Veckoanalys | Vecka 50

 

STRATEGI


Kina leder den globala ekonomiska återhämtningen

Den kinesiska ekonomin, världens nästa största ekonomi, går starkt. Landet var först in i corona-pandemin, men är också först ut ur den. Inte bara är smittan under kontroll, aktivitetsökningen är robust. Det bringar hopp.

Initialt var den kinesiska ekonomiska återhämtningen i spåren av corona ojämn. Medan statliga satsningar på infrastruktur och återöppnande av fabriker satte stopp för den övergripande ekonomiska nedgången förblev konsumtionen svag. Naturligt, delvis eftersom arbetslöshetsersättningen i landet är mager.

Allt mer balanserad återhämtning

Senare under året har återhämtningen blivit mer jämn. Årets tredje kvartal växte BNP med 4,9 procent vilket resulterade att landet nu noterar högre BNP-nivå än före krisen. Konsumtionen bidrog med nästan två procentenheter till den tillväxten och sedan kvartalets slut kan vi konstatera att detaljhandeln fortsatt att växa. Den omsätter nu, så när som på 0,5 procent, lika mycket som i slutet av förra året, varför det finns skäl att hoppas på ytterligare bidrag från konsumtionen framgent. Läget för exporten är dock fortsatt osäkert. Den pressas förstås av omfattande smittspridning i andra delar av världen, men även den har under årets andra och tredje kvartal bidragit till landets ekonomiska tillväxt. Kina har funnits där när andra inte har kunnat och är dessutom världens största producent av skyddsutrustning som masker och förkläden. Inte konstigt att kinesiska inköpschefer är optimistiska.

Kort sagt, den kinesiska återhämtningen har varit gedigen. Nära nog perfekt V-formad. Statistikens exakthet kan förstås alltid diskuteras när det gäller Kina, men lyfter vi blicken från deras egna indikatorer möts vi av samma bild. Lyssna till exempel på våra svenska exportbolag - efterfrågan från Kina är mycket stark.

Yuanförstärkningen speglar styrkan

Landets relativa styrka har också bidragit till ett ökat internationellt intresse för yuanen som har tillåtits stärkas under hösten, vilket effektivt tystat alla tidigare utspel om valutamanipulation. Förhopp-ningar om en mindre explosiv handelskonflikt mellan USA och Kina efter januari har också bidragit.

Normaliseringen närmare även i väst

Både USA och Europa har en lång väg tillbaka till nivåerna före pandemins utbrott i BNP-termer, men att Kina går så pass starkt ingjuter hopp om att även vi i västvärlden kommer kunna fortsätta vår återhämtningsresa. Livet kommer för många, på olika sätt, aldrig fullt ut återgå till det vi före pandemin kallade normalt men med vaccinhjälp ska fler länder kunna följa i Kinas fotspår och ju mer synkroniserad den positiva riktningen i ekonomin blir desto bättre förutsättningar, något prognosmakare tenderar att underskatta. Det är en viktig anledning till att vi fortsatt ser positivt på aktiemarknaden inför 2021 och en av de regioner vi föredrar är justAsien ex. Japan, där Kina är största marknad. 

 

Kinesiska inköpschefer optimistiska


Kraftig yuanförstärkning senaste halvåret
Stark återhämtning och hopp om mildare handelskonflikt har givit stöd

 

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Aktiemarknaden fortsatte under föregående vecka att visa styrka med stöd av vaccinnyheter och förväntningar om fortsatt expansiva centralbanker. Såväl USA som världsindex satte nya rekord. Svenska börsen föll dock marginellt. På bolagsfronten kom Clas Ohlson och SAS med kvartalsrapporter. SAS rapport var mycket svag och sämre än väntat på samtliga punkter. Tvivel om att besparingarna ska räcka för att bolaget ska överleva med nuvarande kassa pressade. Clas Ohlson visade ett något sämre rörelseresultat än väntat, men en stark onlinehandel. Bolaget påverkades dock negativt av en svag norska krona. En annan aktie som handlades ner var Latour efter nyheten om att familjen Douglas avyttrat aktier till 12 procents rabatt mot torsdagens stängningskurs. Råvarumarknader visade styrka. Både industri- och ädelmetaller samt oljepriser steg. Bakom det senare ligger förväntningar om stigande efterfrågan tillsammans med att OPEC+ överenskommelse under torsdagen medför lägre produktionsökningar i januari än vad som hade varit fallet utan överenskommelse. Guldpriset återhämtade sig något efter november månads svaga trend. Långräntorna utmanade tidigare toppar och amerikansk 10-åring står idag 40 punkter högre än vid bottennoteringen i augusti i år. Vår bedömning är dock att centralbankernas agerade kommer att fortsätta resultera i låga nominella räntor och att realräntor därför förblir under press.


Världsindex på rekordnivåer
MSCI AC World inkl. utdelningarMakrostatistik

Under veckan som gick fick vi bland annat ta del av en strid ström av inköpschefsindex för november månad. Amerikanska ISM föll tillbaka något efter oktober månads starka mätning medan kinesiska och svenska inköpschefers humör fortsatte att förbättras. Den svenska tjänstesektorn har trots ökad smittspridning och hårdare restriktioner, tvärtemot förväntningarna och trenden i eurozonen, stärkts ytterligare. Inom svensk industri noterades högsta mätningen sedan fjärde kvartalet 2017 och tre av fem delindex ligger över 60-nivån för andra månaden i rad, vilket antyder en bredd i uppgången. Detaljhandelsstatistik för eurozonen visade en klart större ökning än väntat då den steg med 4,3 procent jämfört med i fjol och det ska ses i ljuset av marknadens estimerade 2,7 procent. Feds regionala konjunkturrapport Beige Book släpptes i onsdags och visade att de flesta Fed-distrikten karaktäriserar den ekonomiska tillväxten under hösten som blygsam eller måttlig. Landet lider av stor smittspridning och flera stater tar till nya nedstängningsåtgärder. Fredagens amerikanska sysselsättningsrapport underträffade marknadens förväntningar då endast 245 000 nya jobb skapats under månaden mot väntade 469 000 och fortsatt har bara omkring hälften av de jobb som gått förlorade under året återskapats. Arbetslösheten föll som väntat marginellt, till 6,7 procent, men så gjorde också arbetskraftsdeltagandet.


Inköpschefsindex tillverkningsindustrin
Fortsatt optimism bland inköpschefer under november månad

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Efter marknadens positiva inställning och goda riskaptit står vi inför en fortsatt intressant börsperiod. När marknaden nu på allvar börjar se ljuset i pandemitunneln och gradvis förbereder sig för en återgång till det normala är förutsättningarna goda för att sentimentet på börserna förblir starkt. Huvudargumenten för en positiv inställning till risktillgångar är den tilltagna konjunkturoptimismen, i alla fall på lite längre sikt, de högt ställda förväntningarna på att vaccin ska börjar rullas ut i närtid och fortsatt generösa centralbanker. Det senare ger stöd både i det absoluta och relativa perspektivet då långa marknadsräntor, vars utveckling vanligtvis styrs av inflationsförväntningar och konjunkturutsikter, kommer fortsätta hållas nere av centralbankernas stödköp. Sammantaget är det en miljö som är stödjande för risktillgångar. Några nämnvärda risker är däremot om vi får någon negativ utveckling kring vaccindistrubutionen eller om stimulanssamtalen drar ut allt för mycket på tiden. Då lär inte smittspridningen och karantänsåtgärder i Europa och USA, tas med lika stor ro som det gör idag.


Råvarumarknaden bekräftar börsens optimism
Hoppet om en snabbare ekonomisk återhämtning syns i kopparpriset.Makrostatistik

Utöver en stabil inhemsk återhämtning har Kinas export hållt uppe väl efter en förbättrad utländsk efterfrågan och fortsatta virusrelaterade störningar i andra länders produktion. Styrkan höll i sig under november när exporten ökade med 21 procent i årstakt. Den senaste tidens ökade osäkerhet kring den globala efterfrågan, som en följd av återinförda restriktioner, tillsammans med yuanförstärkningen väcker dock viss oro inför kommande exportdata. Utöver handelsstatistik får vi ZEW-index i Tyskland som ser ut att fortsätta på årets tidigare trend av en högre förväntan på framtida ekonomi än nuvarande läge. Vi får också ett räntebesked från ECB där vi bedömer sannolikheten att de sänker styrräntan som mycket liten. Vi tror istället att man noga följer den ekonomiska utvecklingen och kommunicerar ännu högre volymer och förlängda tidsperioder av obligationsköpen för att visa marknaden att det inte finns någon gräns. Lyckas ECB inte överträffa marknadens förväntningar kan reaktionen bli svagt stigande räntor och en starkare EUR. Under veckan får vi även inflationsstatistik från Kina, Sverige och Tyskland. Avslutningsvis presenteras konsumentförtroendesiffror i USA som är en indikator för den så viktiga privata konsumtionen som tappat lite fart.

 

ECB väntas utöka sina QE-köp i PEPP-programmet
Centralbanken vill tillföra mer stimulans vid nästa möte den 10 december
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Handicare (extra), Rolling Optics (extra). Ex. utdelning: Salmar (NOK 13,00).

Tisdag

Utl. rapporter

Thor Industries (före USA-börsernas öppning).

Övrigt

Stämmor: Kopparbergs (extra). Börsstatistik: Ica: publicerar månadsförsäljning i Sverige för november kl 8.45. Ex. utdelning: Handicare (0:07 EUR), Peab (första handelsdag utan rätt till aktier i Annehem Fastigheter).

Onsdag

Rapporter

Oasmia

Utl. rapporter

Aurubis

Övrigt

Stämmor: Ambu, Compare-IT (extra), Concentric (extra), Light Air (extra), Securitas (extra), Willak (extra). Kapitalmarknadsdag: Ica, webbsänd kl 14.00-16.15. Ex. utdelning: K2A (5:00 SEK i preferensaktie av totalt 20:00 SEK), Kopparbergs (1:75 SEK extra).

Torsdag

Rapporter

Systemair (kl 8.00)

Utl. rapporter

Oracle (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Avensia (extra), Loomis (extra). Kapitalmarknadsdag: Sobi kl 13.00-16.00. Ex. utdelning: Concentric (3:25 SEK), Securitas (4:80 SEK).

Fredag

Rapporter

Svolder

Övrigt

Stämmor: Beyond Frames (extra), BTS (extra), Empir (extra), Pledpharma (extra), Xavitech (extra), Zetadisplay (extra). Ex. utdelning: Avensia (0:28 SEK), Loomis (5:50 SEK).

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen