Veckoanalys | Vecka 9

Omvärlden och marknaderna skakas av kriget i Ukraina

Efter Rysslands invasion av Ukraina har rörelserna på finansiella marknader varit kraftfulla. Nyhetsflödet kommer fortsatt domineras av krigets utveckling framöver och vi räknar med fortsatt volatila finansiella marknader. Som tidigare kommunicerat är däremot marknadspåverkan som störst när osäkerheten är som störst, och historiskt har det varit vid utbrottet av stora geopolitiska händelser.

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka

Finansiella marknader

Nyhetsflödet dominerades av den tragiska utvecklingen i Ukraina och efter att Ryssland inlett en invasion var oron stor på de finansiella marknaderna. Initiala marknadsreaktioner var fallande börser och marknadsräntor, samt stigande gas och oljepriser där oljan nu handlas över 100 dollar fatet. Riskaptiten återkom däremot relativt snabbt när det framgick att sanktionspaketen inte skulle utesluta ryska banker från det internationella betalningssystemet SWIFT och sanktionerna undvek också att direkt rikta sig mot rysk export av energi. Under lördagen meddelade däremot EU-kommissionen, USA, Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrike och Kanada att vissa ryska banker trots allt stängs ute från det internationella betalningssystemet. Detta är en av de mest kraftfulla sanktionerna som kan tas till mot Ryssland, då det slår mot landets handel. Samtidigt stoppas den ryska centralbanken från att utnyttja sina internationella valutareserver och i skrivande stund har den ryska rubeln tappat runt 40 procent mot dollarn. På kort sikt kommer börserna präglas av hög osäkerhet och vid en fortsatt eskalering riskerar europeisk tillväxt drabbas negativt givet höga energipriser och leveransstörningar.

Kraftfulla rörelser på världens börserMakrostatistik

I skuggan av den geopolitiska krisen rapporterades makroekonomisk styrka innan invasionen. Preliminära inköpschefsindex för de stora västerländska ekonomierna samt USA steg något över förväntan, speciellt för tjänstesektorn, och index för tillverkningsindustrin föll i Tyskland och Eurozonen som en effekt av lättade restriktioner och skifte till tjänstekonsumtion. Detta tyder på god tillväxt, även om index kan vara förhöjda av oönskade faktorer som fortsatt långa leveranstider och förväntningar om högre insatspriser. För att inflationspressen ska lätta behöver dessa komma ner ytterligare, vilket ett skifte till tjänstekonsumtion kan bidra till. Skiftet kan även dämpa producentprisindex som för Sverige som till följd av lägre elpriser sjönk från 20,1 procent till 19,8 procent i årstakt, medan tyskt PPI steg något mer än väntat. PCE-deflatorn, som är Feds favoritmått, bekräftade i veckan den redan höga inflationstakten i USA. KI-barometern i Sverige steg för industrin och ligger nu på 124,3 medan hushållens köpkraft urholkas av elpriser och ligger fortsatt under gränsen mellan optimism och pessimism. Andra förtroendeindikatorer som tyska IFO-index överraskade på uppsidan när den kom in på 98,9 och närmar sig nu tillväxtnivåer över 100, medan amerikanskt konsumentförtroende föll mindre än väntat. Sammantaget stödjer den starka makromiljön, goda tillväxten och inflationstrycket att Fed bör lätta på gasen även om de senaste dagarnas händelser gör att man nu väger nedåtrisker för tillväxt mot uppåtrisker för inflation.

PCE Core inflation
Feds eget favoritmått för inflationen

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka

Finansiella marknader

Under förra veckan fick vi se en fullskalig rysk invasion av Ukraina, vilket kastade in Europa i vad som enligt många experter är det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det här är förstås djupt beklagligt ur humanitär synvinkel, och nyhetsflödet den kommande veckan lär domineras av kriget. Från marknadens perspektiv kan dock detta paradoxalt nog innebära att fokuset på konflikten i Ukraina minskar. Utvecklingen kommer fortsatt vara viktig att följa då diverse sanktioner kan komma att få stor marknadspåverkan, men som vi tidigare har kommunicerat är marknadspåverkan som störst när osäkerheten är som störst, och vid utbrottet av stora geopolitiska händelser. Detta innebär att krigets marknadspåverkan sannolikt nådde sitt klimax under föregående vecka, även om risken för vissa långvariga ekonomiska effekter så som minskat konsumentförtroende kan bestå. Undantaget till detta är marknadseffekterna som kan följa av att ryska banker stängs ute från betalningssystemet SWIFT. Konflikten kan få en effekt på centralbankerna, som kan gå något försiktigare fram med åtstramningarna, och därmed även på marknaden. Samtidigt börjar vi närma oss slutet av rapportsäsongen, vilket innebär att de bolagsspecifika nyheterna avtar. Än är den dock inte över, och nästa vecka bjuds vi på rapporter från detaljhandelsjättar som Costco, Target, Kroger och Zalando.

Den stora effekten på ryska börsen kom i torsdags
Uteslutandet från SWIFT kan cementera eller förstärka falletMakrostatistik

Även om kommande veckas huvudfokus sannolikt inte kommer vara makrostatistik presenteras som alltid första veckan i månaden en rad intressant data. Först ut blir kinesiskt inköpschefsindex som i nuläget ligger på gränsen mellan expansion och kontraktion för både tjänster och industri. Det inkommer även definitiva inköpschefsindex för USA, Eurozonen och Tyskland. Vi får svenskt BNP och detaljhandelsstatistik, vilket blir intressant efter en hög kärninflation som kan urholka köpkraften samt förra veckans dämpade konsumentförtroende. Under tisdagen presenteras preliminär inflationsdata för bland andra Tyskland, och senare i veckan för Eurozonen. Fed publicerar Beige Book som kommer granskas noga av marknaden för eventuella ändringar i synen på konjunkturen inför marsmötet. Slutligen kommer statistik för amerikansk löneinflation och sysselsättning som under hösten följts noga då den setts som en av de ledande indikatorerna för Feds väg framåt. Förra månaden fick vi se en intressant öppning i arbetskraftsdeltagandet som kan underlätta att hitta kvalificerad personal och på så sätt dämpa den höga lönetillväxten. Oavsett utfall lär det inte påverka Feds agerande efter den starka tillväxten och höga inflationen, även om ett svagt utfall inte är väntat.

Ökat arbetskraftsdeltagande kan dämpa löneinflationen
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Maha Energy (kl 7.30), Anoto (kl 8.00), Norva 24 (kl 8.00), Africa Oil (efter kl 22)

Utl. rapporter

BW Offshore (kl 7.30), Nio (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Bonäsudden, Newton Nordic (extra), Sensor Alarm (extra), Urb-it (extra)

Exklusive utdelning: Aros Bostad (1:88 SEK i preferensaktie, kvartalsvis)

Tisdag

Utl. rapporter

BW LPG (kl 7.00), Royal Unibrew, Zalando (kl 7.00), Bayer

Övrigt

Stämmor: Alzecure Pharma (extra)

Onsdag

Utl. rapporter

Sydbank (ca kl 8.30), GAP (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Stämmor: Sydbank

Exklusive utdelning: Golden Ocean (0,90 USD)

Torsdag

Utl. rapporter

Subsea 7 (kl 8.00), GAP (kl 22.15), British American Tobacco (prel datum), Lufthansa, Mondi

Övrigt

Stämmor: Nilar (extra), Toivo Group, Wärtsilä

Kapitalmarknadsdag: Novo Nordisk

Fredag

Rapporter

TBD30

Övrigt

Exklusive utdelning: Wärtsilä (0:12 EUR), Västsvensk Logistik (1:30 SEK, kvartalsvis)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen