Veckoanalys | Vecka 26


Oron på marknaden byter fokus men består

På global basis bjöd aktiemarknaden på en mycket efterlängtad återhämtning efter de kraftiga fall som präglat året. Sverige stack ut som en av få marknader som stängde veckan på minus, men när Stockholmsbörsen höll stängt under midsommarafton var det ett mycket glatt börshumör i både USA och Europa. Inflationsoron som marknaden haft de senaste månaderna börjar mer och mer bli en recessionsoro, och rapportsäsongen kommer allt närmare.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Asiatiska börser steg kraftigt under måndagen medan de amerikanska höll stängt, men när de öppnade visade även de amerikanska börserna på ett något positivare sentiment än föregående veckor. Efter Feds räntebesked är det fastställt att centralbanken kommer gå vidare med en mer framtung penningpolitik och marknadens fokus skiftar således mer och mer mot tillväxtoro snarare än inflationsoro. Sämre tillväxt har börjat prisas in för bland annat olja som fallit tillbaka drygt 10 procent och den 5-åriga amerikanska break-even inflationen, som kan ses som handlade inflationsförväntningar, är nere på nivåer innan kriget i Ukraina bröt ut. Till detta har Feds ordförande Powell med flera ledamöter varit ute och varnat för att en recession kan bli oundviklig till följd av nödvändiga räntehöjningar, och även om sentimentet stundtals varit mer optimistiskt gör sig nedsideriskerna hela tiden påminda. Vidare är det fortsatt problem med gasleveranserna från Ryssland, och det varnas om att det kan komma ett totalt leveransstopp. För att balansera detta ska tyska kolkraftverk åter startas upp, vilket är helt fel riktning sett till klimatmålen och många uppmanar istället till massiva investeringar i förnybar energi. 

Oljepriset åter på lägre nivåerMakrostatistik

Under tisdagen fick vi bostadsmarknadsstatistik från USA och Sverige. I USA var försäljningen av befintliga bostäder något högre än väntat men följer fortsatt en nedåtgående trend. Enligt Valueguard föll priserna på bostadsrätter i Sverige med anmärkningsvärda 2,1 procent under maj månad i Sverige, och med 3,0 procent i Stockholm. Sedan sista veckan i april är bostadsrätter i Stockholm ner nästan 7,0 procent totalt. Antalet affärer har även minskat då säljare och köpare har svårt att mötas och nedgången kan därmed fortsätta, om än i en lugnare takt. Konjunkturinstitutet sänkte prognosen för tillväxten för i år och nästa år till 1,9 respektive 1,2 procent, från marsprognosen om 3,3 respektive 2,1 procent. Under onsdagen inkom brittisk inflation på höga, men väntade, 9,1 procent och man väntar sig att inflationen ska toppa kring 11,0 procent i höst. Preliminärt konsumentförtroende för Eurozonen väntades stiga men föll ytterligare till låga -23,6. Företagen håller fortsatt uppe något bättre och under torsdagen presenterades preliminära inköpschefsindex som tyder på fortsatt relativt starka, men brett fallande, orderböcker och index håller ännu över 50 som indikerar expansion. I Tyskland, Eurozonen och USA föll index mer än väntat för samtliga komponenter, medan tjänstesektorn överraskade på uppsidan i Storbritannien och Japan till följd av fortsatt skifte till tjänstekonsumtion. Leveranstiderna förbättrades och produktionspriserna minskade vilket är positiva tecken för inflationen, om än tidiga för att kunna dra slutsatser från. Under torsdagen överraskade Norges centralbank med att höja räntan med 50 punkter istället för väntade 25, detta trots räntekänsliga hushåll då den underliggande inflationen oroar. 

Inköpschefsindex håller uppe bättre än börsen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Vi har nu passerat midsommar, och detta innebär att semestertider nalkas såväl i Sverige som i övriga Europa, med ett mer begränsat nyhetsflöde från företagen som följd. Under fredagen går vi dock in i juli månad vilket markerar inledningen av Q3. Detta innebär att vi snart kan börja vänta oss kvartalsrapporter från Q2, vilka kommer vara mycket intressanta. Vinstestimaten för Q2 på det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 har som vi nämnde förra veckan tagits ned från en vinstökning på 5,9 procent om man jämför Q2 föregående år med Q2 i år, till att man nu bara väntar sig att vinsterna ska stiga med 4,3 procent. Trots detta fortsätter vinstestimaten för helåret 2022 alltjämt stiga, och indikerar nu att vinsterna på global basis ska växa med 11,1 procent i år jämfört med föregående år. Marknaden kommer noga följa rapportsäsongen, inte bara för att se om de 4,3 procenten för vinsttillväxten Q2 över Q2 håller, utan framför allt för att ta del av företagens guidning inför hösten, för ledtrådar om huruvida de 11,1 procenten på helårsbasis  är rimliga eller om de bör plockas ned. Vi bedömer att helårsestimaten mycket väl kan komma att sänkas, men att vinsttillväxten ändå bör hålla uppe relativt väl och således agera stöd åt den hårt ansatta börs som vi sett under årets gång.

Vinsttillväxten tycks hålla uppe väl
MSCI AC World

Makrostatistik

Efter en makrovecka där relativt mycket handlade om bostäder går vi nu in i en vecka med ett lika fullspäckat som spretigt makroschema. Under tisdagen får vi bland annat ta del av svensk detaljhandelsförsäljning för maj. Dessa siffror kommer kunna tolkas på flera olika sätt, då en hög siffra indikerar fortsatt hög efterfrågan, samtidigt som en låg notering kan bidra till att dämpa inflationstrycket. Tisdagen bjuder även på tyskt och amerikanskt konsumentförtroende, som följs upp av konsumentförtroendet i Sverige och Eurozonen under onsdagen. På onsdag presenteras även den slutgiltiga siffran över BNP-tillväxten i USA under Q1,  justerad till årstakt. Den preliminära statistiken antyder att BNP sjönk med 1,5 procent i årstakt under första kvartalet, jämfört med Q4 2021. Torsdagen inleds tidigt med att vi får ta del av det kinesiska inköpschefsindexet NBS för tillverkningssektorn. Detta kommer ge viktig info om hur företagen i Kina hanterar de fortsatta nedstängningarna. Torsdagen fortsätter sedan att bjuda på intressant data, bland annat i form av Riksbanksbeskedet om styrräntan, som väntas höjas med 50 punkter från dagens 0,25 procent till 0,75 procent för att hantera den höga inflationen. Vi får även preliminär inflationsdata från Tyskland och Frankrike under torsdagen. Veckan avslutas med en stor mängd slutgiltiga inköpschefsindex samt preliminär inflation i Eurozonen.

Hög inflationstakt tvingar Riksbanken till räntehöjning
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Nike (ca kl 22.15)

Övrigt

Stämmor: Embracer (extra), Realfiction, Senzime (extra)

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Anoto, Bioextrax, CLS, Gaming Corps, Kebni (ändrat datum från 17 maj), Light Air, Norse Impact (ändrat datum från 14 juni), Omnicar, Tourn, Zignsec (ändrat datum från 27 maj)

Onsdag

Rapporter

H&M (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Adevinta, Dalsspira Mejeri (extra), Flexion Mobile, Nightingale Health (extra), Northgold (ändrat datum från 17 juni), Reato (extra), Smart Eye (extra), Smart Valor

Exklusive utdelning: Alm Equity (2:10 SEK i preferensaktie), Castellum (1:90 SEK), SBB (0:50 SEK i D-aktie), SBB (0:11 SEK i A- och B-aktie)

Torsdag

Utl. rapporter

Stolt-Nielsen

Övrigt

Stämmor: Get Group (ändrat datum), Hansa Biopharma, Kambi (extra), Mediacle, Nordic Iron Ore (ändrat datum från 18 maj), Optimobile, Ortoma, Salmar (ekstra), Spacett, Train Alliance

Kapitalmarknadsdag: Yara Clean Ammonia kl 9.00 Exklusive utdelning: Fabege (1:00 SEK), Mofast (1:30 SEK)

Fredag

Övrigt

Stämmor: Qliro (extra) Exklusive utdelning: Heimstaden (0:50 SEK i preferensaktie)

Torontobörsen och Hongkongbörsen är stängda

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen