Veckoanalys | Vecka 34


Marknaden överraskas av Feds åtstramningsplaner

Världens börser föll på bred front under föregående vecka när Fed-protokollet indikerat att den penningpolitiska åtstramningen kan påbörjas redan före årsskiftet. Efter en mycket stark börsutveckling, drivet av stimulativ penningpolitik, är marknaden känslig för osäkerheten kring kommande policyförändringar.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckans stora marknadshändelse var Feds mötesprotokoll från juli som släpptes under onsdagen. Där framgick att den penningpolitiska kommittén (FOMC) eventuellt påbörjar minskningen av sitt tillgångsköpsprogram redan före årsskiftet. Vi har tidigare kommunicerat att vi såg en risk för marknadsoro inför och i samband med förändringar i penningpolitiken då betydelsen för finansmarknaderna är så oerhört stor. Marknaden blev något överraskad då förväntansbilden var att åtstramningen skulle ske under det första kvartalet 2022 och inte före årsskiftet som nu diskuteras, vilket fick världens börser att falla och volatilitetsindex VIX att stiga. Fed-protokollet bidrog även till att stärka dollarn som nu ligger på den högsta nivån sedan november 2020. Det ska mycket till för att smittspridningen och svagt konsumentförtroendet sätter stopp för åtstramningsplanerna, varför vi ser fortsatt dollarförstärkning och stigande marknadsräntorna framför oss.

Volatilitetsindex
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

Det var fler anmärkningsvärda penningpolitiska händelser under veckan där centralbanken i Nya Zeeland något oväntat valde att lämna räntan oförändrad på 0,25 procent med hänvisning till en ökad osäkerhet kring virusspridningen. Ser man till Fed har de hänvisat att den ökade virusspridningen inte skulle ha någon större effekt på deras återhämtning. Efter tidigare veckors svaga konsumentförtroende i USA var det stort fokus på när detaljhandeln släpptes. Försäljningen inom detaljhandeln föll mer än väntat i juli med -1,1 procent mot väntade -0,3 procent. Det är en signal om att vårens starka återhämtning ser ut att bromsa in något när de finanspolitiska stimulanserna avtar och inflationen urholkar hushållens köpkraft. Däremot fortsatte restaurangförsäljningen att öka, vilket stödjer bilden att hushållen skiftat konsumtionen från varor till tjänster. Samtidigt är arbetsmarknaden fortsatt stark, vilket minskar riskerna för allt för pessimistiska hushåll. Någon inbromsning i tillverkningsindustrin är det inte tal om och förra veckans data visar att industrin är tillbaka över den nivå vi såg i februari 2020. Industriproduktionen överraskade positivt och uppvisade en starkare återhämtning än väntat på 0,9 procent mot väntade 0,5 procent.

Detaljhandeln föll mer än väntat i juli
En stark arbetsmarknad håller däremot humöret uppe för hushållen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Rapportsäsongen har varit mycket stark men de kommande veckorna blir sannolikt finansmarknadernas fokus på nytt makrohändelser. Jackson Hole konferensen i veckan, onsdag till och med fredag, kan innebära viktiga besked för marknadsaktörerna kring huruvida Federal Reserve avser göra förändringar i sina tillgångsköp. Kopplingen mellan centralbankernas tillgångsköp och exempelvis börsutveckling har varit väldigt tydlig i ett historiskt perspektiv och är därför av mycket stor betydelse för den fortsatta utvecklingen på finansmarknaderna. Vår bedömning är att penningpolitiken fortsatt kommer att vara mycket stimulativ men att en försiktig och successiv nedtrappning av tillgångsköpen är att vänta. Förnyad smittspridning och restriktioner är också ett osäkerhetsmoment för marknaderna framöver. Under sommaren har kinesiska regleringar fått stora effekter på framförallt de asiatiska marknaderna, där ett omfattande säljtryck är ett faktum trots att ett fåtal bolag drabbats direkt av regleringarna. Regleringsrisker är generellt svårbedömda men bör inte vara en total överraskning med tanke på den kinesiska regimens totalitära struktur.

Centralbankernas tillgångsköp och världsindex
MSCI AC World & centralbankernas beräkning (USA, Europa, Japan och Kina)Makrostatistik

Veckan bjuder på en hel del makrostatistisk information och idag, måndag, presenteras preliminära inköpschefsindex från en rad länder samt statistik över försäljningsutvecklingen för befintliga bostäder i USA. Prisutvecklingen har, precis som i flertalet andra länder, varit betydande det senaste året med en uppgång på hela 23,4 procent enlig förra månadens statistik. Imorgon, tisdag, presenteras även försäljningsutvecklingen för nya hem i USA, där en viss inbromsning skett de senaste månaderna. Höga priser och delvis brist på byggnadsmaterial har påverkat försäljningen negativt. På onsdag inleds det årliga ekonomiska forumet i Jackson Hole och pågår till och med fredag. Vi förväntar oss ett välbevakat nyhetsflöde därifrån och förhoppningsvis kan en del osäkerhetsfaktorer beträffande Fed´s tillgångsköpsprogram minska i samband med detta. På onsdag presenteras också tyska IFO-index, som är en sammanställning av tyskt affärsklimat. En viss utplaning har skett, vilket historiskt indikerat att även tillväxttakten i ekonomin kommer falla tillbaka. Vi bedömer att det är oundvikligt med en mer normaliserad utveckling om än positiv tillväxttakt det kommande året. Veckan avslutas med amerikansk statistik över utvecklingen för privata inkomster samt det definitiva utfallet av Michiganindex, konsumentförtroende i USA, för den senaste månaden.

Tyskt affärsklimat
IFO-index
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Latour (kl 8.30), Fagerhult, Hufvudstaden (lunchtid), Maha Energy

Utl. rapporter

Royal Unibrew

Övrigt

Stämmor: Raytelligence (extra)

Exklusive utdelning: Cibus (0:08 EUR månadsvis), Selvaag Bolig (NOK 2,00)

Tisdag

Rapporter

Better Collective (kl 8.00), Multiq (kl 12.30), Creaspac, Electra, Lundbergs (lunchtid)

Utl. rapporter

Bakkafrost (kl 6.00), BW Offshore (kl 7.30), Medtronic

Övrigt

Stämmor: Lagercrantz

Onsdag

Rapporter

Catena Media (kl 7.00), Elekta (kl 7.30), Irlab (kl 7.45), Raysearch (kl 7.45), Strax (kl 8.55), Instalco (kl 11.00), ACQ Bure, Kabe, Malmbergs (lunchtid)

Utl. rapporter

Mowi (kl 6.30), Sydbank, Autodesk

Övrigt

Stämmor: Elekta, Nederman (extra)

Exklusive utdelning: Lagercrantz (1:00 SEK)

Torsdag

Rapporter

Scandi Standard (kl 7.30), Bioinvent (kl 8.00), FM Mattsson (kl 8.00), Immunicum (kl 8.00), Karnov (ca kl 8.00), Saniona (kl 8.00), Vicore Pharma (kl 8.00), Wästbygg (kl 8.00), Systemair (kl 13.00)

Utl. rapporter

Salmar (kl 6.30), BW LPG (kl 7.00), Zwipe, Abercrombie (före USA-börsernas öppning), Dell (efter USA-börsernas stängning), GAP (prel datum), HP (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Addtech, Systemair, Uswe Sports

Exklusive utdelning: Elekta (1:10 SEK, första del utav 2:20 SEK), Nederman (1:00 SEK extra)

Fredag

Rapporter

Green Landscaping (kl 7.00), Odd Molly (kl 8.00), Stockwik (kl 8.00), Tradedoubler (kl 8.00), Senzime (kl 8.45)

Utl. rapporter

Atlantic Sapphire, Sinotruk (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Biovica, Electrolux (extra)

Exklusive utdelning: Addtech (1:20 SEK), Systemair (3:00 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen