7 anledningar till att anlita en försäkringsmäklare

21 mars 2024
Försäkring är ett komplext område som kan vara svårt att sätta sig in i på egen hand. För att skapa ett bra försäkringsskydd krävs erfarenhet, grundliga analyser och noggranna jämförelser. Som försäkringsmäklare kan vi hjälpa dig att se över företagets försäkringsskydd och säkerställa att det matchar er unika riskprofil. Dessutom har vi den upphandlingskraft som krävs för att förhandla fram generösa villkor till ett bra pris. Vad kan ditt företag vinna på att ta hjälp av en försäkringsmäklare?

Försäkringsmäklare – en viktig funktion sedan medeltiden

Försäkringsmäklare, eller försäkringsförmedlare som det också kallas, är ett yrke som har funnits sedan medeltiden. Redan i Marco Polos anteckningar från 1200-talet, nämns försäkringsmäklare. Där skrev han att den växande världsomspännande handeln kunde underlättas betydligt genom att skeppslaster försäkrades. För detta ändamål anlitades dåtidens försäkringsmäklare som skulle hitta personer som var villiga att bära risken för att varorna kunde skadas på vägen till beställaren.

Försäkringsmäklare introducerades i Sverige på 80-talet. På den tiden arbetade dock försäkringsmäklare i Sverige nästan uteslutande med att pressa premier. Bara de riktigt stora kunderna fick hjälp att analysera försäkringsvillkor och anpassa försäkringslösningen efter företagets specifika riskprofil.

Nu arbetar försäkringsmäklare med en holistisk syn på risk och ser även över det som traditionellt sett inte är försäkringsbart. Idag är det vanligt att försäkringsmäklare även deltar i det skadeförebyggande arbetet, som till exempel i hanteringen av avtalsrisker eller framtagandet av riskrapporter.

Försäkringsmäklare stöttar företag med allt från analys till skadereglering

När du anlitar en försäkringsmäklare, får du hjälp att skapa en riskanalys för ditt företag. Här identifieras risker som försäkringsskyddet sedan ska matchas mot.

Försäkring som produkt fyller ett viktigt syfte och fungerar som ett smörjmedel för den globala ekonomin. Utan företagsförsäkring skulle betydligt färre verksamheter kunna växa snabbt och många bolag skulle aldrig startas upp på grund av de ekonomiska riskerna.

Samtidigt är försäkring en abstrakt och komplex produkt, vilket medför att många kunder inte har den tid som krävs för att sätta sig in i marknaden och jämföra alla villkor fullt ut.

”Det är där vi försäkringsmäklare kommer in i bilden. Vi arbetar för att göra vardagen både enklare och tryggare för företag – oavsett bransch och storlek”, säger Martin Flink, försäkringsspecialist på Söderberg & Partners.

Upphandlingskraften hos en försäkringsmäklare ger fördelar

Som försäkringsmäklare, hjälper vi många kunder. En kundvolym som ger oss den förhandlingskraft som krävs för att kunna upphandla riktigt bra villkor till rätt pris.

”För försäkringsprodukter som många av våra kunder är i behov av, skapar vi upphandlade förmånliga försäkringslösningar. Det innebär att du kan få samma fördelar och förhandlingsposition som ett stort bolag – oavsett verksamhetens storlek”, säger Martin Flink.

Om du inte har jämfört företagets försäkringsskydd på länge, är det en god idé att ta hjälp av en försäkringsförmedlare för att se över att du har de villkor och pris som du förtjänar.

7 fördelar med att anlita en försäkringsmäklare

  1. Det finns många skäl till att företag vinner på att ta hjälp av en försäkringsmäklare. När du anlitar oss som försäkringsmäklare, kan vi hjälpa dig att:
  2. Skapa en riskanalys för att se över vilka risker som ditt företag exponeras för.
  3. Undersöka hur väl din nuvarande försäkringslösning skyddar mot de risker som ni har exponeras för eller om det finns hål i skyddet som bör ses över.
  4. Jämföra olika försäkringslösningar och villkor samt förhandla priser.
  5. Se över mer komplexa försäkringslösningar för risker som är svåra att försäkra företaget mot.
  6. Få tillgång till hela försäkringsmarknaden, även försäkringsbolagen som bara arbetar mot försäkringsmäklare.
  7. Hantera en skada om olyckan skulle vara framme. Som din försäkringsmäklare hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt personer och ser över att företaget får den ersättning som ni har rätt till.
  8. Se över vad du kan göra för att förbygga skador i er verksamhet.

Vill du veta mer om hur vi som försäkringsmäklare kan stötta ditt företag?

Då ber vi dig fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

 

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.