Veckoanalys | Vecka 4

STRATEGI

Vilka sektorer föredrar vi?

Under föregående vecka släppte vi årets första strategirapport. Vi behåller övervikten för aktier och lyfter betyget för banksektorn samtidigt som vi tar ned betyget för dagligvaror ett steg.

Vi har idag ett ljusgrönt betyg på aktier då vi ser en stark vinsttillväxt i kombination med fortsatt omfattande stöd från finans- och penningpolitiken. Samtidigt uppvisar de globala börserna en bredd, något som är nödvändigt för fortsatt börsuppgång. Historiskt brukar längre börsuppgångar strypas av mer åtstramande penningpolitik, där är vi inte än men det är en risk värd att beakta under året.

Efter en mycket stark kursutveckling under 2020 utesluter vi däremot inte kortsiktiga sättningar på grund av en ökad osäkerhet kopplad till virusläget, men ser dessa som bra tillfällen att addera exponering i ett längre perspektiv. Så länge räntorna är förhållandevis låga och konjunktursignalerna ger stöd åt vinstprognoserna finns förutsättningar att aktiemarknaden kan bibehålla sin attraktionskraft under året.

Vi lyfter bank till ljusgrönt betyg

Det gångna året kommer att gå till historien som ett dramatiskt och turbulent år, inte minst för börsen som både har rasat och återhämtat sig i rekordfart. Tillväxtbolagen har sedan botten i mars utvecklats otroligt starkt, medan värdebolagen har halkat efter. Den senaste tiden har dock präglats av rotationer och vinsthemtagningar i tillväxtbolag, medan mer värdeinriktade bolag har återhämtat sig.

Efter vaccinframgångar och stigande förväntningar om nya massiva finanspolitiska stimulansåtgärder från den tillträdande demokratiska kongressen, har globala marknadsräntor stigit och förutsättningarna för värdebolagen förbättrats. Mot den bakgrunden lyfter vi banksektorn, som gynnas av en något brantare räntekurva och förbättrade konjunkturutsikter, till ljusgrönt betyg.

En gradvis förbättring av världens ekonomi under 2021 bör öka efterfrågan på råvaror, vilket gynnar materialsektorn och motiverar vårt ljusgröna betyg även där.

Vi ser fortsatt potential för sektorer som får stöd av rådande expansiva penningpolitik, då vi är av uppfattningen att centralbankerna är försiktiga med att dra tillbaka stimulanserna för tidigt. Det innebär att vi förblir positiva till sektorer med tillväxtinslag såsom IT och sällanköp, vars förutsättningar dessutom förbättras av den påskyndade digitala omställningen i spåren av coronapandemin.

Sektorrotation och stigande oljepris har lyft energisektorn, men bolagen tampas fortfarande med strukturella motvindar och starka ESG-trender, något som lär förstärkas när Joe Biden får mer inflytande. Det medför ett fortsatt orange betyg för energisektorn. Eftersom stämningsläget på finansiella marknader överlag är optimistiskt och det råder ett positivt tolkningsföreträde har vi ett orange betyg även på kraftförsörjning och sänker dagligvaror ett steg till rött betyg

Globalt: Värdebolag rel. Tillväxtbolag
MSCI AC World (USD)


Brantare räntekurva gynnar banksektorns marginaler
Inlåning sker med korta löptider och utlåning till längre löptider

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka

Finansiella marknader

Börserna fortsätter att balansera mellan smittspridning och vaccinationer och mellan restriktioner och stimulanser. Efter att Joe Biden och Kamala Harris svurits in som ny president respektive vice president i USA steg aktiemarknaderna i USA till nya rekordnivåer på förhoppningen om ytterligare stimulanser. Talmannen i representanthuset, Nancy Pelosi, säger att Demokraterna är redo att rösta igenom Bidens stimulanspaket den första februari. Samtidigt pressades sentimentet av nya restriktioner efter ökad virusspridning runt om i värden och president Biden varnade för höga dödstal de närmaste månaderna och signerade ett antal nya presidentorders för att försöka bekämpa virusspridningen. Tekniktunga Nasdaq fortsatte dock att stiga och har återtagit ledartröjan efter tidigare rotationer.

S&P 500 index
USA

Makrostatistik

Veckans stora makrohändelse var räntebeskedet från ECB där räntan lämnades oförändrad och QE-programmet Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) behölls på 1 850 miljarder euro till åtminsonde mars 2022. Centralbanken menar att räntorna kommer att behållas på nuvarande, eller lägre, nivåer tills inflationen stadigt ligger på en bana mot målet, och att det återspeglas i den underliggande inflationen. Marknadens bedömning är däremot att ECB kan börja minska sina månatliga köp under våren och det generella intrycket från beskedet är att ECB rört sig i en något mindre duvaktig riktning vilket också väntas ge ett marginellt stöd för euron. Utöver centralbanksbesked bjöd veckan på preliminära inköpschefsindex och efter att inköpscheferna sedan i somras blivit mer och mer optimistiska till framtiden tog de nu ett steg tillbaka. Snabbestimatet över euroområdets kombinerade inköpschefsindex sjönk till 47,5 i januari, jämfört med 49,1 föregående månad och samma tendens syntes i Japan. Att inköpschefernas humör faller tillbaka något är inte så konstigt med tanke på de restriktioner som annonserats.

Centralbankernas balansräkningar
(Miljarder USD)

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka

Finansiella marknader

Årets första rapportsäsong är igång och tidigt ute var i vanlig ordning amerikanska storbanker där Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America och Morgan Stanley har hunnit offentliggöra sina kvartalsrapporter. Sammantaget kan konstateras att samtliga slog vinstförväntningarna men att rapporterna fick ett svalt mottagande på börsen efter en stark utveckling under senhösten. Andra amerikanska storbolagsrapporter som kommit är Netflix, Alcoa, Procter & Gamble, IBM och Intel. Bland dem stack Netflix ut på uppsidan efter att nya abonnenter var klart högre än väntat medan Alcoa handlades ned kraftigt sedan bolaget kom med svaga lönsamhetsutsikter för första kvartalet. Sammantaget har 13 procent av S&P 500-bolagen rapporterat och 82 procent har överraskat positivt avseende marknadens försäljningsförväntningar medan 86 procent har överträffat marknadens vinstförväntningar. Skulle det hålla i sig skulle rapportsäsongen bli den bästa sedan FactSet började sina mätningar, för snart 13 år sedan. Svenska större bolagsrapporter vi hittills fått ta del av är inte lika många, men av stor konjunkturell betydelse är Sandviks. Vi kan konstatera att bolaget bekräftar bilden av stark återhämtning i industrin. Rapporten överträffade förväntningarna samtidigt som ordinarie utdelning återupptas och en extrautdelning kommer att ges.

Rapportsäsongen: Amerikanska storbanker först ut

Makrostatistik

Veckan inleds med tyska IFO-index för januari månad idag måndag. Marknadens förväntningar ligger på en marginell försämring från 92,1 till 92,0. Nuvarande förutsättningar bedöms ha försämrats medan framtidsutsikterna väntas ha förbättrats. Senare idag släpps också Dallas Fed Manufacturing index som visar på aktiviteten inom tillverkingssektorn i Texas. Indexet bedöms visa tillväxt för sjätte månaden i rad, om än svagare än tidigare. Från USA får vi också ta del av Consumer Confidence Index på tisdag. Prognoserna pekar på en försiktig ökning till 89,1 från 88,6. På tisdag offentliggör också IMF sin konjunkturprognos i World Economic Outlook Update. Onsdagens statistikskörd bjuder på preliminära siffror för orderingången av varaktiga varor i USA under december och orderläget estimeras ha förbättrats med 0,9 procent. Samma dag lämnar Fed sitt räntebesked och centralbankschef Jerome Powell håller därefter en presskonferens som brukar ge mer ljus på hur centralbanken ser på läget i amerikansk ekonomi. På torsdag släpps KI-barometern för januari, som i december steg till 92,3 där både makro- och mikroindex ökade ungefär lika mycket. Torsdagen bjuder också på amerikanska BNP-estimat för Q4 2020. Tysk motsvarighet kommer på fredag då vi även får ta del av utvecklingen i amerikansk privatkonsumtion samt PCE-inflation, båda för december och definitivt Michiganindex för januari.

Tyskland: Affärsklimat
Tyskt affärsklimat har starkt samband med BNP-tillväxtBÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Philips (kl 7.00), Kimberly-Clark (före USA-börsernas öppning).

Övrigt

Stämmor: Brighter (extra), Igrene, Jetty (extra), Nent (extra).

Tisdag

Rapporter

EQT (ca kl 7.00), Byggmax (ca kl 8.00), Creades (kl 8.30), Autoliv (kl 12.00), Epiroc (kl 12.00).

Utl. rapporter

Tryg (kl 7.30), 3M (före USA-börsernas öppning), AMD (efter USA-börsernas stängning), American Express (före USA-börsernas öppning), General Electric (före USA-börsernas öppning), Johnson & Johnson (före USA-börsernas öppning), Lockheed Martin (före USA-börsernas öppning), LVMH, Microsoft (efter USA-börsernas stängning), Novartis (före USA-börsernas öppning), Starbucks (efter USA-börsernas stängning), Texas Instruments (efter USA-börsernas stängning), UBS (före börsöppning), m.fl.

Onsdag

Rapporter

Essity (kl 7.00), SEB (ca kl 7.00), Atvexa (kl 8.00), Micro Systemation (kl 8.00), Rizzo (kl 8.00), Öresund (kl 8.00)

Utl. rapporter

Abbott Labs, Accuray, Apple (efter USA-börsernas stängning), AT&T, Boeing, Facebook (efter USA-börsernas stängning), Stryker, Tesla (efter USA-börsernas stängning).

Övrigt

Stämmor: Ework (extra), Fortinova, Fortinova. Ex. utdelning: Creades (3:50 SEK).

Torsdag

Rapporter

Intrum (kl 7.00), TF Bank (kl 7.00), NCC (kl 7.10), Gränges (kl 7.30), Lundin Energy (kl 7.30), Nordic Paper (kl 7.30), Xvivo (kl 7.30), Recipharm (preliminär bokslutsrapport) (kl 7.45), Cloetta (kl 8.00), Getinge (kl 8.00), Lagercrantz (kl 8.00), Orexo (kl 8.00), VNV Global (kl 8.00), Beijer Ref (kl 8.30), C-Rad (kl 8.30), Note (kl 8.30), AAK (kl 8.50), Beijer Electronics (kl 13.00), m.fl.

Utl. rapporter

Elisa (kl 7.30), Wärtsilä (kl 7.30), UPM-Kymmene (kl 8.30-9.00), Kone (kl 11.30), Pareto Bank, Stolt-Nielsen, - Dow (kl 14.00), Altria, Juniper Networks, McDonalds, Nucor, Stanley Black & Decker, Whirlpool.

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Lundin Energy (kl 14.00). Ex. utdelning: Fastpartner (1:25 SEK i stamaktie D kvartalsvis), Fortinova (0:27 SEK), NP3 (0:50 SEK i preferensaktie).

Fredag

Rapporter

BHG (kl 7.00), Billerud Korsnäs (kl 7.00), Ericsson (kl 7.00), Telia (kl 7.00), Enea (kl 7.20), Bonava (kl 7.30), Elanders (ändrat datum från 28 januari) (kl 7.30), SSAB (kl 7.30), Stora Enso (kl 7.30), H&M (kl 8.00), Platzer (kl 8.00), SCA (kl 8.00), Atlas Copco (ca kl 12.00), Hexpol (ca kl 13.00).

Utl. rapporter

Caterpillar, Chevron, Eli Lilly, Honeywell, SAP, US Steel.

Övrigt

Stämmor: Moment Group (extra). Börsstatistik: Avanza: privatspararnas aktiehandel för januari.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen