Veckoanalys | Vecka 34


Uppgångssviten är bruten

Efter S&P 500:s svit på fyra raka uppgångsveckor bröts trenden under föregående vecka. Samtidigt fick vi ta del av intressanta konsumentsignaler från flera bolagsrapporter i USA. Veckan bjuder på centralbankskonferensen i Jackson Hole och fortsatt en hel del bolagsrapporter.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Efter att Walmart vinstvarnat i juli var det under förra veckan dags för fler dagligvarukedjor att rapportera. Bolagen är intressanta att följa då de ger en bild av konsumentbeteenden och butikernas hantering av ökade kostnader och logistikproblem. Efter låga förväntningar presenterades bättre än väntade resultat av Walmart. Däremot redovisade Target ett vinsttapp med 90 procent i Q2. Minskade lager i takt med att konsumenternas beteende ändrats på grund av inflationen låg till stor del bakom. Samtidigt går det att utläsa nya trender bland hushållen från bolagsrapporterna. Lågpriskedjan Lidl rapporterade en märkbar tillströmning av nya kunder när konsumenter hushåller med mer begränsade resurser på grund av stigande energi- ränte, och livsmedelskostnader. Efter en period av stigande börser bröts trenden under veckan och världsindex föll med 2 procent i lokal valuta. Trots en turbulent vår är världsindex i skrivande stund upp 2 procent hittills i år, räknat i svenska kronor. Den svaga kronutvecklingen har utgjort ett stort stöd för oss svenska investerare.

Globalt börsindex är tillbaka på plus för året 2022
Den svaga kronutvecklingen har bidragit kraftigtMakrostatistik

Samtidigt som bolagsrapporterna för butikskedjorna presenterades släpptes även data över detaljhandeln i USA för juli månad. Försäljningen var oförändrad jämfört med tidigare månad. Signalerna vi får från detaljhandeln och arbetsmarknaden minskar recessionsoron något. Däremot uppvisar bostadsmarknaden i USA svaghetstecken och i juli föll försäljningen av befintliga bostäder med 5,9 procent. Försäljningen har nu sjunkit ett halvår i rad och är 26 procent lägre än vid toppen i januari. Oron på bostadsmarknaden kommer inte ensam förändra Feds utstakade åtstramningsplan men på marginalen öka sannolikheten för en 50-punkers höjning i september, istället för 75 punkter. Under veckan presenterades Fed-protokollet för mötet i juli då Fed levererade en höjning med 75 punkter till en ny styrränta på 2,25-2,50 procent. Slutsatserna vi kan dra från protokollet är att Fed kommer att vara databeroende och flexibla i sin framtida åtstramning. Med tanke på att inflationen har visat tecken på att den kan ha toppat ur i USA ökar sannolikheten för en höjning med 50 punkter istället för 75 punkter under nästa möte. I veckan får vi förhoppningsvis fler signaler från Fed under centralbankskonferensen i Jackson Hole.

Amerikansk detaljhandel
Inga recessionssignaler från detaljhandeln
x1,000

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Makrofokuset består och kommande veckor kommer marknadens aktörer fortsätta att leta efter indikationer kring konjunkturutvecklingen framöver. Sentimentet och framtidstron hos bland annat hushållen är mycket pessimistiskt men det är svårt att se en ytterligare försämring även om det inte kan uteslutas. Volatiliteten, uttryckt exempelvis i VIX-index, har dock fallit tillbaka rejält och indikerar att marknaden för närvarande inte är överdrivet nervös. På bolagsfronten i Sverige fortsätter rapporterna från främst mindre bolag att presenteras men i princip har alla större börsbolag nu rapporterat. I USA rapporterar Nvidia på onsdag. Bolaget är ett av flera tongivande bolag inom halvledarsektorn och kommer att vara i marknadsfokus då den tidigare extremt höga efterfrågan börjar mattas av. Ökad tillgång på halvledare är å andra sidan goda nyheter för många tillverkande bolag som drabbats hårt av komponentbrist. Avgörande för marknadsutveckling och riktning bedömer vi är en ökad tydlighet kring inflationstakten och centralbankernas agerande. När de framåtblickande konjunktursignalerna vänder upp på nytt finns sannolikt bra stöd för aktiemarknaderna och fog för fortsatt vinsttillväxt men vi bedömer att det kan dröja ytterligare en tid innan det sker.

Osäkerhet speglas i VIX index
VIX har fallit tillbaka rejält de senaste månaderna

 

Makrostatistik

Veckans viktigare makrostatistik presenteras i slutet av veckan men inledningsvis får vi idag ta del av Taiwanesisk exportstatistik för juli månad. Imorgon kommuniceras bland annat en rad så kallade flash-PMI data, från de större ekonomierna. Generellt förväntas fortsatt lägre utfall än föregående månad. Under dagen presenteras också försäljningsstatistiken över nya hem i USA. Även här förväntas ett fallande antal jämfört med föregående månad. På onsdag får vi ta del av försäljningen av varaktiga varor i USA och en ökning på 0,4 procent förväntas. På torsdag presenteras resultatet av den tyska IFO–undersökningen. Utsikterna förväntas ha sjunkit ytterligare till 78,6 från föregående månads 80,3. Centralbankskonferensen i Jackson Hole inleds också på torsdag och avslutas på lördag. Hur centralbankerna kommunicerar kring penningpolitiken är av stort intresse för marknadsaktörerna. Veckan avslutas med bland annat svensk arbetslöshetsstatistik och utvecklingen för personliga inkomster och privatkonsumtion från USA. Viktig och högaktuell amerikansk inflationsstatistik i form av Core PCI Price Index för juli månad får vi också ta del av på fredag, tillsammans med det slutgiltiga utfallet i en konsumentförtroendemätning i form av Michigan index.

Tyska IFO - index
Utmanande makromiljö speglas i det tyska affärsklimatet
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Jyske Bank (extra), Scandi Standard (extra), Västsvensk Logistik (extra)

Tisdag

Rapporter

Tobii (kl 7.30), Better Collective (kl 8.00), Engcon (kl 8.00), Creaspac (kl 8.30), Latour (kl 8.30), Fagerhult (kl 10.00), Isofol Medical, Wästbygg

Utl. rapporter

Bakkafrost, Medtronic (före USA-börsernas öppning)

Onsdag

Rapporter

Bico (kl 7.00), Irlab (kl 7.00), Synsam (kl 7.30), Norva 24 (kl 8.00), Pierce (kl 8.00), Havsfrun, Hufvudstaden, Immunovia, Kabe, Mekonomen

Utl. rapporter

Autodesk (efter USA-börsernas stängning), Nvidia (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Bergman & Beving

Torsdag

Rapporter

Elekta (kl 7.30), Netel (kl 7.30), Raysearch (kl 7.45), Saniona (kl 8.00), Vivesto (kl 8.00), Ortivus (kl 8.30), Systemair (kl 13.00), Bioinvent, IBT, Instalco, Lundbergs, Malmbergs, Scandi Standard, Strax, Vicore Pharma, Wise Group

Utl. rapporter

GAP (efter USA-börsernas stängning) (ca kl 22.15), Abercrombie (före USA-börsernas öppning), Dell (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Addtech, Elekta, Systemair

Fredag

Rapporter

SAS (kl 8.00), Stockwik (kl 8.00), FM Mattsson, Mendus

Utl. rapporter

Prosafe (kl 7.00), FLSmidth (kl 7.30-8.00), Deere

Övrigt

Stämmor: Aker BP (extra) (ca kl 13.00). Ex. Utdelning:  Addtech (1:80 SEK), Elekta (1:20 SEK), Sandvik (första dag för handel utan rätt att erhålla aktier i Alleima), Systemair (0:90 SEK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen