Veckoanalys | Vecka 24


Den amerikanska inflationen slår nya rekord

En händelserik vecka bjöd på räntebesked från ECB, en vändning för SAS och sist men inte minst amerikansk inflation. Marknaderna har de senaste veckorna handlats lugnare då olika krafter vägts mot varandra, men i slutet av föregående vecka tog de negativa krafterna över och vi fick åter se tunga börsfall.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Inledningsvis handlades börserna avvaktande då investerare balanserade förhoppningar om att världsekonomin klarar av räntehöjningar vi står inför mot rädsla för att höga inflationsutfall ska tvinga centralbankerna att ta till kraftiga räntehöjningar. Amerikanska 10-årsräntan tog sig redan innan fredagens höga inflationssiffra presenterades över 3 procent efter relativt stark aktivitetsdata som möjliggör större höjningar för Fed. Under veckan adderades även Världsbanken till skaran som varnar för en global stagflation när de sänkte sina tillväxtprognoser. Samtidigt är oljepriset åter uppe på höga nivåer och verkar inte komma ner, vilket ytterligare utgör problem för tillväxten. Under torsdagen lämnade ECB räntebesked i linje med förväntningar men krattade för höjningar, vilket orsakade börsfall. Fallen fortsatte under fredagen då den amerikanska inflationen inte föll tillbaka likt väntat till följd av baseffekter, utan steg på bred front. Mot strömmen gick SAS som länge varit under press, men efter att den danska staten visat sig vara redo att stötta rusade aktien tvåsiffrigt. 

Världens börser föll igen efter återhämtningenMakrostatistik

Tisdagen bjöd på industriproduktion från Tyskland som varit stabil, men relativt svag till följd av leveransstörningar och höga inköpspriser. Förväntningarna låg på en ökning med 1,0 procent under april månad, då störningar i produktionskedjor och höga energipriser fortsätter utgöra problem. Istället steg den med 0,7 procent jämfört med föregående månad och sjönk med 2,2 procent jämfört med föregående år vilket bekräftar den svåra situation centralbankerna sitter i. Australiens centralbank höjde räntan överraskande mycket, till 0,85 procent mot väntade 0,65 procent, för att bekämpa inflationen. Under torsdagen lämnade ECB räntebesked, som legat efter andra centralbanker till följd av en mer komplex situation med krig i Ukraina, länder med olika starka ekonomier och olika inflationstakt. Räntan lämnades som väntat oförändrad men marknadens fokus var signaler om framtida höjningar. Ordförande Lagarde deklarerade tydligt en höjning om 25 punkter vid julimötet, och öppnade upp för ytterligare 50 punkter i september om inflationen skulle kräva det. Till sist fick vi amerikansk inflation som väntades landa oförändrad på 8,3 procent, men trots baseffekter steg till 8,6 procent. Även om detta är inom ett rimligt spann för miss av prognoser, var det en oroväckande bred uppgång som presenterades. Även om en stor del är drivet av mat- och energipriser steg kärninflationen till 6,0 procent. Fed sitter nu i en situation där tuffa beslut behöver tas och nästa veckas räntebesked blir högintressant.

Ny rekordnotering för den amerikanska inflationen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Den höga inflationen fortsätter vara i marknadens fokus, särskilt efter att den amerikanska inflationen för maj månad återigen nådde en ny högsta notering sedan 1981. Ju längre de höga inflationsnoteringarna kvarstår, desto mer orolig blir marknaden för de långvariga effekterna på ekonomin. I och med att inflationen fortsätter slå nya rekord höjs också förväntningarna på centralbankerna att genomföra fler räntehöjningar. I skrivande stund förväntar sig marknadens aktörer så mycket som fyra stycken 50-punktshöjningar från den amerikanska centralbanken FED under  vad som kvarstår av året. Det är dock viktigt att minnas att även i USA drivs inflationen framför allt av snabbt stigande energipriser, även om inflationen är mer bredbaserad i USA än i Sverige. Det höga oljepriset vi ser just nu är ingenting som man kan rå på genom räntehöjningar. Företag som förlitar sig på olja för sin produktion kommer drabbas hårt av dessa priser, särskilt då man får svårare att skjuta över kostnadsökningar till konsumenterna när inflationen äter upp allt mer av deras  köpkraft. Mycket av marknadens fokus i veckan kommer ligga på hur Fed hanterar denna balansgång i samband med mötet de har under tisdag och onsdag.

Det höga oljepriset oroarMakrostatistik

Förra veckans högintressanta makrovecka följs upp av en lika intressant innevarande vecka. Först ut under måndagen är Storbritannien som släpper diverse intressant statistik, bland annat BNP-estimat, handelsbalans och industriproduktion. Under tisdagen tar sedan Sverige och Tyskland vid där USA avslutade förra veckan, nämligen med inflationsstatistik för maj. För tysk del väntas konsumentprisindex ligga kvar på 7,9 procent, och för svensk del väntas det stiga från 6,4 procent i april till 7,0 procent i maj. Tisdagen bjuder även på tyskt ekonomiskt sentimentsindex i form av ZEW, som väntas förbättras från maj till juni, men fortsatt väntas vara lågt. Under tisdagen inleds även Feds tvådagarsmöte som kulminerar på onsdag med en presskonferens och en presentation av styrräntan. Detta blir högintressant ur marknadssynpunkt, som nämndes ovan. Under onsdagen får vi även ta del av försäljningsstatistik för detaljhandeln i USA, som väntas stiga med 0,2 procent i maj gentemot april, och med 0,8 procent om man bortser från bilar. Torsdagen bjuder främst på ett räntebesked från Storbritannien samt statistik över byggstarter i USA. Veckan avslutas med att vi på fredag bjuds på statistik över inflationstakten i Eurozonen. Den väntas ligga kvar med en årstakt på 8,1 procent i maj,  i linje med siffran från april.

Räntehöjning att vänta från Fed på onsdag
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Absolicon, IAR Systems (extra), Mowi, Spectrum One, Star Vault

Tisdag

Rapporter

Svolder (före börsöppning)

Övrigt

Stämmor: Abera Bioscience, Arbona, Bibb Instruments, Eyeonid, Fuud (ändrat datum från 24 maj), Intervacc, Izafe, Nattaro Labs (ändrat datum från 18 maj), Real Heart

Exklusive utdelning: MTG (beräknad första dag för handel utan rätt att erhålla inlösenaktier i inlösenprogram om 25 SEK per aktie), Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie)

Onsdag

Rapporter

Nilörn (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Acuvi, Crown Energy, FOM Technologies (extra), G5 Entertainment, Konecranes, Kopy Goldfields, Movebybike, Nilar, Partytajm (ändrat datum från 31 maj), Sensidose, Skogsfond Baltikum, Zesec (ändrat datum från 2 juni)

Torsdag

Övrigt

Stämmor: Aerowash, Anima, Arctic Minerals, Aventura, Ayima, Blick Global Group, Eatgood, Get Group (extra), Gold Town Games, Incoax, Lundin Energy (extra)

Exklusive utdelning:  G5 Entertainment (7:00 SEK), Konecranes (1:25 EUR) Kapitalmarknadsdag: Cellavision kl 14.00-17.30

Fredag

Rapporter

Skistar (kl 7.15)

Övrigt

Stämmor: Angler Gaming, Capsek (extra), Prebona, Vultus

Kapitalmarknadsdag: Biovica

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen