Veckoanalys | Vecka 7

 

STRATEGI


Dollar och euro nu i balans

Den amerikanska dollarn har under det senaste året försvagats rejält mot flertalet valutor, drivet kanske främst av minskade räntedifferenser. Ska dollarn försvagas ytterligare och var finns värderingsstöd?

Det senaste året har dollarn försvagats drygt åtta procent mot en korg av andra större valutor (DXY). Utraderade och minskade räntedifferenser i spåren av räntesänkningar och andra stimulansåtgärder från den amerikanska centralbanken bedömer vi är huvudanledningen. Valutor påverkas samtidigt av en mängd variabler och ökad riskaptit, oro för skenande amerikanska underskott samt ett allt större kinesiskt inslag i den globala ekonomin är även bidragande förklaringar. Vår valutasyn under fjolåret, att dollarn skulle försvagas mot både euro och krona,  har således visat sig vara korrekt och den generella försvagningen har medfört en förbättrad tillvaro för många bolag på tillväxtmarknaderna, där skuld i dollar är vanligt förekommande. Med det sagt, finns det nu skäl att ändra uppfattning?

Vad visar förhållandet enligt REER ?

Värdering enligt REER, Real Effective Exchange Rate, används bland annat för att mäta ett jämnviktsläge för länders valutor i relation till andra länders valutor där handelsutbytet justerat för inflation länderna emellan ger den underliggande viktningen i valutakorgen. Denna visar i nuvarande läge en fortsatt nedsida för dollarn mot hela valutakorgen. Ser man däremot till värdering genom räntekurvdifferenser så har amerikanska räntor med längre löptider börjat stiga vilket ger på nytt ökande räntedifferenser till dollarns fördel. Jämfört med exempelvis euron finns det för närvarande inte stöd för en fortsatt försvagning av dollarn mot euron. Däremot bedömer vi att det  fortfarande finns utrymme för en försvagning av dollarn mot de mest cykliska valutorna.

Neutrala utsikter för EUR/USD

Vår bedömning är därför att dollarn inte försvagas ytterligare mot euron på tre till tolv månaders sikt men vi ser fortsatt stöd för de mest cykliska valutorna, däribland den svenska kronan. I vår taktiska allokeringsindikator lyfts därför betyget till neutralt eller gult för EUR/USD men vi kvarstår i bedömningen att kronan är undervärderad relativt både dollar och euro.

Valutor är en del av helhetsbedömning

I ett investeringsperspektiv utgör valutabedömningar en viktig pusselbit att beakta. I synnerhet vid val av regional exponering och för investeringar med låg förväntad avkastning. Rörelserna kan vara betydande och är därför en högst påtaglig risk att förhålla sig till. Vårt förändrade betyg får dock inga omedelbara implikationer för övriga betyg och positioner, men innebär att vi förväntar oss mindre dramatik och rörelser på valutaområdet de kommande månaderna, vilket kan vara positivt för det generella marknadssentimentet.

 

Euron har stärkts mot dollar och är nu i balans vid beaktande av räntedifferenser

 

De mest cykliska valutorna har mer att ge enligt REER

 

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Rapportfloden fortsätter och ger mycket bolagsspecifik information men också successivt en samlad bild över hur den nuvarande pandemin och den konjunkturella situationen påverkar företagssektorn. Rapportutfallen är överlag bättre än analytikerprognoserna, ett förhållande vi tidigare kommunicerat också krävdes för att ge fortsatt kortsiktigt stöd och kursuppgångar. Stockholmsbörsen och världsindex i svenska kronor uppvisade under veckan en positiv utveckling med uppgångar på cirka en procent. Ränteutvecklingen var relativt odramatisk och den amerikanska tioåriga statsobligationen noterades till något högre ränta, 1,18 procent, under vecken.  Volatilitetsindex, VIX, noteras återigen sedan en tid nära tioårssnittet. VIX ger en indikation på en lugnare marknadsutveckling för närvarande men mycket låga nivåer kan också tolkas på motsatt sätt då marknaden i det läget blir känslig för skeenden som innebär stigande osäkerhet.

Volatilitetsindex
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

NFIB, eller småföretagarnas framtidsutsikter i USA, visade på en fortsatt försvagning. De samlade prognoserna indikerade 96,5, utfallet blev 95, vilket också var något lägre än förra månadens utfall på 95,9. Pandemieffekterna är högst påtagliga och det i synnerhet för de mindre företagen, ofta verksamma inom tjänstesektorn. Amerikansk inflationsstatistik visade på ett något svagare inflationstryck än väntat, 1,4 procent mot väntade 1,5 procent, för konsumentprisindex år över år. I fredags presenterades Michiganindex, en amerikansk konsumentförtroendemätning. Utfallet för mätningen mitt i månaden blev 76,2 vilket var lägre än förväntningarna på 80,8. Konsumentförtroendet sticker generellt ut med svagt utfall vilket vi tidigare kommunicerat kring. Historiskt har konsumentförtroendet och exempelvis börsutveckling uppvisat starka samband men sedan pandemiutbrottet har en tydlig frikoppling blivit ett faktum.

USA: NFIB
Småföretagarindex, 1986 = 100, tre månaders glidande medelvärde

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Förra veckans första samtal mellan Joe Biden och Xi Jinping är startskottet för att förbättra relationen efter fyra år av drastisk försämring. Slutsatsen av samtalet är att vi framöver kan vänta oss en kraftig konkurrens men inte någon tydlig konfrontation stormakterna emellan. Den kinesiska yuanen har stärkts ordentligt det senaste halvåret, som en effekt av dollarförsvagningen, Kinas ekonomiska styrka och förhoppning på Bidens utrikespolitik. Avgörande för valutautveckling blir, utöver Kinas ekonomiska återhämtning, hur förhållandet mellan USA och Kina utvecklas. Vi bör inte vänta oss några ytterligare tullar från USA framöver men inte heller att befintliga exportrestriktioner och tariffer tas bort i närtid. Biden är knappast någon frihandelsvän och hans idé blir att bygga allianser, sannolikt med EU för att möta Kinas växande ekonomiska maktanspråk. Risken att marknaden överraskas av drastiska och impulsiva åtgärder har minskat då Biden väntas ha ett tålamod och signalerar en radikalt skild inställning till Kina jämfört med Trump. Utöver den fortlöpande maktrelationen är fokus på de sista rapporterna. Rapporterna har hittills bekräftat den kraftiga förväntade vinsttillväxten är inom räckhåll, vilket gör att börsen kan fortsätta att stiga samtidigt som den växer in i en något ansträngd värdering.

Yuanförstärkning under hösten
Stark återhämtning och hopp om mildare handelskonflikt har givit stödMakrostatistik

Idag måndag får vi statistik över industriproduktionen i euroområdet. Industrin har i flera länder visat motståndskraft mot slutet av 2020 när nya nedstängningar slagit hårt mot framför allt tjänstesektorn. Däremot har återhämtningstakten bromsat in ju närmare vi kommer toppen före corona, vilket innebär att en något svagare statistik är att vänta. Framöver förblir dragkraften från den kinesiska återhämtningen avgörande för Europas industri, samtidigt som det krävs att tjänstesektorn och konsumtionen kommer igång på allvar för att produktion och efterfrågan ska nå nivåer före corona. En bra indikator för den globala efterfrågesituationen är den amerikanska detaljhandeln som pressats på senare tid. Konsumtionsdata för januari presenteras på onsdag som väntas stiga med 0,7 procent jämfört med tidigare månad. Om konsumentförtroendet, som fortfarande ligger på dämpade nivåer, börjar stiga som en effekt av minskade restriktioner, ytterligare stimulanspaket och en ökad sysselsättning kan konsumtionen öka under de kommande kvartalen. I veckan får vi också tyska finansanalytikers förtroendeindex (ZEW). Både index över förväntningarna, som ska förutsäga den ekonomiska utvecklingen om sex månader, och index över nuläget väntas falla tillbaka något. Troligtvis som en effekt av den fortsatta osäkerheten om nya nedstängningarna. Veckan avslutas med preliminära inköpschefsindex från Markit.

 

Industriproduktion
Årstakt
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Medivir (kl 8.30), Viking Supply Ships (kl 8.30), Invisio (kl 14.00), Beijer Alma (under förmiddagen), Nyfosa, Traction.

Utl. rapporter

Aker Solutions (kl 7.00), Ocean Yield (kl 20.00).

Övrigt

Stämmor: Anoto (extra), Atari, SBF Bostad (extra), Swedbank (extra). Övrigt: USA- och Torontobörserna stängda, Hongkongbörsen stängd.

Tisdag

Rapporter

Fingerprint Cards (kl 7.00), Qliro (kl 7.30), Wihlborgs (kl 7.30), Hanza (kl 8.00), Lime (kl 8.00), Precise (kl 8.00), Ortivus (kl 8.30), Ambea, Ascelia Pharma, Formpipe, Starbreeze.

Utl. rapporter

Atria (kl 7.00), Metso Outotec (kl 8.00), Ponsse, BHP, Bridgestone.

Övrigt

Ex. utdelning: Swedbank (4:35 SEK). Övrigt: Shanghaibörsen stängd.

Onsdag

Rapporter

Eastnine (kl 7.00), Green Landscaping (kl 7.00), Tieto Evry (kl 7.00), Scandic Hotels (kl 7.30), Actic (kl 7.45), Arise (kl 8.00), Doro (kl 8.00), Nibe (kl 8.00), Immunovia (kl 16.00), Bonesupport, Egetis Therapeutics, K2A, Klövern, Poolia.

Utl. rapporter

Mowi (kl 6.30), Aker (kl 7.00), Alma Media (kl 7.00), Nattopharma (kl 7.00), Nattopharma, Selvaag Bolig, Ahold, British American Tobacco (prel siffror), Marathon Oil (prel datum), Nvidia (prel datum), Twilio.

Övrigt

Börsstatistik: Assa Abloy: arkitektindex USA november- AIA. Ex. utdelning: Genova Property (2:62 SEK i preferensaktie).

Torsdag

Rapporter

Balco (kl 7.30), Railcare (kl 7.30), Readly (kl 7.30), Sinch (kl 7.30), AQ Group (kl 8.00), Eltel (kl 8.00), Momentum (kl 8.00), Sobi (kl 8.00), Stockwik (kl 8.00), Instalco (kl 11.00), OEM (kl 14.00), B3 Consulting, Calliditas, Empir, Endomines, Fasadgruppen, Hufvudstaden, Immunicum, Karo Pharma, Lundin Mining (efter kl 22), Malmbergs, Multiq, Novotek, Oncopeptides, Q-linea, Wästbygg.

Utl. rapporter

Kojamo (kl 7.00), Norwegian (kl 7.00), Citycon (kl 8.00), Finnair (kl 8.00), NEL, Barclays (kl 8.00), Walmart (ca kl 13.00), Air France-KLM, Airbus, Applied Materials, Credit Suisse, Daimler, Davita (prel datum), Orange (prel datum).

Övrigt

Stämmor: Hästkällaren (extra). Ex. utdelning: Cibus (0:08 EUR), TGS (USD 0,14).

Fredag

Rapporter

Ferronordic (kl 7.30), Projektengagemang (kl 7.30), Catena (kl 8.00), NP3 (kl 8.00), Abliva (kl 8.30), Episurf Medical (kl 8.30), Eolus Vind, Feelgood, Medcap, Oasmia, Oscar Properties, Trianon, Wise Group, Volati.

Utl. rapporter

Lerøy Seafood Group (kl 6.30), REC Silicon (kl 7.00), Rovio (kl 8.00), BW Offshore, Pihlajalinna, Allianz, Deere, Natwest Group.

Övrigt

Stämmor: Hubso (extra), Karolinska Development (extra).

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen