Veckoanalys | Vecka 8

 

STRATEGI


Resan mot en mer hållbar värld ritar om kartan

Engagemanget för hållbarhet växer för varje minut och finans-branschen spelar en viktig roll i omställningen mot en mer hållbar värld. Utan tvekan kommer avkastningen i finansiella tillgångsslag som aktier i allt högre grad att styras av hållbarhets-arbetet.

Alla behöver vi bidra till ett mer hållbart samhälle och finansbranschen är en viktig kugge i det hjulet. Riktningen i vilken kapital allokeras och hur det används för att påverka affärsmodeller är av stor betydelse för resan mot ett mer hållbart samhälle. Många steg tas för att öka hållbarhetstransparensen, men mycket arbete kvarstår och definitionen av vad som faktiskt är hållbart är otydlig, även om EU:s taxonomi blir ett av ett flertal viktiga steg mot en bättre genomlysning.

Tidigare var uppfattningen att hållbara investeringar bidrog till samhällsnyttan men inte genererade konkurrensmässig avkastning. Det har på senare år visat sig felaktigt. Avkastningen i hållbarhetsindex som MSCI ESG Leaders har överträffat klassiskt världsindex och en positiv följd av coronapandemin har varit att medvetenheten och efterfrågan när det gäller hållbarhet har ökat ytterligare.

Flödena till det som anses vara hållbara investeringar har varit mycket stora. Därför är idag också bubbeldiskussionen på temat het. Flera gånger i historien har nämligen hastigheten i förändringen som står för dörren överskattats av finansmarknader. Det har i sin tur resulterat i priskollaps när verklighetens hinder längs vägen hunnit ikapp och ett ganska nutida exempel är IT-bubblan runt millennieskiftet. Idag vet vi alla att antagandena om att tekniken skulle var banbrytande var riktiga, men tiden det tog innan den verkliga omställning kom var betydligt längre än vad som då väntades. Priset du betalar för en aktie påverkar dina avkastningsutsikter och att en teknologi är disruptiv rättfärdigar naturligtvis inte vilken prislapp som helst.

Idag är jag övertygad om att vi befinner oss vid foten av nästa stora skifte; skiftet mot en mer hållbar värld. Resan är lång och många fallgropar kommer att finnas längs vägen, men otvivelaktigt är det den trendriktningen som gäller. Att ligga i framkant och investera i sådant som på allvar kan bidra till att förändra världen i en mer hållbar riktning kommer att löna sig över tid. Jag skulle till exempel inte bli förvånad om nästa generation megacapbolag är bolag som genom skalbar teknologi och artificiell intelligens kan erbjuda produkter som till exempel påtagligt reducerar jordens resurs- eller energiförbrukning eller bidrar till att minska fattigdom och svält. Oavsett kommer skillnaden mellan de bolag som gör skillnad och inte att göra allt tydligare avtryck i avkastningen.

Hållbarhet är ett mycket viktigt inslag i allt vi gör på Söderberg & Partners och vi genomför idag hållbarhetsanalyser inom fyra områden; fonder, fondförsäkringar, sakförsäkringar och pensionsbolag. Prata gärna med din rådgivare om du vill veta mer!

 

Hållbart lönar sig även avkastningsmässigt 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Under inledningen av föregående vecka nåddes nya rekordnivåer på Stockholmsbörsen. USA och Kina, som höll stängt på måndagen respektive måndagen till onsdagen föll tillbaka något, men ligger inte heller de långt ifrån de toppar som noterades veckan dessförinnan. Den veckan noterade också Bank of America de största inflödena till aktiemarknaden någonsin, då nästan 500 miljarder kronor sattes in i olika aktiefonder under en enda vecka. Vinstestimaten har efter rapportsäsongen fortsatt att revideras upp och det har givit stöd till sentimentet. Andra händelser som hade betydelse för riktningen på börsen förra veckan, utöver den makroekonomiska statistikskörden som berörs mer i detalj nedan, var offentliggörandet centralbanksprotokollen från både ECB:s, Fed:s och Riksbankens senaste möten. I samtliga fall kom duvaktiga signaler om att stimulanserna kommer att ligga kvar under en överskådlig framtid. Veckan bjöd också på G7-toppmöte i virtuellt tappning. Mötet var den nytillträdde amerikanska presidenten Joe Bidens första och ett givet diskussionsämne för ledarna i världens sju största ekonomier var förstås pandemin. Såväl USA som EU kom med beskeden att de utökar tidigare utlovade stöd till Världshälsoorganisationens (WHO) globala vaccinprogram Covax.

Stockholmsbörsen inkl. utdelningMakrostatistik

En makrotung vecka ligger nu bakom oss och vi har bland annat fått mer ljus på industriproduktionen i såväl euroområdet som USA. I USA steg den mer än vad som väntades av marknaden månad över månad, medan det motsatta syntes i euroområdet, där statistiken släpar en månad och produktionen minskade i större omfattning än vad marknaden i snitt hade förväntat sig. I tisdags fick vi preliminär BNP-statistik och sysselsättningsstatistik från euroområdet liksom tyska finansanalytikers förtroendeindex (ZEW). BNP beräknas nu preliminärt ha backat med 0,6 procent under fjärde kvartalet i fjol medan sysselsättningen under samma period steg något. ZEW-index steg klart mer än väntat, till 71,2 och ökningen kan uteslutande härledas till framtidsoptimism. Onsdagen bjöd på amerikansk detaljhandelsstatistik som visade sig vara klart starkare än väntat då detaljhandeln i januari ökad 5,3 procent månad över månad. De stora finanspolitiska stimulanserna är en viktig bidragande orsak bakom den kraftiga ökningen. Stämningsläget bland amerikanska husbyggare är också fortsatt gott och försäljningen av befintliga bostäder steg på månadsbasis samtidigt som bostadsbyggandet föll tillbaka något. Philadelphia Fed index överträffade förväntningarna men försvagades marginellt. Svensk inflation steg med 1,7 procent i årstakt, högsta takten sedan slutet av 2019. Veckan avslutades med preliminära inköpschefsindex från Markit som signalerar fortsatt styrka i USA men svaghet i euroområdet.

Industriproduktion
Årstakt

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Rapportsäsongen börjar nu tappa i intensitet även om det fortfarande är en strid ström av rapporter från lite mindre bolag. Efter rapportperioder brukar marknadsfokus istället bli mer makrobetonat. För tillfället uppvisar både långa obligationsräntor och aktiemarknaderna generellt en stigande utveckling. Det mycket låga ränteläget bedömer vi är en mycket viktig komponent och förklaring till de nuvarande historiskt höga vinstvärderingarna. Vi har tidigare kommunicerat att earnings yield sticker ut positivt för aktiemarknaden relativt räntemarknaden i ett historiskt perspektiv, men hur ser förhållandet ut nu efter en tids ränteuppgång? Vi kan konstatera att förhållandet, med en differens på cirka tre procent, fortfarande är positivt även om det har försämrats och kan jämföras med den genomsnittliga differensen på två procent. Ränteutvecklingen är under stark påverkan från centralbankerna och deras olika tillgångsköpsprogram förutom de konjunkturella faktorerna. Nuvarande kommunikation är fortsatt väldigt stöttande från centralbankerna men eventuella förändringar i denna blir viktiga för utvecklingen för finansiella tillgångar.

Earnings yield vs räntemarknaden
Aktiers avkastning är attraktiv i nuvarande räntelägeMakrostatistik

Veckan inleds med att IFO presenterar statistiken för affärsklimatet i Tyskland. Efter den snabba uppgången efter kraschen under förra året har tendensen varit svagare. Restriktionerna kopplade till coronapandemin tynger fortsatt delar av näringslivet även om exportsektorn har varit en viktig ljuspunkt under de senaste månaderna. Förväntansbilden är ett utfall på 90,5. Från USA presentas flera konsumentförtroendemätningar under veckan, vilka i motsats med flertalet andra ekonomiska indikatorer inte pekat uppåt efter bottenkänningen förra våren. På tisdag presenteras Conference Board Consumer Confidence, vilket förväntas stiga något till 90,0 från förra månadens utfall på 89,3. På torsdag kommer även konsumentförtroendemätningar från Tyskland, Italien och Frankrike. I slutet av veckan, på fredag, presenteras University of Michigan sin konsumentförtroendemätning och även här förväntas en liten förbättring jämfört med förra månaden.

Tyskt affärsklimat
IFO-index
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning).

Utl. rapporter

Associated British Foods (operativ uppdatering), Berkshire Hathaway (prel datum).

Tisdag

Rapporter

Stendörren (kl 7.00), NCAB (kl 7.30), Raysearch (kl 7.45), FM Mattsson (kl 8.00), GHP (kl 8.00), SBB (kl 8.00), Net Insight (kl 8.45), Fagerhult, Tradedoubler.

Utl. rapporter

Tomra (kl 7.00), Bakkafrost, Genmab, GIG, Jyske Bank, Arconic, Fresenius Medical Care, Home Depot (före USA-börsernas öppning), HSBC, Lending Club (prel datum), Marathon Oil, Medtronic, Pfeiffer Vacuum.

Övrigt

Stämmor: SBB (extra)

Onsdag

Rapporter

Catena Media (kl 7.00), Irlab (kl 7.45), Better Collective (kl 8.00), BTS (kl 8.00), Elos Medtech (kl 8.00), John Mattson (kl 8.00), Magnolia Bostad (kl 8.00), Christian Berner (kl 12.00), Havsfrun, Hexatronic, Lundin Gold (efter kl 22), VBG, Xspray.

Utl. rapporter

Next Biometrics, William Hill (kl 8.00), Nvidia, Telecom Italia, TJX.

Övrigt

Stämmor: Concejo (extra), I-Tech, Miris (extra), Seatwirl. Kapitalmarknadsdag: Kinnevik (kl 14.00 – 16.00). Ex. utdelning: DNB (NOK 8,40).

Torsdag

Rapporter

Catella (kl 7.00), Poolia (kl 7.00), Elekta (kl 7.30), Karnov (ca kl 8.00), Saniona (kl 8.00), SAS (kl 8.00), Softronic (kl 8.00), Bure (kl 8.30), Sensys Gatso (kl 8.30), MTG (kl 14.00), Brinova (kl 15.30), Africa Oil, Annehem, Bioinvent, Cellink, Concejo, Josemaria, Kabe (efter lunch), Lundbergs, Strax.

Utl. rapporter

Salmar (kl 6.30), Subsea 7 (kl 8.00), Idex Biometrics, ISS, Zwipe, Axa Group (operativ uppdatering), Bayer, Dell, HP, Mondi, Nyrstar (prel datum), Telefonica (före Madridbörsens öppning).

Övrigt

Stämmor: Moba Network, Three Gates (extra). Kapitalmarknadsdag: Mekonomen (kl 14.00 – 16.00).

Fredag

Rapporter

Cavotec (kl 7.00), Björn Borg (kl 7.30), Medivir (kl 8.30), Alligator (ändrat datum från 11 februari), Anoto, Genova Property, K-Fastigheter, Maha Energy, Serneke, Vicore Pharma, Xbrane Biopharma.

Utl. rapporter

Norwegian (kl 7.00), Acerinox, Deutsche Telekom, IAG, MAN.

Övrigt

Stämmor: Dividend (extra), Euris (extra). Ex. utdelning: Aros Bostadsutveckling (2:13 SEK), Mowi (NOK 0,32).

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. 

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Analytikerna bakom veckoanalysen