Veckoanalysen Vecka 43
Tvära kast under rapportperioden

Marknaden fortsätter att präglas av tvära kast i spåren av bolagsrapporter och en dramatisk geopolitisk utveckling. Veckan dominerades marknadsmässigt av stigande räntor och stora rörelser i rapporterande bolags aktiekurser. Tidigare mönster, med unisont fallande aktiekurser vid stigande räntor, materialiserades dock inte vilket kan vara en signal om att högre räntor i någon mån nu är inprisat på aktiemarknaderna.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Aktiemarknaderna såväl i Sverige som utomlands steg under inledningen av veckan, men backade därefter tillbaka något under resterande dagar. I USA avslutades dock veckan starkt efter Stockholmsbörsens stängning i fredags. Under veckan steg både IBM och Tesla i samband med sina rapporter. För flera av de största amerikanska bankerna, exempelvis JP Morgan och Goldman Sachs fortsatte kursuppgångarna under veckan. På Stockholmsbörsen backade Ericsson och Telia kraftigt i samband med sina rapporter där utfallet och utsikterna var klart sämre än marknadens prognoser. I Kina omvaldes Xi Jinping för en tredje mandatperiod som partiordförande för kommunistpartiet i fem år. Samtidigt signalerade USA att de ytterligare skärper begränsningar i exporten av högteknologi till Kina. Tuffare sanktioner mot Ryssland och även Iran diskuterades flitigt bland EU länderna där de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina är högst kännbara. Storbritannien skakades fortsatt av ekonomisk- och politisk turbulens och den nytillträdde brittiska premiärministern meddelade i veckan sin avgång efter endast 45 dagar vid posten.

Amerikanska räntor på årshögsta

Makrostatistik

Statistiken var något mindre omfattande än normalt under veckan som dock inleddes i måndags med aktivitetsindex från New York, Empire State, och utfallet var svagare än väntat. Tisdagen bjöd bland annat på ZEW-index från Tyskland. Indexet visade en något mindre dyster syn på framtiden hos respondenterna men ett svagare nuläge än väntat. Att både nuläge och framåtblickande förväntningar är på nuvarande låga nivåer visar dock på ett ovanligt dystert läge, i nivå med finanskrisen 2008. I ett marknadsperspektiv bör därför förutsättningarna till förbättringar i utsikterna inte vara omöjligt från nuvarande nivåer. NAHB-index, amerikanskt aktivitetsindex för husbyggare, presenterades också i tisdags. Utfallet var lägre än väntat och en successiv försämring har varit ett faktum under hela året. I onsdags presenterades bland annat statistik över amerikanska byggstarter som också var något färre än väntat och förstärker bilden av en inbromsande husmarknad i USA. Även Beige Book, Feds nationella samanställning över ekonomisk aktivitet presenterades på onsdagen, där det konstaterades att den ekonomiska expansionen var modest under månaden. Veckan avslutades med aktivitetsindex från Philadelphia, Philly Fed, med ett något svagare utfall än väntat samt ledande indikatorer, också från USA, vilka minskade med 0,4 procent jämfört med förra månaden och var något svagare än väntat.

ZEW-indikator

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Nu har rapportsäsongen dragit igång på allvar, vilket innebär att marknaden äntligen får lite andrum från det totala fokus på makrostatistik som varit fallet och istället kan fokusera på bolagsrapporterna. En stor del av bolagsrapporterna kommer förstås ändå att behandla den makroekonomiska situationen. Detta då bolagen dels måste diskutera hur de hanterar den höga inflationen, och dels hur de ser framför sig att de kommer parera den stundande lågkonjunkturen. Infallsvinkeln på makroförhållandena blir dock en annan när den kommer från bolagen själva än från rent statistiska källor. Denna vecka kommer mycket kretsa kring de amerikanska Techjättarna. Bland annat så rapporterar Microsoft, Alphabet (Google) och Twitter på tisdag, Meta (Facebook) på onsdag samt Apple, Amazon och Intel på torsdag. Alphabet och Meta hör till sektorn kommunikationstjänster, som varit den sämst presterande sektorn på global basis hittills i år. Detta beror bland annat på att sektorn är räntekänslig och beroende av annonsintäkter som sinar under en lågkonjunktur. Utöver det så rapporterar de två oljejättarna Chevron och Exxon Mobil på fredag, två bolag som gynnats av att oljepriset har skenat.

Kommunikationstjänster sämsta sektorn hittills i år
MSCI ACWI Com. SVS rel MSCI AC World inkl. utdelningar (SEK)

Makrostatistik

På makrofronten inleds veckan med att det under måndagen presenteras preliminära inköpschefsindex från såväl Europa som USA. Inköpschefsindexen befinner sig i en fallande trend, en trend som ser ut att fortsätta ett tag framöver. Framför allt i Europa börjar de komma ner på ganska låga nivåer, medan de än så länge fortfarande rör sig kring en neutral nivå för amerikansk del. Tisdagen bjuder sedan på statistik över affärsklimatet i Tyskland, som väntas sjunka. Det här följs sedan upp med konsumentförtroende från bland annat Sverige och Tyskland under torsdagen. Det svenska konsumentförtroendet är nere på nivåer som inte har skådats sedan 90-talskrisen, och det blir därför mycket spännande att se hur det utvecklas. Vidare bjuder torsdagen på vad som troligtvis blir veckans höjdpunkt vad gäller makrostatistiken, nämligen räntebeskedet från ECB. De förväntas höja både refinansieringsräntan och depositräntan med 75 punkter vardera, vilket skulle innebära att refinansieringsräntan landar på 2 procent och depositräntan på 1,5 procent. ECB ligger just nu långt efter Fed i räntehöjningscykeln då Fed redan höjt styrräntan i USA till intervallet 3-3,25 procent. Veckan avslutas med en fullspäckad fredag som bland annat bjuder på preliminär BNP-statistik från Sverige och Tyskland, preliminär tysk inflationsstatistik samt amerikanskt konsumentförtroende i form av Michigan index.

Lägsta konsumentförtroendet sedan 90-talskrisen
Kan det fortsätta sjunka?

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Rapporter

Ratos, Nederman, SLP

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag

Tisdag

Rapporter

SSAB, Viaplay, Billerud, Pion, Alfa Laval, Knowit, Qliro, Resurs, Solid Försäkring, Lindab, Inwido, Lagercrantz, Volati, Academedia, Corem Property, Midsona, Nelly, Nordic Waterproofing, Proact, SKF, Wallenstam, AAK, Eniro, Brinova, Troax, Traction, NAXS, Lundin Mining, Rejlers

Utl. rapporter

Alphabet, Microsoft, UBS, Coca Cola, General Electric, HSBC, General Motors, 3M, Biogen, Juniper Networks, Kimberly-Clark, Novartis, Paccar, Spotify, Texas Instruments

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag

Onsdag

Rapporter

SEB, Stillfront, Skanska, Assa Abloy, Epiroc, Cellavision, Enea, Betsson, Bravida, Hoist, MTG, Trelleborg, Attendo, Beijer Electronics, Bilia, Dometic, Klarabo, Micro Systemation, Nilörn, VBG, VEF, Fortnox, Arion Banki, Havsfrun, K2A, Logistea

Utl. rapporter

Telenor, Barclays, Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Unicredit, Boston Scientific, Bristol-Myers Squibb

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag, Exklusive utdelning: Telia

Torsdag

Rapporter

Swedbank, Volvo Cars, Hexagon, Evolution, Kindred, BHG, Bonava, Essity, Intrum, Pandox, Tietoevry, Sweco, Beijer Alma, Cloetta, Coor, Scandic Hotels, Thule, B3 Consulting, Bonesupport, ELUX PRO, Engcon, Genova Property, JM, Mildef, Momentum Group, Rottneros, SBB, Sdiptech, Sivers, Sobi, Vitrolife, Addtech, Nivika Fastigheter, Pricer, Formpipe, Millicom, Nolato, Lammhults, Annehem, Bactiguard, Bergs Timber, Bioinvent, Bufab, Bulten, Christian Berner, Cint, Duni, Heba, IAR Systems, Invisio, Midway, OX2, Sagax, Serneke, Xano, Xvivo

Utl. rapporter

Apple, Amazon, Credit Suisse, Honeywell, Intel, Lufthansa, McDonalds, Merck, Samsung, Schneider Electric, Shell, Stanley, Black & Decker, Ubisoft, Unilever, US Steel, Volkswagen, Altria, Acerinox, Baxter, Caterpillar, Drägerwerk

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag

Fredag

Rapporter

Electrolux, Saab,SCA, Swedish Match Afry, Arjo, Catella, Hexatronic, Itab, Indutrade, Projektengagemang, Alligo, Balder, Catena, CTT, Loomis, Nordnet, Peab, Traton, Addnode, Sleep Cycle, Fagerhult, C-Rad, Episurf Medical, FM Mattsson, Medcap, Nanologica, Nordic Paper, Oscar Properties, Prevas, Scandi Standard, Tobii Dynavox, Xbrane Biopharma

Utl. rapporter

Sats, Danske Bank, Finnair, Equinor, Air France-KLM, Airbus, Chevron, Exxon Mobil, IAG, Natwest Group, Sanofi, Vale

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag, Exklusive utdelning: Fastpartner, Metso Outotec, NP3, SBB, Wallenstam

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.