Är du försäkrad på jobbet?

När du är frisk och har en anställning som känns säker, kan det kännas främmande att fundera över vad som skulle hända om det förändrades. Men det är viktigt att se över att du är rätt försäkrad – även när du är på jobbet. Så hur är man försäkrad på jobbet, egentligen? Och vad gäller vid skada på jobbet?

Hur är man försäkrad på jobbet?

Om du bor och arbetar i Sverige, är du försäkrad. Den svenska socialförsäkringen är nämligen lagstadgad. I Sverige har vi dessutom kollektivavtalade försäkringar, vilka majoriteten av alla anställda i omfattas av. Men hur långt räcker detta skydd och i vilken utsträckning bör du vara försäkrad på jobbet?

För att förstå hur försäkringar via jobbet fungerar, kan du visualisera en pyramid som symboliserar ditt försäkringsskydd. Längst ned i pyramiden finns de lagstadgade försäkringarna och över dem en del som utgörs av kollektivavtalad försäkring. Näst högst upp i pyramiden finns gruppförsäkring och högst upp är den individuella (privata) försäkringen. Nu ska vi titta närmare på hur dessa delar samspelar och vad du bör tänka på för att säkerställa att du är rätt försäkrad på jobbet.

Vad säger lagen - måste man vara försäkrad via jobbet?

I Sverige finns ett lagstadgat försäkringsskydd för samtliga svenska arbetstagare. Lagen reglerar exempelvis sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. De ingår i den svenska så kallade socialförsäkringen som hanteras av Försäkringskassan. 

Syftet är att skapa en grundläggande ekonomisk trygghet för alla invånare och att minska risken för fattigdom och social utsatthet. Socialförsäkringen finansieras huvudsakligen genom skatter och avgifter som betalas av arbetsgivare, arbetstagare och ibland även av staten. 

Den svenska socialförsäkringen omfattar ett flertal områden, låt oss titta närmare på tre av dessa : 

  • Arbetsskadeförsäkring hjälper dig om du råkar ut för olyckor eller sjukdomar på grund av ditt arbete. Du är försäkrad mot fysiska skador, såsom olycksfall på jobbet, samt sjukdomar som har orsakats av arbetsmiljöfaktorer eller arbetsuppgifter. Försäkringen betalar för din vård, rehab och medicinsk behandling. Du kan även få ersättning för färdolycksfall, det vill säga skador som sker på resan till och från jobbet. Om du inte kan jobba som förut på grund av skadan, kan du få ersättning för förlorad inkomst.
  • Sjukförsäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom. Du kan få sjukpenning som ersätter en del av din förlorade inkomst. Om rehabilitering anses hjälpa dig tillbaka till jobbet, kan du även få ersättning för det. Försäkringen ger dig ekonomisk trygghet under tuffa tider och ska underlätta din återgång till arbetslivet.
  • Arbetslöshetsförsäkring stöttar dig ekonomiskt om du skulle bli arbetslös. Försäkringen består av en grundläggande försäkring och en försäkring för inkomstbortfall. Den grundläggande försäkringen gäller för alla och försäkringen för inkomstbortfall gäller för dig som är med i en a-kassa och uppfyller rådande krav. Du måste vara aktivt arbetssökande för att få ersättning. Ersättningen är tänkt att stötta dig ekonomisk under tiden som du är mellan två jobb.

 

Försäkring för anställda med och utan kollektivavtal 

En arbetsgivare som är bunden till ett kollektivavtal måste teckna avtalsförsäkringar för sina anställda. Men för ett företag som inte har kollektivavtal, är det frivilligt att teckna försäkringar. 

Om din arbetsplats har kollektivavtal, omfattas alla medarbetare automatiskt av ett antal försäkringar som din arbetsgivare betalar för i arbetsgivaravgiften. De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna i socialförsäkringen genom att erbjuda ytterligare förmåner och täckning. 

En del kollektivavtalade försäkringar kan erbjuda specialiserat försäkringsskydd som är anpassat för en specifik bransch eller specifika yrken. De är då utformade för att skydda mot risker och utmaningar som är unika för en speciell arbetsmiljö eller riskfyllda arbetsuppgifter.

Men hur ser det ut med försäkring för anställda utan kollektivavtal? Du kan vara rätt försäkrad, även om ditt företag saknar kollektivavtal. Men eftersom det är frivilligt, är det viktigt att du tar reda på i vilken utsträckning du är försäkrad på jobbet. 

Om du representerar en arbetsgivare som inte är ansluten till ett kollektivavtal, kan en rådgivare på Söderberg & Partners hjälpa dig att sätta ihop ett bra försäkringsskydd för företagets medarbetare. 

Vad är en gruppförsäkring?

Gruppförsäkringar är försäkringar som tecknas för en grupp människor genom en arbetsgivare, en organisation eller en annan sammanslutning. Dessa försäkringar är ofta en obligatorisk förmån till medarbetaren.  En gruppförsäkring kan innefatta sjukförsäkringar, livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar och inkomstförsäkringar.

Fördelen med gruppförsäkring är att premierna ofta är lägre än för individuella försäkringar eftersom riskerna sprids över en större grupp av människor. Det gör det mer kostnadseffektivt för försäkringsbolaget. Många upplever även att hanteringen av försäkringsärenden är smidigare och att premiebetalningarna underlättas genom att de dras direkt från lönen. 

Om du har en gruppförsäkring och lämnar gruppen som har tecknat den, kan du förlora ditt försäkringsskydd. Om du till exempel ska byta arbetsgivare, kan det därför vara en bra idé att se över ditt försäkringsskydd och möjligheterna att behålla försäkringen på egen hand. Det är viktigt att förstå hur gruppförsäkringar fungerar och låta det vara en del av ditt totala försäkringsskydd. Inte förlita dig enbart på gruppförsäkringar som skydd.

För dig som är arbetsgivare, kan gruppförsäkringar vara ett sätt att öka medarbetarnas trygghet. Bra gruppförsäkringar uppskattas ofta av medarbetarna och kan även användas för att locka nya talanger. 

Försäkrad på jobbet – och utanför? 

De individuella (privata) försäkringarna tecknas mellan dig som privatperson och privata försäkringsbolag. Som medarbetare kan du få erbjudanden om privata försäkringar med förmånliga villkor via ditt företag.  De individuella försäkringarna är en typ av gruppförsäkring, men de är frivillig att teckna.

Som medarbetare kan det vara klokt att komplettera de lagstadgade försäkringarna med individuella försäkringar. Behovet kan såklart variera beroende på din livssituation men här några försäkringar som du kan överväga:

  • Sjukförsäkring (tilläggsförsäkring). Även om det finns en lagstadgad sjukförsäkring kan en tilläggsförsäkring ge dig ett extra skydd. Om du skulle bli sjukskriven kan en tilläggssjukförsäkring ge dig extra ersättning, utöver det du får från Försäkringskassan. Även om din arbetsplats erbjuder kollektivavtal, kan det vara en bra idé att teckna en individuell sjukförsäkring för att säkra din inkomst. Med en sådan försäkring får du nämligen ersättning även efter att den kollektivavtalade förmånen minskar, vilket den vanligtvis gör efter 360 dagar av sjukfrånvaro.
  • Inkomstförsäkring. Denna försäkring ger ersättning om du skulle drabbas av inkomstbortfall till följd arbetslöshet eller sjukdom. Den kan vara avgörande för att trygga din ekonomi om olyckan skulle vara framme.
    Om du har högre inkomst, blir försäkringen ännu viktigare, eftersom den lagstadgade arbetslöshetsersättningen från A-kassan vanligtvis bara täcker en månadslön upp till en viss nivå, vilken är cirka 25 000 kr (2024). Om du är höginkomsttagare innebär det att ersättningen som erbjuds av A-kassan inte räcker för att täcka dina utgifter och levnadskostnader. Genom att teckna en inkomstförsäkring som ett komplement till A-kassan, kan du få cirka 80 procent av din genomsnittliga inkomst om du förlorar jobbet. 
  • Olycksfallsförsäkring. Denna försäkring kan ge ekonomisk ersättning om du skulle drabbas av en olycka som resulterar i skador eller funktionsnedsättning. Försäkringen fokuserar främst på att ge ekonomisk ersättning för skador som uppstår till följd av olycksfall, såsom kroppsskador, funktionsnedsättning eller dödsfall. Den kan även täcka medicinska kostnader, rehabilitering och eventuell invaliditetsersättning.
  • Livförsäkring. En livförsäkring kan ge ekonomisk trygghet åt dina nära och kära om du skulle avlida. Försäkringen kan ge ersättning för utgifter som begravning, skulder eller andra ekonomiska förpliktelser, men även ge ersättning till dina efterlevande.

Det är viktigt att du först ser över hur du är försäkrad på jobbet idag och vad du saknar för skydd, innan du väljer att komplettera med individuella försäkringar. Vi på Söderberg & Partners kan hjälpa dig att minska risken för att bli under – eller överförsäkrad. 

Låt en försäkringsrådgivare göra jobbet

Att vara väl försäkrad på jobbet är lika viktigt som att ha ett bra försäkringsskydd utanför arbetstid. Tillsammans kan försäkringarna trygga din och din familjs ekonomi om något skulle hända. 

Vi på Söderberg & Partners kan hjälpa dig att se över dina försäkringar och sätta ihop ett skydd som än anpassat för just dig. 

Vill du få hjälp att se över ditt  försäkringsskydd?

 

 

Kontakta oss