Veckoanalys | Vecka 35


Alla ögon på Jackson Hole

Med stora delar av rapportsäsongen nu bakom oss, samt en relativt skral makroagenda, så var aktiemarknaden trevande inför det årliga centralbanksmötet i Jackson Hole som sedan orsakade stora marknadsrörelser. På ränte-, valuta- och råvarumarknaderna var det fortsatt volatilt och turbulensen lär fortsätta i inledningen av veckan.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Efter en rejält svag inledning på måndagen repade aktiemarknaderna nytt mod under veckan men föll återigen kraftigt efter ett hökaktigt tal från Feds ordförande Jerome Powell vid centralbanksmötet i Jackson Hole. Som helhet slutade Stockholmsbörsen på -4,3 procent under veckan samtidigt som amerikanska S&P 500 föll med 4,0 procent. Trots signaler om lägre inflationstakt på sistone upprepade Powell behovet av högre räntor vilket (medvetet) kommer göra skada för hushåll och företag. Uttalanden från OPEC+ kring dålig matchning mellan utbud och efterfrågan på oljemarknaden fick oljepriset att stiga ordentligt. OPEC+ pekade på hög sannolikhet för minskat utbud framöver vilket helt skulle radera ut positiva effekter från ett eventuellt Iran-avtal. På räntemarknaden steg obligationsräntorna tydligt inför mötet i Jackson Hole och uppgången i marknadsräntor under augusti har varit påtaglig, särskilt i Sverige där den tioåriga statsobligationsräntan stigit med nästan 50 punkter. Ränteuppgången i augusti har även lyft förväntningarna på centralbankerna. För en månad sen låg förväntningarna på att den amerikanska styrräntan höjs till 3,2 procent innan den planar ut. Idag är den siffran i stället på 3,8 procent. Den svenska kronan stärktes för ovanlighetens skull under veckan när vice riksbankschef Martin Flodén bjöd på överraskande och ovanliga kommentarer kring den svenska kronan. Han beskrev valutan som både för svag och att det inte skulle skada med en starkare krona. Anmärkningsvärda kommentarer för att vara från Riksbanken, men en starkare krona skulle onekligen hjälpa till att få ned inflationstakten.

Fortsatt stora rörelser på räntemarknadenMakrostatistik

Veckans makroskörd överskuggades av centralbanksmötet i Jackson Hole, men vi fick en försmak inför nästa veckas inköpschefsindex. Standard & Poor’s månatliga mätningar pekar på fortsatt fallande sentiment hos företagen och då framför allt inom servicesektorn. De lägre nivåerna är tydliga även om inte speciellt dramatiska och pekar på lågkonjunktur. Det högre ränteläget fortsätter att bita rejält på den amerikanska husmarknaden där försäljningen av antalet nya hem föll med 12,6 procent i juli och snabbt närmar sig bottennivåerna från åren efter finanskrisen. Vidare presenterades siffror över svensk arbetslöshet under fredagen vilket visade på fortsatt rejält och kanske överraskande stark arbetsmarknad. Den säsongsjusterade arbetslösheten föll till 7,0 procent, klart lägre än förväntat och juni månads 7,6 procent. Statistikkvaliteten har dock varit lite sisådär på senare tid men SCB:s skattningar börjar nu rimma mer med Arbetsförmedlingens siffror. Under fredagen presenterades även Fed:s favoritmått för inflationen, PCE. Precis som för den officiella inflationen i juli så föll även PCE med 0,1 procent under månaden varför årsförändringstakten föll till 6,3 från 6,8 procent i juni. Årstakten för det viktigare kärn-PCE föll från 4,8 till 4,6 procent vilket var något mer än väntat.

Överraskande stark svensk arbetsmarknad

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Efter de kraftfulla marknadsrörelserna i samband med Powells tal kan vi vänta oss fortsatt turbulens på aktiemarknaden under inledningen av veckan. Utöver inflations- och ränteoro är det även stort fokus på energipriserna. Priserna på naturgas i Europa mer än fördubblades under sommaren och efter förra veckans rusande gaspriser kommer fokus i närtid ligga på utvecklingen på energimarknaden. Hushåll pressas, efterfrågan dämpas och i förlängningen riskerar den ekonomiska aktiviteten att bromsa om det fortsätter allt för länge. Det sätter press på vinstutvecklingen och flera sektorer står inför allvarliga svårigheter med dessa höga energipriser. I viss mån har bolagen lyckats överföra kostnadsökningarna till kunderna genom prishöjningar. Däremot är det inte hållbart i längden eftersom det riskerar att strypa efterfrågan från konsumenterna allt för mycket. Den europeiska marknaden är hårdast drabbad och mycket talar för att problemen kvarstår med risk för akut elbrist när vi går mot kallare tider. Vi ser ingen ljusning i närtid för den europeiska marknaden och har därför en taktisk undervikt mot regionen.

Börsutvecklingen skildrar en låg lönsamhet i Europa
S&P 500 vs Eurostoxx

 

Makrostatistik

Månadsskifte betyder som alltid en fullspäckad makrovecka. Veckan inleds med konjunkturbarometern från KI där vi får ta del av företagens och hushållens syn på ekonomin. Troligt är fortsatt dystra hushåll men ett bättre stämningsläge inom näringslivet.  Vi får även ta del av konsumentförtroendet i Eurozonen där den europeiska energimarknaden pressar humöret. Med gaspriserna som fortsätter upp mot rekordnivåer försämras hushållens humör. Även urholkad köpkraft från stigande inflation bidrar just nu negativt och i veckan får vi ta del av inflationssiffror från flera europeiska länder. På torsdag den 1:a september släpps inköpschefsindexen för industri runt om i världen. Av tidigare preliminära undersökningar går att utläsa att det är nya ordrar som står för större delen av nedgången i både industri- och tjänstesektor. Vi väntar oss att inköpschefsindexen kommer att sjunka ytterligare under de kommande månaderna. I vanlig ordning avslutas veckan med sysselsättningsstatistik på fredag där marknaden väntar sig att 290 000 nya jobb har skapats under augusti månad i USA. Skulle så vara fallet och arbetslösheten blir kvar runt 3,5 procent är det svårt att argumentera för att vi inte har en mycket stark arbetsmarknad i USA.

Globala inköpschefsindex
Senaste slutgiltiga inköpschefsindex
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Raysearch, Elon, Aprendere, Candles Scandinavia, Modern Ekonomi, Nilar, Opter

Utl. rapporter

BW LPG (kl 7.00), BW Offshore (kl 7.30)

Övrigt

Stämmor: Dalsspira Mejeri (extra), Börs: Londonbörsen stängd, Nyemission: Topright - teckningsperiod i nyemission inleds

Tisdag

Rapporter

Academedia (kl 8.00), Eolus Vind (kl 8.30), Cantargia (ändrat datum från 18 augusti), Concejo, Agilit, Cedergrenska, Chordate Medical, Gasporox, Hemcheck, Idun Industrier, Kakel Max, Lipigon, Lohilo Foods, Medhelp, MTI Investment, Ngenic, Nord Insuretech, Promore Pharma, Qlucore, Scandbook, Tellusgruppen

Utl. rapporter

HP (efter USA-börsernas stängning), Adevinta (kl 7.00)

Övrigt

Exklusive utdelning: SBB (0:11 SEK i A- och B-aktie), Stämmor: Lagercrantz, Kapitalmarknadsdag: Cereno Scientific

Onsdag

Rapporter

Inzile, Loyal Solutions, Auriant Mining, Biosergen, Bioservo, Biovica, Bonzun, Bonäsudden, Dala Energi, Epti, Gabather, Hilbert, Intervacc, ISR, Klimator, Livihop, Loudspring, MGI Group, Midsummer, Misen Energy, Nordic Level, Pegroco, Reato, Redwood Pharma, Resqunit, Smart Valor, Tangiamo Touch, Wyld Networks

Utl. rapporter

Fröy (kl 7.00), Avance Gas

Övrigt

Stämmor: Biovica, Rockwool (extra), Exklusive utdelning: Aros Bostad (1:88 SEK i preferensaktie), Övrigt: Alleima - beräknad första dag för handel på Nasdaq Stockholm

Torsdag

Rapporter

Unibap

Övrigt

Stämmor: Cedergrenska (extra), Euroafrica Digital (extra), Kapitalmarknadsdag: Bonesupport kl 14.00-16.30

Fredag

Rapporter

Sectra (kl 8.15), Integrum

Övrigt

Stämmor:  Alimak (extra), Pharmiva (extra), Exklusive utdelning: Mowi (NOK 2,30), Övrigt: Tingsvalvet - första dag för handel i A-aktie exklusive rätt att erhålla B-aktier

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen