Dags för årets andra strategirapport

29 apr. 2015

Nästa vecka är det återigen dags för vår uppskattade strategirapport som vi skriver tre gånger per år. Som vanligt utlovas en stor genomgång av de makroekonomiska förutsättningarna i de stora ekonomierna samt värderingen för de olika tillgångsklasserna.

I fokus ligger ofta vår temadel, en djupdykning i ett aktuellt ämne med mål att bättre guida våra kunder i kommande marknadsscenarion. Under de dryga sju år som jag har varit delaktig i arbetet har områdena sträckt sig från smått till stort, från tekniska värderingsresonemang via japanscenarion till långa konjunkturcykler och med varierat intresse från kunder, media och andra branschaktörer.

I dessa tider, där en potentiell ”Grexit” verkar närma sig allt snabbare minns jag framförallt vårt tema i september år 2011. Rubriken löd ”Överlever euron den europeiska skuldkrisen” och trots att flera år har gått känns våra slutsatser och inte minst problemen med euron fortfarande aktuella. Vi såg då grundläggande problem med valutasamarbetet och risk för en utdragen process med antingen ett uppbrott eller en djupare ekonomisk integration som enda möjliga vägen framåt. Valutasamarbeten har ur ett historiskt perspektiv sällan varit framgångsrika och uppbrott har i bästa fall lett till en splittring. Ett uppbrott av euron bedömde vi var ett sista alternativ med stora kostnader som följd, men vi såg framför oss allt större regleringar och risk för större protektionism samt social oro.

Åsikterna inom den europeiska unionen går fortsatt isär om hur krisstater ska räddas och vi är långt ifrån en ekonomisk integration. Man kan förvisso uppfatta Grekland som ett specialfall med orimlig skuldsättning till följd av osunda beslut, men situationen kan mycket väl bli allvarlig även i andra länder. Exempelvis har Italien en stigande statsskuld, Spanien en fortsatt orimlig arbetslöshetsnivå och Frankrike ett tydligt konkurrenskraftsproblem. Trots att spridningseffekterna nu bedöms vara långt mindre vid ett eventuellt grekiskt utträde ur den monetära unionen än för några år sedan kan vi räkna med stökiga värdepappersmarknader vid en sådan händelse.

I den temadel som presenteras den 7:e maj väljer vi dock istället att fokusera på centralbankspolitik och denna gång på potentiella åtstramningar. Vi tittar på amerikanska Federal Reserves historiska räntehöjningscykler och drar slutsatser kring påverkan på konjunkturen, valutan och värdepappersmarknader för att se hur man som investerare kan dra fördel av detta. Att döma av marknadspriserna är sannolikheten för en höjning av styrräntan i september idag på 50 procent, vilket skulle innebära den första höjningen på närmare ett decennium. Räkna med att detta ger stora effekter.

Vår strategirapport kommer du att finna här på vårt Newsroom. Den senaste från januari med fokus på konjunkturcykler kan du läsa här.