Veckoanalys | Vecka 5

 

STRATEGI


Rapportsäsongen ger stöd till fortsatt optimism

Trots stor smittspridning och omfattande restriktioner har börsåret inletts starkt och prognosbilden är ljus. De senaste dagarnas oro till trots ser vi fortsatt goda möjligheter på aktiemarknaden under 2021.

En månad in i det nya året kan vi konstatera att tolkningsföreträdet i marknaden har förblivit positivt. Även om uppgången smalnade av framåt slutet av månaden och de avslutande dagarna var oroliga stängde månaden på plus sett till världsindex i kronor räknat. Faktorer som bidragit till optimismen är stimulanser, vaccin, en stark kinesisk återhämtning och ett amerikanskt maktskifte.

Vaccin och stimulanser spelar fortsatt huvudrollen

Det är tydligt att första kvartalet rent ekonomiskt kommer att bli svagt, men prognosbilden för helåret är ljus både när det gäller ekonomiska prognoser och de vinstestimat som ligger för börsbolagen.

Orimligt är det inte. Kina har visat att med virussmittan under kontroll kan den ekonomiska återhämtningen bli stark. Ännu starkare blir den om många länder drar åt samma håll. Vaccindistributionen fortgår och centralbanker samt stater sänder tydliga signaler om att stimulanser kommer att sättas in så länge det behövs, i den omfattning det behövs.

Höga förväntningar utgör dock alltid en risk och nog finns hot mot de optimistiska förväntningarna. Det är en lågoddsare att vi kommer att få utstå perioder av ökad osäkerhet och snabba rörelser på börsen, även under 2021. Rekyler på 10-20 procent hör till vanligt årsmönster, men  inledningen av rapportsäsongen är ännu en bekräftelse på att det fortsatt finns potential på aktiemarknaden.

Rapportsäsongen ger stöd till optimism

Av bolagen i S&P 500 har nu 37 procent hunnit rapportera och trots att analytikerkåren hade skruvat upp sina estimat inför har 76 procent slagit förväntningarna avseende intäkter medan 82 procent överträffat vinstprognoserna. Skulle dessa andelar hålla i sig blir säsongen den näst bästa i relation till vinstförväntningarna sedan mätningarna startade. 

Några nyckelfaktorer att ta med sig ur säsongen hittills är att delar av de amerikanska storbankernas avsättningar för kreditförluster återförs, att svenska industribolag med stor global marknadsnärvaro visar stark tillväxt i orderböckerna och kostnadsbesparingar på bred front har förbättrat lönsamheten. Dessutom återupptas utdelningar.

Så positionerar vi oss för fortsatt återhämtning

Vi förespråkar idag en bred aktieexponering med tyngdpunkt i regioner och sektorer som av olika skäl kan förväntas fortsätta uppvisa god tillväxt och i vissa fall erbjuda hävstång på global ekonomisk tillväxt. Därför har vi ett ljusgrönt betyg på USA och tillväxtmarknader liksom på ett antal cykliska sektorer som innehåller både mer tillväxtorienterade och mer  värde-värdeorienterade bolag, till

högre och lägre värdering.  

 

Utveckling regioner i år
Index inkl. utd. SEK


Utveckling globala sektorer i år
MSCI index inkl. utd. SEK

 

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Efter en stark inledning på det nya året syntes under föregående vecka ett mer ostadigt läge på finansiella marknader. Rapportsäsongen är i full gång vilket har bidragit till rörelserna på aktiemarknaden, men det finns också andra skäl till de på sina håll mycket stora kursrörelser som registrerades där under veckan som gick. Kraftigt blankade aktier, alltså aktier där placerare satsat pengar på att kurserna ska sjunka, visade stora kursuppgångar och trenden var tydlig både i USA och i Sverige. Uppgångarna förstärktes av att korta positioner stängdes och därigenom orsakade ett ytterligare köptryck. Fenomenet kopplas till stor del till att handeln bland privatsparare har ökat kraftigt under pandemin och att fokus nu har flyttats från teknikjättarna till hårt blankade mindre aktier. Ser vi till rapportsäsongen kan vi konstatera att den fortsätter att ge stöd till konjunkturell optimism och trots uppreviderade prognoser under slutet av fjolåret och in i detta överträffar rekordmånga bolag analytikerkårens förväntningar. Bland de svenska bolag som rapporterat har två av de större, Autoliv och Epiroc, en tydlig koppling till konjunkturen och båda presenterade starka rapporter med stabilt till gott efterfrågeläge.

Förväntad vinsstillväxt (kalenderår)
MSCI AC WorldMakrostatistik

Veckan inleddes med tyska IFO-index för januari månad som föll till 90,1 då bolagen både blev mer skeptiska till nuläget och till framtiden. Det kan ställas i relation till marknadens förväntningar om 91,8 och motsvarade den lägsta noteringen på sju månader. På tisdag offentliggjorde IMF sin konjunkturprognos där det framgår att förväntansbilden är tydligt stärkt ekonomisk aktivitet under årets senare del. Den globala tillväxtprognosen för 2021 justerades därför upp med 0,3 procentenheter, till 5,5 procent. Förnyade virusvågor och nya virusvarianter gör dock prognoserna osäkra. Onsdagens statistikskörd bjöd på preliminära siffror för orderingången av varaktiga varor i USA, som under december steg med 0,2 procent månad över månad. Marknadsförväntningarna låg på 0,9 procent och utfallet tyngdes av utvecklingen inom transport. Samma dag lämnade Fed som väntat räntan oförändrad och centralbankschef Jerome Powell talade i duvaktig ton vid efterföljande presskonferens om att återhämtningen dämpats och att de fortsatt åtar sig att använda alla sina verktyg för att stödja den amerikanska ekonomin. På torsdag släpptes KI-barometern för januari som fortsatte att stiga och nu noterar 100,0. Veckan avslutades med amerikansk privatkonsumtion samt PCE-inflation för december och privatkonsumtionen föll tillbaka något mindre än väntat samtidigt som inflationen var 1,5 procent år över år, väntat var 1,3.

IMF tillväxtprognoser (jan 2021)

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Rapportsäsongen är i full sving igång och som så ofta är fallet i rapportperioder är det förknippat med stora kursrörelser för de rapporterande bolagen. Efter en stark period är det inte heller helt oväntat med vinsthemtagningar vilket förra veckans marknadsutveckling delvis präglades av. Den fortsatta smittspridningen och oro för att mutationer av coronaviruset ska fördröja eller försena den konjunkturella återhämtningen är tyvärr en realitet och är utmanade att bedöma effekterna av. Finansmarknadernas framåtblickande karaktär innebär dock att vi inte ser en större kurspåverkande effekt vid en något fördröjd återhämtning. Penningpolitiska stimulanser ligger kvar och ger ett stöd för utvecklingen. I veckan rapporterar bland annat Volvo och ABB av industribolagen samt Swedbank, Handelsbanken och Nordea. Rapporterna från industribolagen så här långt vittnar om en god efterfrågesituation generellt och det är fortsatt Kina som agerar draglok. Mycket kapital söker avkastning och vi kan konstatera att flockbeteendet i vissa fall är häpnadsväckande. Betydande prisförändringar utan ny information kan vara en varningssignal om förhöjt risktagande och riskerar att minska förtroendet för marknaderna på sikt.

Penningpolitiken ger stöd för marknadsutvecklingen
MSCI AC World & centralbankernas balansräkning (USA, Europa, Japan och Kina)Makrostatistik

Veckan bjuder på de månatligt sammanställda statistikuppgifterna från inköpschefer i flertalet länder, både från industri- och tjänstsektor. Generellt bedöms industrin uppvisa en fortsatt förbättring jämfört med föregående månad, det vill säga tal över balansnivån 50. För tjänstesektorn är bilden mer splittrad regionalt. Europa har drabbats hårdare av pandemiåtgärder och här är tjänstesektorn under press. I USA har dock även tjänstesektorn uppvisat en stark förbättringstrend och förväntas göra det även denna månad. På torsdag kommunicerar Bank of England sitt räntebesked och statistik över utvecklingen för industriorder i USA presenteras. Veckan avslutas med amerikansk sysselsättningsstatistik och efter föregående månads överaskande minskning i antalet sysselsatta utanför jordbruksektorn bedöms sysselsättningen nu öka med 49 000.

 

Globalt inköpschefsindex signalerar fortsatt tillväxt
Kraftig återhämtning men utplaning att vänta
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Swedbank (kl 7.00).

Utl. rapporter

Kennametal (efter USA-börsernas stängning), Nintendo, Ryanair.

Tisdag

Rapporter

Tele2 (kl 7.00), Lifco (kl 7.30), Electrolux (ca kl 8.00), Hansa Biopharma (kl 8.00), Indutrade (kl 8.00), SKF (kl 13.00).

Utl. rapporter

Telenor (kl 7.00), Novozymes (kl 8.00), Coloplast (ca kl 12.00), Alibaba (före USA-börsernas öppning), Alphabet (efter USA-börsernas stängning), Amazon (efter USA-börsernas stängning), Amgen (efter USA-börsernas stängning), BP, Electronic Arts (efter USA-börsernas stängning), Emerson (före USA-börsernas öppning), Exxon Mobil (före USA-börsernas öppning), Manpower (före USA-börsernas öppning), Pfizer (före USA-börsernas öppning), Sony.

Övrigt

Stämmor: Volati (extra).

Onsdag

Rapporter

Arjo (kl 7.00), SHB (kl 7.00), Volvo (kl 7.20), Alfa Laval (kl 7.30), Husqvarna (kl 7.30), Academedia (kl 8.00), Dometic (ca kl 8.00), ELUX PRO (kl 8.00), Hexagon (kl 8.00), JM (kl 8.00), Loomis (kl 8.00), Addnode (kl 8.30), Veoneer (kl 12.00), Addlife (kl 13.00), Bergs Timber (kl 13.00), HMS Networks (kl 14.00), Boule Diagnostics (kl 15.00).

Utl. rapporter

Novo Nordisk (kl 7.30), Kesko (kl 8.00), Neles (kl 8.00), YIT (ca kl 8.00), Örsted (kl 8.00), Banco Santander, Bharti Airtel (prel datum), Biogen (före USA-börsernas öppning), CNH Industrial, Glaxosmithkline, Hitachi Construction, Komatsu (prel datum), Meritor (prel datum), Qualcomm, Sappi, Siemens, Spotify (före USA-börsernas öppning), Vodafone (operativ uppdatering).

Torsdag

Rapporter

Nordea (ca kl 6.30), ABB (kl 7.00), Axfood (kl 7.00), Nokia (kl 7.00), Tobii (kl 7.30), Bioarctic (kl 8.00), Biogaia (kl 8.00), Handicare (kl 8.00), Kinnevik (kl 8.00), Munters (kl 8.00), Nelly (kl 8.00), Nordnet (kl 8.00), Peab (kl 8.00), Securitas (kl 8.00), Addtech (kl 8.15), Cellavision (kl 8.20), Nobia (kl 8.30), Fabege (kl 12.00), Bactiguard, Rottneros, Vattenfall (kl 8.00).

Utl. rapporter

Aker BP (kl 7.00), HK Scan (kl 7.00), Nordic Semiconductor (kl 7.00), Prosafe (kl 7.00), Konecranes (kl 7.30), Pandora (ca kl 7.30), Danske Bank (kl 8.00), Outokumpu (kl 8.00), PGS (kl 8.00), HK Scan (ca kl 9.00), Valmet (ca kl 12.00), Cargotec (kl 12.30), Lundbeck (före börsöppning), Norske Skog, SRV Yhtiöt, Activision Blizzard, Baxter, Bristol-Myers Squibb, BT Group, Cummins, m.fl.

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Aker BP (kl 8.30). Ex. utdelning: Akelius (0:025 EUR i stamaktie D).

Fredag

Rapporter

ÅF Pöyry (kl 7.00), Besqab (kl 7.30), Skanska (kl 7.30), Bergman & Beving (kl 7.45), Assa Abloy (kl 8.00), IBT (kl 8.00), Midsona (kl 8.00), Midway (kl 8.00), Zetadisplay (kl 8.00), Duroc (kl 8.30), Knowit (kl 8.30), Moment Group (kl 8.30), Rejlers (kl 8.30), Svedbergs (kl 8.30), Holmen (lunchtid).

Utl. rapporter

Carlsberg (kl 7.00), XXL (kl 7.00), Neste (kl 8.00), Chemometec, BNP Paribas, HTC (prel datum), Sanofi, Société Générale (prel datum), Tata Steel (prel datum).

Övrigt

Stämmor: Norske Skog (extra, kl 10.00), Bayn Group (extra).

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen