Veckoanalys | Vecka 52

 

STRATEGI


Vi är fortsatt positiva inför 2021

Trots vårens marknadskollaps handlar de flesta tillgångsslag på plus för helåret. Mycket är centralbankernas förtjänst och deras agerande blir avgörande även under 2021.

Vi lämnar snart 2020 bakom oss, ett år där vi fått uppleva en hel konjunkturcykel och som inte liknat något annat i historien.  2020 bjöd på en global hälsokris, den största ekonomiska nedgången sedan den stora depressionen och den snabbaste marknadskollaps vi någonsin skådat. Trots det är de flesta tillgångsslagen på plus på helåret.

Tack vare extraordinära penningpolitiska insatser som skapat en enorm mängd likviditet, har räntor och kreditspreadar hållits nere. Samtidigt har  finanspolitiska krispaket förhindrat företag från att gå  omkull och hushållen att förlora sina jobb och inkomster. De synkroniserade stimulanserna har gjort det möjligt för aktiemarknaden att prisa in en snabb  och optimistisk väg tillbaka.

Våra rekommendationer föll väl ut

Utöver rekordstora räddningsaktioner från stater och regeringar har krisen även påskyndat strukturella skiften där digitaliseringstrender accelererat, vilket också avspeglas i årsavkastning bland de globala sektorerna. Sett till våra aktierekommendationer under året har de fallit ut väldigt väl både på region- och sektornivå. Våra rekommendationer har framförallt varit på sällanköp- och IT-sektorn, mycket på grund av dess tillväxtegenskaper, men även på materialsektorn där andra halvårets konjunkturoptimism gynnat sektorn. Sektorexponeringen har skett via USA och asiatiska tillväxtmarknader, som båda tillhör de relativa vinnarna under 2020.

Börsen 2021 styrs av centralbankerna

Huvudfrågan som kommer styra 2021 års börsutveckling blir när centralbankerna anser att krisläget är över. Efterfrågan på tjänstesidan lär stiga kraftig när världen möter våren vaccinerade mot covid-19, viket bör lyfta inflationen. Det ökar riskerna för att centralbankernas stöttande insatser dras tillbaka, frågan är bara när. Genom historien har höga aktievärderingar alltid varit svårare att motivera när penningpolitiken normaliserats. Om marknaden på allvar ser minskade stimulanser inom räckhåll kommer de historiskt höga värderingarna ställas inför en annan verklighet. De senaste signalerna från Fed är däremot att man avser att fortsätta sitt program med tillgångsköp till dess att ekonomin visar tecken på avsevärd förbättring. Och efter 2018 års relativt  aggressiva räntehöjningsagenda lär Fed nu istället agera mer tålmodigt, vilket bör minska riskerna för en snabbt stramare penningpolitik under 2021.

Vi tror på en  fortsatt stimulativ miljö

Med det sagt tror vi centralbankerna är livrädda för att dra tillbaka stimulanserna för tidigt, vilket talar för en fortsatt lågräntemiljö under iallafall nästa år. Det gör att vi i dagsläget behåller vår aktiestrategi mot bolag av cykliskt tillväxtkaraktär med beredskapen att ändra vår allokering om förutsättningarna drastiskt förändras.

 

Utveckling globala sektorer i år
MSCI index Ink utd. SEK


Utveckling regioner i år
MSCI Index Ink utd. SEK

 

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Under veckan pendlade börserna mellan oro över nya nedstängningar och hoppet om utrullning av vaccin. Flera europeiska länder så som Nederländerna, Tyskland och delar av Storbritannien stänger ned över julen, samtidigt som USA varnar för nya nedstängningar i New York. Marknadens positiva tolkning var att den dystra utvecklingen ökar sannolikheten för att Republikanerna och Demokraterna i USA kommer överens om ett nytt stödpaket, vilket man tillslut också gjorde under söndagen. Stimulanspaketet planeras att vara på 900 miljarder dollar och väntas godkännas i representanthuset under måndagen. Att restriktionerna under den senaste tiden konstruerats så att stora delar av ekonomin ändå kan hålla igång bidrar till mindre totala negativa effekter för ekonomierna, vilket tillsammans med vaccineringsplanerna mildrar börspåverkan nu jämfört med i våras. Signalerna om ökade nedstängningar bidrog till att teknik- och tillväxtbolagen återigen tog över taktpinnen efter coronaförlorarnas starka november.

Tillväxtbolagen tar tillbaka i sektorrotationen
Lokal valuta ink. utdMakrostatistik

Veckans stora makrohändelse var räntebeskedet från Federal Reserve som lämnade styrräntan oförändrad. De förstärkte sin guidning om hur länge tillgångsköpen fortsätter i "minst" nuvarande takt: Det gäller till dess att "substantiella ytterligare framsteg" har gjorts på vägen mot Feds mål om maximal sysselsättning och prisstabilitet. Detaljhandelsstatistiken från USA var klart sämre än väntat, vilket är ytterligare en signal om att amerikanska hushåll är i stort behov av det stödpaket som nu väntas godkännas i kongressen. Även Japans export var svag, främst drivet av svaga leveranser till USA och Kina. Samtidigt föll importen än mer när inhemsk efterfrågan hackar. Trots det förbättrades det japanska humöret i tillverkningsindustrin och PMI steg till precis under 50-strecket. Euroområdets kombinerade PMI steg till 49,8 i december, jämfört med 45,3 föregående månad. Vi fick ytterligare styrkebesked från Kinas ekonomi där både industriproduktionen och detaljhandeln accelererade under november. Den kinesiska aktiviteten har återhämtat sig rejält efter vårens kraftiga ras och den starka återhämtningen syns inte bara i makrodata utan även i råvarupriser som stigit ordentligt de senaste månaderna då Kina är en stor importör av industrimetaller.

Fed:s implicita styrränteprognos

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Året har i ett finansmarknadsperspektiv varit turbulent med stora slag och kast mellan hopp och förtvivlan. Utvecklingen har, i efterhand, inneburit goda förutsättningar för att vara taktiskt aktiv. För investerare har det samtidigt varit enkelt att på ett mycket utslagsgivande sätt reagera känslomässigt och frångå sin långsiktiga strategi för att hantera nerver och risker. Marknadsrörelserna under jul- och nyårsdagarna bjuder sannolikt på en del större rörelser i enskilda värdepapper som en effekt av ompositioneringar och lägre likviditet än normalt. In i det nya året bedömer vi i dagsläget att flertalet av nuvarande starka trender består. Investeringsklimatet bedömer vi har fortsatt stöd i framförallt penningpolitiken, men också det faktum att när väl pandemin kan hållas i schack med vaccinens hjälp finns uppdämda behov vilket ger en förbättrad ekonomisk aktivitet. Kombinationen med kraftiga penning- och finanspolitiska stimulanser som består under en utdragen tidsperiod och en accelererande konjunkturförstärkning ger ett enormt stöd till prisutveckling och riskaptit.

Turbulent år
MSCI ACWI (inkl. utdelningar, SEK)Makrostatistik

Julveckan innebär inte att statistikflödet sinar och en rad viktiga datapunkter kommer att presenteras. En framträdande statistiksiffra i veckan är konsumentförtroendet i USA. Imorgon, tisdag,  presenteras först The Conference Board sammaställning och dagen före julafton presenterar Univeristy of Michigan sin definitiva konsumentförtroendemätning. Även från Tyskland och Italien presenteras statistik över konsumentförtroende och i de fallen har det sammanvägda indexena på nytt försvagats i takt med att pandemiåtgärderna åter blivit mycket restriktiva. Dagen före julafton presenteras också bland annat amerikanska siffror över privata inkomster samt husprisutvecklingen. På juldagen presenteras en rad japansk statistik däribland inflationssiffror samt preliminär detaljhandelsstatistik.

 

Deppiga konsumenter trots stark marknad
Amerikanskt konsumentförtroende och S&P 500 Index
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Övrigt

Stämmor: Castellum (extra), Catella (extra)

Tisdag

Rapporter

RNB (kl 7.00), Nobina

Övrigt

Stämmor: Free2Move (extra), RNB, Swedish Stirling (extra). Ex. utdelning: Vitec (0:34 SEK kvartalsvis).

Onsdag

Övrigt

Stämmor: 24Sevenoffice (extra), Calmark (extra). Börsstatistik: Assa Abloy: arkitektindex USA november- AIA.

Torsdag

Övrigt

Övrigt: nordiska börserna, Frankfurtbörsen och Torontobörsen stängda.

Fredag

Övrigt

Övrigt: Stängt på många av världens börser.

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Analytikerna bakom veckoanalysen