Veckoanalys | Vecka 22


Fortsatt långsiktigt goda förutsättningar för börsen

Inflationsoron fortsätter att sätta sin tydliga prägel på världens börser. I veckan som gick dämpades däremot oron för överhettningsrisker och inflations­förväntningarna kom ned något. Även om det kortsiktigt kan vara oroligt på börserna är de långsiktiga förutsättningarna fortsatt intakta för en stark börs framöver.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Oron för en stigande inflation och tillbakadragna stimulanser har bidragit till en mer orolig och avvaktande aktiemarknad den senaste tiden. Men under föregående vecka höll världens börser humöret uppe i takt med att marknaden åtminstone tillfälligt verkar ha skakat av sig oron för den stigande inflationen. Den något dämpade oron för inflationen syns framförallt i den marknadsprissatta inflationen (breakeven-inflation) som fallit tillbaka sedan publiceringen av protokollet från Feds senaste räntemöte. Det har fått de nominella långräntorna att ta en paus från tidigare uppgångar, vilket aktiemarknaden uppskattar. Under veckan presenterade Bidens Budgetplan på 6.000 miljarder dollar, vilket lär resultera i ökat obligationsutbud som däremot kan leda till ett uppåttryck på räntorna. Uppgifter om budgeten stärkte investerarnas bild av att USA kommer att dra världsekonomin med sig ut ur pandemin. Även om det kortsiktigt kan vara oroligt på aktiemarknaden är de långsiktiga förutsättningarna för en stark börs fortsatt goda på grund av en förväntad vinsttillväxt bland bolagen och räntenivåer som i absoluta tal fortsatt är låga.

USA: Långsiktiga inflationsförväntningarMakrostatistik

Veckan öppnade med amerikanskt konsumentförtroende som kom in oförändrat jämfört med tidigare månad. Hushållen har blivit mer optimistiska kring nuvarande situation men förväntansindexet föll tillbaka något då optimismen om kommande jobb- och inkomstmöjligheter sjunkit. Det gör nästa veckas sysselsättningsrapport otroligt spännande. Att stigande konsumentpriser urholkar hushållens köpkraft kan också bidra till den mer pressade framtidstron hos hushållen. Konsumentförtroendet påverkas även av bostadsmarknaden som förstärktes när data visade att amerikanska bostadspriser steg 1,4 procent i mars, jämfört med föregående månad, och klättrade 13,9 procent jämfört med samma månad 2020. Det är delvis en effekt av låga räntor och den tydliga hemmajobbartrend vi sett sedan coronautbrottet. Svenska KI-barometern, som visar stämningsläget i svensk ekonomi, steg i maj till den högsta nivån i indikatorns 25-åriga historia. Med en stark svensk bostadsmarknad och en arbetsmarknad som förbättras är förutsättningarna goda för att styrkan håller i sig även resten av året. Veckans höjdpunkt var inflationen enligt Feds favoritmått PCE, som kom in på 3,1 procent i årstakt mot väntade 2,9 procent. Eftersom vi redan fått KPI för april där vi såg den största överraskningen någonsin, låg prognosen närmare utfall denna gång.

PCE Core inflation
Feds eget favoritmått för inflationen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Konsolideringen fortsätter på såväl ränte- som aktiemarknaderna. Något som inte konsoliderar är dock vinstförväntningarna för börsbolagen. Starka rapporter och positiva utsikter för en successiv nedtrappning av pandemiåtgärder medför att estimaten ligger för lågt och justeras uppåt. Samlat bedöms nu vinsttillväxten bli närmare 40 procent i år vilket kan jämföras med under 30 procent vid årsskiftet. Allt annat lika ger detta ett stort stöd för värderingarna på aktiemarknaderna och förnärvarande kontraherar faktiskt multiplarna, en utveckling vi inte sett på många år. Marknadens fokus har den senaste månaden varit de höga inflationsutfallen vilket skapar osäkerhet kring den framtida penningpolitiken. Vi bedömer att ett stort makrofokus består för ytterligare en tid, för att sedan skifta tillbaka till bolagssektorn när rapportperioden börjar nalkas i mitten av juli.

Optimistiska prognoser för kommande år
Vinsttillväxt kalenderår MSCI AC WorldMakrostatistik

Veckan bjuder på en omfattande makrostatistisk rapportering. Månadsskiftet innebär som vanligt PMI-siffror från de tongivande ekonomierna globalt. Imorgon, tisdag, presenteras inköpschefsindex från industrin följt av tjänstesektorn på torsdag. Förutom i Kina är förväntansbilden att industrin ska fortsätta uppvisa höga nivåer över 60. Tjänstesektorn är mer tudelad där europeisk tjänstesektor är mindre optimistisk än den amerikanska motsvarigheten som redan uppvisar betydande optimism om framtidsutsikterna. På fredag presenteras den viktiga NFP, non farm payroll, eller den amerikanska sysselsättnings statistiken för maj månad. Förväntansbilden är att 674 000 nya arbeten skapades och att arbetslösheten ska ha sjunkit till 5,9 procent. Förra månadens överraskande svaga utfall, 266 000 nya arbetstillfällen jämfört med de 1000 000 som var förväntat visar på en hög prognososäkerhet i rådande ekonomiska skeende. Även om sysselsättningen fortsätter att utvecklas positivt är det en lång väg tillbaka till nivåerna före pandemin, vilket vi bedömer är ett starkt skäl för amerikanska Fed att vara fortsatt stödjande och uthålliga med nuvarande penningpolitik trots den, tillfälliga eller inte, höga inflationen.

USA: Lång väg kvar för sysselsättningen
x1000 Non Farm Payroll
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Hemnet (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: App Spotr, Aros Bostad, Coinshares, Eco Wave Power (extra), Gigger, Jetty, Nobina, Scandic Hotels, WNT Research

Övrigt:  Londonbörsen och USA-börserna stängda

Tisdag

Utl. rapporter

Canopy Growth (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Alligator (ändrat datum), Obducat, S2 Medical, Spectrum One

Exkl. utdeln.: BW Offshore (USD 0,035), Nobina (3:77 SEK)

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00), Sectra (kl 8.15)

Övrigt

Stämmor: EQT, Scandinavian Health Innovations,

Exkl. utdeln.:Golden Ocean (USD 0,25)

Torsdag

Övrigt

Stämmor: Tourn, Xano (ändrat datum från 6 maj), XXL, ÅF Pöyry

Exkl. utdeln.:EQT (1:20 SEK, halvårsvis), Lundin Mining (0:06 CAD)

Fredag

Övrigt

Stämmor: Midsummer, Norwegian, Quartiers Properties

Exkl. Utdeln. Xano (2:50 SEK), ÅF Pöyry (5:00 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen