Veckoanalys | Vecka 51

 

STRATEGI


Höga värderingar – nyckeln är ränteläge och penningpolitik

Förväntningarna är höga men förutsättningarna bedömer vi också är goda för att en kraftig konjunkturförbättring under det kommande året ger stigande vinster i börsbolagen, då pandemin med vaccin kan hållas i schack. Vinstvärderingarna är dock redan historiskt höga. Vad finns det för stöd för fortsatt uppgång?

Vi har löpande under året kommunicerat att vi bedömer investeringsklimatet som gynnsamt för finansiella tillgångar. I takt med att prisutvecklingen nu också varit stark blir en naturlig frågeställning hur fortsättningen blir och vilka faktorer som bedöms viktigast framgent.

Kraftigt stigande vinster i prognoserna

I takt med en successiv återgång till det normala med en pandemi under kontroll, finns uppdämda behov vilket skapar en efterfrågeökning generellt. I marknadens samlade prognoser är redan detta i hög grad diskonterat. Dock kan tilläggas att de negativa finansiella effekterna för börsbolagen överskattades de senaste kvartalen och självklart kan också styrkan i återhämtningen över- eller underskattas. Om vinstutvecklingen blir starkare än prognoserna sjunker vinstmultiplarna.

Höga vinstmultiplar i ett historiskt perspektiv

I ett globalt marknadsperspektiv kan vi konstatera att samtliga sektorer inom ett världsindex nu värderas högre än sitt 10-års snitt. De flesta sektorerna har också vinstvärderingar i den högre delen av 10-årsspannet, detta samtidigt som vinsttillväxten redan bedöms bli väldigt kraftig. Energirelaterade bolag, i synnerhet med koppling till fossil sådan, utgör ett av undantagen där den pågående starka ESG-trenden med koppling till klimatomställning utgör en  risk och naturlig broms för kursutvecklingen för bolagen.

Låga räntor och likviditet

Relativt statsobligationer finns dock ett flertal parametrar som talar för aktier. Vid en jämförelse mellan bolagens vinst per aktie delat med priset per aktie minus räntan på obligationen har den historiska skillnaden i snitt varit två procent till aktiers fördel, nu är den siffran istället hela fyra procent.  Den nuvarande penningpolitiken medför att det allmänna ränteläget är medvetet och konstgjort mycket lågt och medför att förräntningen på klassiska lågrisktillgångar i många fall dessutom är negativ. De tongivande centralbankerna har kommunicerat att den nuvarande politiken ligger fast de kommande åren vilket kan översättas till att ränteläget kommer att hållas nere och likviditeten vara god. Vi bedömer att givet fortsatt låga räntor och att återhämtningen blir ett faktum under kommande år finns det fortsatt anledning till optimism även kring börsutvecklingen. För att motivera nuvarande höga värderingar gäller det dock att noga bevaka eventuella förändringar i kommunikationen och policy från centralbanker, i ett högre ränteläge blir det betydligt svårare att motivera värderingarna.

 

Earnings yield - 10yr US government gap
Aktievärderingen är inte utmanande relativt obligationer


Värdering sektorer (världen)
P/E (12m framåtblickande), per 2020-12-10 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Aktiemarknaderna uppvisade under föregående vecka ett mer oregelbundet mönster och även om nya kursrekord nåddes i USA summeras utvecklingen för veckan svagt negativt. ECB utökade som väntat sitt tillgångsköpprogram och de initiala marknadsrörelserna var begränsade. Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU uppvisar fortsatt ett låst läge in i slutskedet vilket skapar en osäkerhet i marknaden vilket framförallt har uttryckts genom ett svagare pund och en viss svaghet i finanssektorn. Två läkemedelsbolag, Sanofi samt Glaxosmithkline, meddelade i veckan att deras vaccinkandidat mot covid-19 försenas. Enligt bolagens interims resultat är immunresponsen hos äldre låg och de bedömer att vaccinet blir tillgängligt från det fjärde kvartalet 2021 istället för från och med mitten av 2021. Under helgen har Astra Zeneca kommunicerat ett bud på Alexion Pharmaceuticals. Budet uppgår till motsvarande en fjärdedel av Astra Zenecas börsvärde och innebär en premie på cirka 40 procent, räknad på den senaste månadens snittkurs för Alexion.

Tydligt samband mellan börser & stödköp
MSCI AC World & centralbankernas balansräkning (USA, Europa, Japan och Kina)Makrostatistik

Under veckan som gick fick vi bland annat ta del av tyska ZEW-index. Statistiken visar på en betydande återhämtning i framtidsutsikterna efter ett par månaders svagare utveckling i spåren av nya nedstängningar. Den europeiska centralbanken, ECB, bjöd på utökade tillgångsköp med upp till 500 miljarder euro och förlängde tidsperioden till och med mars 2022. Programmet, PEPP, omfattar nu hela 1850 miljarder euro. ECB meddelade att samtidigt att återinvestering vid förfall kommer ske till åtminstone slutet av 2023. Den redan mycket stimulativa penningpolitiken förstärktes ytterligare och talar för att räntenivåerna hålls nere och att likviditeten i det finansiella systemet fortsatt har stöd. I fredags presenterades preliminärt Michigan-index vilket är statistik över konsumentförtroende. Utfallet steg till 81,4 vilket var högre än förväntningarna på 76,5 och högre än novembers utfall på 76,9. Konsumentförtroendet är av stor betydelse för att den ekonomiska återhämtningen ska kunna fortsätta att förstärkas.

ZEW - index och den tyska aktiemarknaden

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Ett turbulent börsår börjar närma sig sitt slut och i skrivande stund återstår endast elva börsdagar innan vi lägger 2020 till handlingarna och påbörjar ett nytt år fyllt av möjligheter och hot. Nuläget präglas av hopp. Hopp om fortsatt stora stimulanser, en snabb och effektiv vaccindistribution samt minskade internationella spänningar när demokratiske Joe Biden tar över posten som nästa amerikanska president efter Donald Trump. Värderingarna på aktiemarknaden är hur vi än vrider och vänder på det höga ur ett historiskt perspektiv, dock inte med hänsyn taget till ränteläget. Vinstprognoserna speglar tron om en stark återhämtning, men blickar vi mot Kina kan vi också se att förutsättningar för ekonomisk återhämtning tycks finnas när vi får smittan under kontroll. Det har vi till stor del de samlade ekonomisk-politiska stimulanserna  att tacka för. Krisen har varit omfattande men inte blivit struktrull och konsumenten, en viktig drivkraft bakom BNP, har relativt sett stora finansiella muskler och därför också möjlighet att öka sin konsumtion när restriktionerna väl lyfts och rädslan för att bli smittad avtar. Hittills är det bara Kina som på allvar visar aktivitetsökning, men med vaccinets hjälp kan fler nationer följa i samma fotspår och när många länder växer synkroniserat tenderar prognosmakare att underskatta strykan i den kraften.

P/E-tal Regioner
P/E (12m framåtblickande)Makrostatistik

Idag måndag får vi bland annat ta del av statistik för industriproduktionen i EMU under oktober månad där förväntningarna ligger på en förbättring om 1,8 procent månad över månad och ett tapp på 4,5 procent jämfört med i fjol. Motsvarande siffra, men för november, får vi från Kina natten mot tisdagen och från USA senare under samma dag. Från Kina får vi imorgon också detaljhandelsstatistik där det blir spännande att se om den lever upp till tillväxtförväntningarna om motsvarande styrka som i oktober, då den växte med 4,3 procent år över år. På onsdag släpper Markit preliminära inköpschefssiffror för december för USA och EMU och onsdagen bjuder även på annan viktig statistik från USA, främst i form av detaljhandeln under november månad och NAHB husmarknadsindex december. Amerikansk detaljhandel väntas nu ha fallit marginellt månad över månad, främst till följd av tilltagna restriktioner. Dessutom kommer Fed:s räntebesked och i vanlig ordning en efterföljande presskonferens med ordförande Jerome Powell. På torsdag väntar mer bostadsmarknadsstatistik både från Sverige och USA, men också inflationsstatistik för EMU och Philadelphia Fed. Veckan avslutas med tyska IFO-index där tillbakagången som inleddes i september väntas ha fortsatt.

 

Tyskland: Affärsklimat
Tyskt affärsklimat har starkt samband med BNP-tillväxt
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Capacent (extra), Dustin, Happy Helper, Medcap (extra). Ex. utdelning: BTS (3:60 SEK), Sdiptech (2:00 SEK i preferensaktie kvartalsvis)

Tisdag

Övrigt

Stämmor: Idex Biometrics (extra) (kl 12.00), Copperstone Resources (extra), Eurocine, Fastator (extra), Frill (extra), Hemcheck (extra). Börsstatistik: H&M: presenterar försäljningssiffror för fjärde kvartalet kl 8.00. Ex. utdelning: Dustin (2:20 SEK).

Onsdag

Utl. rapporter

Inditex, Toro.

Övrigt

Stämmor: Awardit (extra), CDON (extra), Mälardalens Omsorgsfastigheter (extra), Nelly (extra), Nibe (extra), Prebona (extra). Ex. utdelning: Fastator (7:33 SEK i form utav 3:00 SEK kontant samt aktier i Offentliga Hus).

Torsdag

Rapporter

Skistar (kl 7.30).

Utl. rapporter

Fedex, Nike (prel datum).

Övrigt

Stämmor: Cellink (extra), Inzile, Net Ent (extra), Nickel (extra), Nickel Mountain Resources (extra), Norwegian (extra), Ortoma (extra), Sdiptech (extra), Sonetel, Stillfront (extra). Ex. utdelning: Nibe (1:40 SEK)

Fredag

Utl. rapporter

Blackberry (prel datum).

Övrigt

Stämmor: Addera Care (extra), Cargotec (extra), Confidence (extra), Immunicum (extra), Industrial Solar (extra), Konecranes (extra), Optimobile (extra), Redsense Medical (extra), Rizzo. Ex. utdelning: Cibus (0:08 EUR)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen