Veckoanalys | Vecka 50

Motstridiga marknadsrörelser

Efter ett par stormiga veckor fick vi under förra veckan se volatiliteten på marknaden minska, och lägga sig närmare de nivåer vi har vant oss vid under året. En starkt bidragande faktor till detta är att omikronvarianten av covid förvisso tycks vara väldigt smittsam, men att tidig data samtidigt antyder att risken för allvarlig sjukdom är relativt låg. Nyheterna kring omikron har dock lett till motstridiga marknadsrörelser på aktie – och räntemarknaden.

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka

Finansiella marknader

Utöver positiva omikronbesked bjöds vi under veckan även på nyheter om ett ökat kinesiskt marknadsstöd i form av minskade reservkrav hos bankerna. Tillsammans bidrog dessa nyheter till att börserna lyste grönt i tisdags, med Stockholmsbörsen upp hela 2,8 procent, samtidigt som världsindex upplevde den bästa dagen sedan november 2020. I veckan har även ett digitalt toppmöte hållits mellan USA:s president Biden och Rysslands Putin gällande den ökade närvaron av ryska trupper längs den ukrainska gränsen. USA och EU hotar Ryssland med kraftiga sanktioner om de väljer att invadera Ukraina, men detta skulle riskera att ytterligare förvärra den rådande energikrisen i Europa då man är beroende av rysk gas, vilket gör situationen komplicerad och kan oroa marknaden. Slutligen presenterades den amerikanska inflationen under fredagen, vilket höll marknaden på helspänn under veckan. Siffran var den högsta på 39 år, men i linje med förväntningarna och möttes därför med lugn på marknaden. Se mer om inflationen nedan.

Konflikten i Ukraina riskerar att förvärra energikrisenMakrostatistik

Veckan inleddes med tysk ZEW-data, som indikerar tyska institutionella investerares och analytikers syn på ekonomin, där synen på nuläget sjönk från 12,5 till -7,4  vilket var ett större fall än väntat. Framtidsutsikterna föll endast marginellt när de kom in över konsensus. Kinesisk ekonomi har tidigare visat något oroväckande signaler om en avmattning. Veckans handelsdata minskade dock oron något då importen steg, vilket indikerar förbättrad inhemsk återhämtning, och den kinesiska regeringen har visat sig öppen för stimulanser genom sänkta reservkrav. Amerikansk statistik på nyanmälda arbetslösa kom in på lägsta nivå sedan 1968 och adderade till förra veckans indikatorer om obalans på arbetsmarknaden, vilket kan ge löneeffekter och därmed bidra till en mer långvarig inflation. Detta tillsammans med den högintressanta amerikanska inflationen, som kom in på höga men väntade 6,8 procent gör att en ökad takt i nedtrappningen av tillgångsköpen och en tidigarelagd räntehöjning från FED är sannolik. På vår sida Atlanten går tankarna annorlunda och en av räntehökarna i BoE verkar ha bytt åsikt och uttalade, likt ECB:s ledarmöten förra veckan, oro för vad räntehöjningar kan göra för den ekonomiska återhämtningen. Generellt är det spridda åsikter om inflationens varaktighet samt vilka åtgärder som behöver tas till. Vi ser fortfarande att mycket är drivet av baseffekter även om inflationen möjligtvis förblir något högre än innan pandemin.

Amerikansk inflation högst på 39 år
CPI

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka

Finansiella marknader

Osäkerheten kring covid-mutationen omikron bör fortsätta minska kommande veckor, i takt med att mer information framkommer, vilket är positivt ur ett marknadsperspektiv. Trenden för smittspridningen är dock tyvärr stigande och nya restriktioner, som dämpar den ekonomiska aktiviteten, är redan ett faktum i flertalet länder. Den höga inflationstakten i både USA och i Europa är förutom pandemin i marknadsfokus och efter amerikanska Feds förändrade och mer hökaktiga kommunikation kring deras tillgångsköpsprogram blir veckans kommunikation från flertalet centralbanker extra intressant. Paradoxalt har indikationerna om en snabbare taperingtakt från Fed de senaste veckorna sammanfallit med något fallande långa räntor. Globala aktiemarknader har också rekylerat uppåt efter den initiala kurspressen i samband med upptäckten av omikron vilket sammantaget indikerar att marknaderna är villrådiga för tillfället. Relativt omfattande sektorrotationer av varannandagskaraktär förstärker bilden av spretande slutsatser hos marknadsaktörerna. Vi bedömer att förutsättningarna är goda för vinsttillväxt kommande år vilket är ett avgörande stöd för aktiemarknaderna, och att en snabbare avveckling av de amerikanska stödprogrammen än tidigare prognostiserat också är ett styrketecken för den amerikanska ekonomin.

Amerikansk 10-årig statsobligationsräntaMakrostatistik

I veckan blir sannolikt marknadernas huvudfokus onsdagens och torsdagens centralbankscrescendo. Fed, ECB, Bank of England och Norges Bank kommer alla att lämna räntebesked och kommunicera kring utsikterna. Kommer fler centralbanker än Fed att indikera att krispolitiken ska fasas ut snabbare än tidigare kommunicerat? Veckan inleds dock med den japanska Tankan rapporten, som är en sammanställning över det aktuella affärsläget och utsikter. Tisdagen bjuder bland annat på sentimentsindikator för de amerikanska småföretagen, NFIB. På onsdag presenteras NAHB-index, vilket är en sammanställning över utsikterna från de amerikanska husbyggarna och är en indikator för aktiviteten på bostadsmarknaden i USA, och klockan 20.00 kommunicerar Fed sitt räntebesked. Torsdagen innebär att en rad preliminära inköpschefsindex presenteras från bland annat Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien och USA, samt räntebesked från ECB, Bank of England och Norges Bank. I Norge höjdes styrräntan med 0,25 procent i september och ytterligare en räntehöjning väntas nu i december, även om osäkerheten har ökat om så blir fallet med anledning av nya covid- relaterade restriktioner.

USA: NAHB och husbyggande
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Happy Helper (ändrat datum från 14 december), ODI Pharma, Sensec (extra), Transfer Group (extra)

Övrigt

Exklusive utdelning: Skistar (1:50 SEK)

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Ambu, Kabe, Nordnet (extra)  Exklusive utdelning: Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie kvartalsvis)

Kapitalmarknadsdag: Bonava kl 9.00-12.00

Onsdag

Övrigt

Stämmor: Dustin, Elos Medtech (extra), NCAB (extra)

Exklusive utdelning: Kabe (4:50 SEK), Nordnet (1:77 SEK extra)

Torsdag

Övrigt

Stämmor: Veoneer (extra) Exklusive utdelning: Dustin (2:21 SEK), NCAB (10:00 SEK), XXL (NOK 0,99)

Kapitalmarknadsdagar: Axfood kl 13.00-16.30, Note kl 13.00-15.00

Fredag

Övrigt

Stämmor: Cint (extra)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen