättningen på räntemarknaden genom något högre räntor. För värderingen av risktillgångar kommer stigande räntor vid något tillfälle att bli problematisk, samtidigt finns stöd för aktier och krediter då vinstutsikterna förbättras. Huruvida kraftiga skattehöjningar kommer att aviseras för att finansiera stimulanserna kan också skapa en osäkerhet för vinstprognoserna kommande år, men om det röstas igenom dröjer det sannolikt innan de implementeras. Kombinationen av kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanser under en längre tidsperiod och en accelererande konjunkturförstärkning ger ett enormt stöd till prisutveckling och riskaptit, vilket vi tidigare kommunicerat och som vi nu också kan konstatera i marknadsutvecklingen. Bolagsrapporterna för helåret 2020 närmar sig också, i USA med start på fredag, vilket ofta medför stora rörelser i enskilda värdepapper.


Amerikanska räntekurvan (10y/2y) har brantatMakrostatistik

Veckan bjuder på en rad statistikpunkter, imorgon presenteras exempelvis japansk handelsbalans och veckostatistik från USA för detaljhandeln. På onsdag presenteras amerikansk inflationsstatistik och Beige Book, Federal Reserves sammanställning över den ekonomiska aktiviteten i de olika Fed-distrikten i USA. Från Tyskland presenteras ett första estimat på BNP–utvecklingen under 2020. Hur hårt drabbades tillväxten av de omfattande nedstängningarna för att begränsa smittspridningen av coronaviruset? Fredagen bjuder på viktig amerikansk statistik över bland annat detaljhandel och industriproduktion. Detaljhandelstillväxten har historiskt en tydlig koppling till BNP-utvecklingen och ger därför en god indikation för hur den totala ekonomiska bilden för USA är.

 

Detaljhandel och BNP
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Dignitana (extra), Safe Lane Gaming (extra), Sjöstrand Coffee (extra), Vertical Ventures (extra). Kapitalmarknadsdag: Hexagon. Ex. utdelning: Logistea (1:88 SEK, andra del av totalt 3:76 SEK).

Tisdag

Rapporter

Dustin (kl 8.00).

Övrigt

Stämmor: Index Pharma (extra), Urb-it (extra). Börsstatistik: Ica: publicerar månadsförsäljning i Sverige för december kl 8.45.

Onsdag

Övrigt

Stämmor: Medivir (extra), Studentbostäder (extra), VNV Global (extra). Ex. utdelning: DBP (aktier i Farm Pharma).

Torsdag

Utl. rapporter

Chr Hansen.

Övrigt

Stämmor: Atvexa, Imsys (extra), Initiator Pharma (extra).

Fredag

Utl. rapporter

JP Morgan (före USA-börsernas öppning), Wells Fargo (prel datum).

Övrigt

Stämmor: Itab (extra), Spago Nanomedical (extra), Spintso (extra). Kapitalmarknadsdag: Fortnox kl 14.00-15.30.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen