Århundradets finansrättegång – en kostsam process

18 jan. 2018
Den 14 december föll domen i den utdragna rättsprocessen kring HQ Bank. Den tidigare bankledningen krävdes på över 3 miljarder kronor i skadestånd, men skadeståndstalan ogillades av tingsrätten. Processer som rör styrelseansvar tar ofta lång tid och riskerar därför att bli mycket kostsamma.

Vid årsskiftet 2016/2017 genomförde Söderberg & Partners en omfattande analys av marknadens VD- och styrelseansvarsförsäkringar och har därefter bevakat ett antal pågående tvister som blivit medialt uppmärksammade. Trenden visar en hög risk för ledande befattningshavare att drabbas av skadeståndsanspråk, som är dyra att utreda och försvara. Detta trots att anspråken många gånger leder till att talan ogillas.

- Fallet med HQ är ett exempel på när processer blir långdragna och kostsamma. Många gånger kan det vara en fråga om ogrundade anspråk och man kan därför bli tvungen att försvara sig trots att misstankarna senare visas vara felaktiga. Rätt VD- och styrelseansvarsförsäkring täcker denna typ av risk, säger Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig för företagsförsäkringar hos Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners analys av marknadens VD- och styrelseansvarsförsäkringar visar att flera försäkringsprodukter ersätter försvarskostnader först efter att en dom avkunnats. Beroende på vem som riktar anspråk kan därför en befattningshavare drabbas hårt ekonomiskt, då denne med personliga medel kan tvingas försvara sig mot en resursstark kravställare. Det därför av yttersta vikt att en VD- och styrelseansvarsförsäkring omfattar kostnaderna för försvar från första kronan fram till dess att domen faller.

Kort fakta om VD- och styrelseansvarsförsäkringar

  • Majoriteten av alla större bolag och börsnoterade företag i Sverige har en VD- och styrelseansvarsförsäkring.

  • Villkoren varierar mellan olika försäkringar, men grundtanken med detta skydd är att täcka det personliga betalningsansvaret för personer i ledande befattningar.

  • Grundelementen i försäkringen är tänkta att täcka advokatkostnader för försvar i rättsprocesser och även täcka ett skadeståndsbelopp om en fällande dom leder till skadeståndsskyldighet. Det är dock vanligast att skadeståndsbeloppet har ett tak.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.